GİRİŞ/KAYIT

Biyoloji 4 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

Kalıtımla ilgili esasları ilk olarak ortaya koyan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Benadan
 • B) Hugo De Vries
 • C) Gregor Mendel
 • D) August Weismann
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisinde bir genin baskın ve çekinik alelleri doğru olarak gösterilmiştir?
BASKIN -- > ÇEKİNİK

 • A) M -- > N
 • B) M -- > m
 • C) M -- > N
 • D) M -- > m
SORU 3

Heterozigot mor çiçekli iki bezelyenin çaprazlanması sonucundaoluşacak bireylerin fenotipik ayrı şım oranı aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
(Bezelyelerde mor çiçek rengi beyaz çiçek rengine baskındır.)

 • A) % 25 Beyaz % 75 Mor
 • B) % 50 Beyaz % 50 Mor
 • C) % 100 Beyaz % 0 Mor
 • D) % 75 Beyaz % 25 Mor
SORU 4

Genotipi bilinmeyen baskın fenotipli bireyin homozigot mu, yoksa heterozigot mu olduğunu belirlemekiçin yapılan çaprazlama aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Dihibrit çaprazlama
 • B) Kontrol çaprazlaması
 • C) Monohibrit çaprazlama
 • D) Baskın gen çaprazlama
SORU 5

AaBbddEeFfHH genotipli bir bireyin oluşturabileceği farklı gamet çeşit sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 3
 • B) 6
 • C) 8
 • D) 16
SORU 6

Heterozigot karakter sayısı iki olan bir hücrenin kendileştirilmesiyle kaç farklı genotip oluşur?

 • A) 3
 • B) 9
 • C) 18
 • D) 27
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi X kromozomunun homolog olmayan kısmında taşınan gen ile ortaya çıkan bir hastalık değildir?

 • A) Hemofili
 • B) Kas distrofisi
 • C) Kulak kıllılığı
 • D) Renk körlüğü
SORU 8

İnsanlarda cinsiyeti belirleyen X ve Y kromozomları aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

 • A) Gen
 • B) Alel
 • C) Otozom
 • D) Gonozom
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi eşeye bağlı karakterlerden birisidir?

 • A) Saç şekli
 • B) Göz rengi
 • C) Kan grubu
 • D) Yapışık parmaklılık
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi gonozomal ayrılmama sonucu ortaya çıkan bir mutasyon değildir?

 • A) Down sendromu
 • B) Turner sendromu
 • C) Tripl – X sendromu
 • D) Klinefelter sendromu
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi suçluların belirlenmesinde kullanılan bir yöntemdir?

 • A) DNA parmak izi analizi
 • B) Kök hücre tedavisi
 • C) Gen klonlaması
 • D) Gen teknolojisi
SORU 12

I. Gen teknolojileri
II. DNA parmak izi analizi
III. Kök hücre tedavisi
Verilenlerden hangileri genetik mühendisliği uygulamalarındandır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
SORU 13

Farklı özelliklere sahip canlılar se çilip birbirleriyle eşleştirilerek anne babanın beğenilen özelliklerine sahipbireyler elde etme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Poliploidi
 • B) Geleneksel ıslah
 • C) Gen klonlaması
 • D) Yapay döllenme
SORU 14

I. Sinir hücresi
II. Kan hücresi
III. Kemik hücresi
Verilenlerden hangileri kök hücrelerin farklılaşarak oluşturabileceği hücrelerdendir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
SORU 15

Üç erkek çocuğu olan bir ailenin 4. çocuklarının da erkek olma olasılığı nedir?

 • A) 0
 • B) 1/4
 • C) 1/2
 • D) 3/4
SORU 16

Doğadaki organik atıkları inorganik maddelere dönüştüren canlı grubu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Üreticiler
 • B) Birincil tüketiciler
 • C) Ayrıştırıcılar
 • D) İkincil tüketiciler
SORU 17

I. Komünite
II. Ekosistem
III. Popülasyon
Verilen ekolojik birimlerin küçükten büyüğe sıralaması nasıl olmalıdır?

 • A) III – I – II
 • B) II – I – III
 • C) I – II – III
 • D) III – II – I
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi üretici canlı örneklerinden biri değildir?

 • A) Alg
 • B) Amip
 • C) Siyanobakteri
 • D) Fotosentetik bakteri
SORU 19

Besin piramidinde üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe aşağıdakilerden hangisi artar?

 • A) Toksik madde miktarı
 • B) Birey sayısı
 • C) Biyokütle
 • D) Aktarılan enerji
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi tatlı su biyomlarından birisi değildir?

 • A) Göl
 • B) Akarsu
 • C) Okyanus
 • D) Sulak alanlar
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBABDBCDDAADBDCCABAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?