GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Biyoloji 4 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

Bir canlının beslenmek, korunmak, saklanmak, üremek ve diğer canlılarla ilişkisi için gösterdiği faaliyetlerin tümü aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

 • A) Habitat
 • B) Parazitlik
 • C) Ekolojik niş
 • D) Komünite
SORU 2

Canlılardan birinin yarar gördüğü diğerinin yarar ya da zarar görmediği birliktelik çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Parazitlik
 • B) Mutualizm
 • C) Av-avcı ilişkisi
 • D) Kommensalizm
SORU 3

Belirli bir bölgede uzun bir zaman içinde türlerin aşamalı olarak birbirlerinin yerlerini alması aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ekolojik niş
 • B) Süksesyon
 • C) Rekabet
 • D) Mikroklima
SORU 4

S tipi popülasyon gelişme grafiği dikkate alındığında, doğum - ölüm ve iç - dış göç oranlarının birbirine eşit olduğu evre aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

 • A) Kuruluş evresi
 • B) Negatif artış evresi
 • C) Denge evresi
 • D) Logaritmik artış evresi
SORU 5

Bireylerin birbirine eşit uzaklıkta ve homojen şekilde dağılımları aşağıdaki dağılım şekillerinden hangisi ile ifade edilir?

 • A) Kümeli
 • B) Düzenli
 • C) Rastgele
 • D) Karışık
SORU 6

Büyüyen bir popülasyonun yaş dağılımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A) Tüm dönem nüfusları birbirine eşittir.
 • B) Üreme sonrası dönem nüfusu en fazladır.
 • C) Üreme öncesi dönem nüfusu en fazladır.
 • D) Üreme dönemi ve üreme sonrası dönem nüfusu birbirine eşittir.
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi popülasyon yoğunluğunu etkileyen faktörlerden biri değildir?

 • A) Mutasyonlar
 • B) Ölüm oranı
 • C) Doğum oranı
 • D) İçe ve dışa göçler
SORU 8

I. Doğal seçilim olmalıdır.
II. Rastgele çiftleşme olmalıdır.
III. İçeriye ve dışarıya göç olmamalıdır.
Yukarıda verilenlerden hangileri Hardy-Weinberg kuralına göre popülasyonun dengede kalması için gereklidir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
SORU 9

Aynı ekosistemde yaşayan biri diğerinin besini olan iki canlının arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Parazitlik
 • B) Av-avcı ilişkisi
 • C) Kommensalizm
 • D) Süksesyon
SORU 10

10000 kişilik bir insan popülasyonunda 1600 kişi sarı saçlı ise, Hardy-Weinberg kuralına göre bu popülasyonda heterozigot bireylerin frekansı kaçtır? (Siyah saç sarı saça göre baskındır.)

 • A) 0,84
 • B) 0,16
 • C) 0,64
 • D) 0,48
SORU 11

Hayatın başlangıcı ile ilgili abiyogenez hipotezi hangi bilim insanının görüşüdür?

 • A) Aristo
 • B) Miller
 • C) Pasteur
 • D) Haldone
SORU 12

Heterotrof hipotezindeki kimyasal evrimde ilkel atmosfer gazlarından oluşan ilk madde aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Proteinler
 • B) 4 - 6
 • C) Nükleoproteinler
 • D) Koaservatlar (Ön hücre)
SORU 13

Hayatın ortaya çıkışı ile ilgili canlıların kendiliğinden değil, önceki atalarından oluştuğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Biyogenez
 • B) Abiyogenez
 • C) Heterotrof
 • D) Panspermia
SORU 14

• Sürüngenler devri olarak bilinen jeolojik zamandır.
• Ayrılan kıtalar nedeniyle canlı çe şitliliği artmıştır.
• İlk kozalaklı bitkilerin kurak bölgelerde ortaya çıktığı zamandır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen jeolojik zaman dilimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Senozoik
 • B) Paleozoik
 • C) Mezozoik
 • D) Kambriyen öncesi
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi yaradılış inancına göre doğru bir ifadedir?

 • A) Canlılık başka gezegenlerden spor ve tohumlarla gelmiştir.
 • B) Tür çeşit sayısı sabit olup, türler farklı zamanlarda ortaya çıkarılmıştır.
 • C) Canlılar kendi besinini kendi üreten ototrof canlılardan değişerek ortaya çıkmıştır.
 • D) Canlılar cansız maddeleri çok uzun süren kimyasal evrim sonucu meydana gelmiştir.
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi HardyWeinberg kuralına göre popülasyonun dengesini bozacak yönde etki eder?

 • A) Mutasyonların olması
 • B) Doğal seçilimin olmaması
 • C) Çiftleşmenin rastgele olması
 • D) Popülasyonun kalabalık olması
SORU 17

I. Arkeyan
II. Hadeyan
III. Proterozoik
Verilen kambriyen öncesi zamandilimlerinin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru yapılmıştır?

 • A) I – II – III
 • B) II – I – III
 • C) I – III – II
 • D) III – II – I
SORU 18

Vücutta kullanılan organların geli şeceğini, kullanılmayan organların köreleceği hatta kaybolacağı fikriniortaya atan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Aristo
 • B) Darwin
 • C) Malthus
 • D) Lamarck
SORU 19

Bireylerde çevre şartlarının etkisiyle meydana gelen kalıtsal olmayan değişiklikler aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 • A) Varyasyon
 • B) Mutasyon
 • C) Modifikasyon
 • D) Adaptasyon
SORU 20

I. Brokoli bitkisi
II. İngiliz atları
III. Evcil köpek çeşitleri
Yukarıda verilen canlı örneklerinden hangileri yapay seçilim uygulamaları sonucunda ortaya çıkmıştır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDBCBCADBDABACBABDCD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?