GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

Yumuşama Dönemi’nin mimarlarındansayılan ABD Başkanı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ronald Wilson Reagan
 • B) John Fitzgerald Kennedy
 • C) William Jefferson Clinton
 • D) Franklin Delano Roosevelt
SORU 2

ABD ile SSCB arasında imzalanan hangi antlaşmayla uzun menzilli nükleer silahların sınırlandırılması kararlaştırılmıştır?

 • A) Locarno Antlaşması
 • B) SALT II
 • C) Taşkent Deklarasyonu
 • D) Helsinki Nihai Senedi
SORU 3

Küba Adası, aşağıdaki su kütlelerinden hangisiyle çevrilidir?

 • A) Hint Okyanusu
 • B) Büyük Okyanus
 • C) Atlas Okyanusu
 • D) Kuzey Kutup Denizi
SORU 4

Vietnam Savaşı’nın nasıl başladı ğıyla ilgili bilgi, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) Vietnamlıların, Fransız sömürgesinden kurtulmak için ayaklanmaları
 • B) Komünist Kuzey Vietnam’ın, ülkenin bölünmüşlüğünü ortadan kaldırmak için Güney Vietnam yönetimini değiştirmek istemesi
 • C) Güney Vietnam’ın, Kuzey Vietnam şehirlerine hava harekâtı düzenlemesi
 • D) Japonların ülkeyi işgal etmeye çalışması
SORU 5

Tarihe “Domuzlar Körfezi Çıkarması” olarak geçen harekâtı, aşağıdaki hangi olayla ilişkilendirebiliriz?

 • A) Arap – İsrail Savaşları’yla
 • B) Kıbrıs Barış Harekâtı’yla
 • C) Keşmir Sorunu’yla
 • D) Küba Buhranı’yla
SORU 6

Aşağıdaki hangi savaş sonrasında petrolün İsrail’e karşı siyasi bir silah olarak kullanılmasını sağlamak için OAPEC (Organization of Arap Petroleum Exporting Countries – Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Teşkilatı) kurulmuştur?

 • A) Altı Gün Savaşı
 • B) Yom Kippur Savaşı
 • C) 1948 Arap-İsrail Savaşı
 • D) 1956 Mısır-İsrail Savaşı
SORU 7

22 – 25 Eylül 1969 yılında Fas’ın başkenti Rabat’ta yapılan ve Türkiye’yi, dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in temsil ettiği toplantı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İslam Zirvesi
 • B) Bağdat Paktı
 • C) OAPEC
 • D) OPEC
SORU 8

16 Ağustos 1960’ta kurulan ba ğımsız Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına getirilen Türk lideri, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bülent Ecevit
 • B) Rauf Denktaş
 • C) Hasan Polatkan
 • D) Dr. Fazıl Küçük
SORU 9

Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi, Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması ideali anlamında kullanılır?

 • A) ENOSİS
 • B) ASALA
 • C) EOKA
 • D) FIBA
SORU 10

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bugün kullandığı anayasası, hangi tarihte yapılan halk oylaması ile kabul edilmiştir?

 • A) 15 Ekim 1961
 • B) 12 Eylül 1980
 • C) 7 Kasım 1982
 • D) 31 Ekim 1989
SORU 11

Türkiye’de 1960’lardan itibaren kırsaldan göç eden insanların var olan değerleri ile şehir kültürünün kaynaşmasının sonucunda ortaya çıkan yeni anlayış, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle isimlendirilmiştir?

 • A) Rock and Roll
 • B) Aranjman
 • C) Pop
 • D) Arabesk
SORU 12

Afganistan’daki Taliban yönetiminin Kasım 2001’de yönetimden uzaklaştırılması sonrasında yeni hükûmet, aşağıdakilerden hangisi tarafından kurulmuştur?

 • A) Yaser Arafat
 • B) Hamid Karzai
 • C) Aliye Izzetbegoviç
 • D) Bahtiyar Vahapzade
SORU 13

1996 Ocak ayında, aşağıdaki hangi iki ülke arasında Ege Denizi’nde Kardak Krizi yaşanmıştır?

 • A) Türkiye ile Yunanistan
 • B) Türkiye ile Bulgaristan
 • C) Yunanistan ile Bulgaristan
 • D) KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
SORU 14

• Tiflis
• Erivan
• Bakü
• Tahran
Yukarıda verilen başkent listesinde, hangi devletin başkenti yoktur?

 • A) Azerbaycan
 • B) Ermenistan
 • C) Özbekistan
 • D) Gürcistan
SORU 15

Bosna Savaşı’nı sona erdiren antlaşmanın adı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Dayton Antlaşması
 • B) Tlatelelco Antlaşması
 • C) Amsterdam Antlaşması
 • D) Saint Germain Antlaşması
SORU 16

Murat ve Karasu ırmaklarının birleşmesinden oluşan akarsuyumuz, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kızılırmak
 • B) Sakarya
 • C) Dicle
 • D) Fırat
SORU 17

Türkiye’de ilk renkli televizyon yayını hangi yıl başlamıştır?

 • A) 1960
 • B) 1984
 • C) 2000
 • D) 2005
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi 17 Ağustos depremi sonrasında ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?

 • A) İş gücü kaybı
 • B) Can ve mal kaybı
 • C) Psikolojik sorunlar
 • D) İklim dengesinin bozulması
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi küresel sorunlar arasında sayılamaz?

 • A) Açlık
 • B) Terör
 • C) Aile içi şiddet
 • D) Küresel ısınma
SORU 20

Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin insanlara bulaşmasında dişi anofel sivrisineklerinin rolü vardır?

 • A) Sıtma
 • B) Verem
 • C) Hepatit
 • D) Veba
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BBCBDAADACDBACADBDCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?