Coğrafya 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın alt dallarından biri olan jeomorfolojinin araştırma alanı ile ilişkilidir?

 • Atmosfer
 • Litosfer
 • Hidrosfer
 • Biyosfer
Soru 2

Silindirik projeksiyon ile aşağıdaki yerlerden hangisinin haritası çizilirken hataları en aza indirgemek amaçlanmıştır?

 • Kuzey Kutbunun
 • Güney Kutbunun
 • Ekvator çevresinin
 • Dönenceler çevresinin
Soru 3

36° - 42° kuzey paralelleri arasında yer alan Türkiye’nin kuzeyi ile güneyi arasındaki kuş uçuşu mesafe yaklaşık kaç km dir?

 • 444
 • 666
 • 777
 • 999
Soru 4

45° doğu meridyeninde bulunan Iğdır’da yerel saat 14:00 iken aynı anda başlangıç meridyeninde yerel saat kaçtır?

 • 10:00
 • 11:00
 • 16:30
 • 17:00
Soru 5

Görseldeki farklı ölçekte çizilmiş iki Türkiye haritasında aşağıdaki özelliklerden hangisi değişmez?

 • Gerçek uzaklık
 • Haritadaki uzaklık
 • Haritanın kapladığı alan
 • Ayrıntıyı gösterme gücü
REKLAM
Soru 6

Gerçek alanı 500 km2 olan bir adanın 5 cm2 ile gösterildiği haritanın ölçeği nedir?

 • 1/100
 • 1/100.000
 • 1/1.000.000
 • 1/10.000.000
Soru 7

Haritalarda yüzey şekillerini gösteren yöntemlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Kabartma yöntemi ile haritadaki yerin üç boyutlu maketi yapılır.
 • Eş yükselti yönteminde eğim arttıkça izohipsler sıklaşır.
 • Gölgelendirme yönteminde eğim arttıkça gölge koyulaşır.
 • Renklendirme yönteminde dağlar tarama ile gösterilir.
Soru 8

Güney Yarım Küre’de en uzun gündüz ne zaman yaşanır?

 • 21 Aralık
 • 21 Haziran
 • 21 Mart
 • 23 Eylül
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın Güneş etrafında dönüşünün sonuçlarından biridir?

 • Meltem rüzgârları oluşur.
 • Sürekli rüzgarlarda sapmalar oluşur.
 • Gece gündüz süreleri yıl boyunca değişir.
 • Dinamik basınç kuşakları oluşur.
Soru 10

Su buharının tamamının bulunduğu atmosfer katı hangisidir?

 • Termosfer
 • Mezosfer
 • Stratosfer
 • Troposfer
Soru 11

Bir gözlemci yaz mevsiminde Akdeniz kıyılarının Marmara kıyılarından daha sıcak olduğunu kaydetmiştir.
Buna göre sıcaklığın dağılışı üzerinde aşağıdaki faktörlerden hangisinin etkisi daha fazladır?

 • Enlem
 • Baki
 • Yükselti
 • Yerşekilleri
Soru 12

I ve II numaralı basınç merkezleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • I, Kuzey Yarım Küre’dedir
 • I, alçak basınç alanıdır
 • II, Güney Yarım Küre’dedir
 • II’ de hava hareketi çevreden merkezedir
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz çevresinde etkili olan sıcak yerel rüzgârlardandır?

 • Hamsin
 • Mistral
 • Poyraz
 • Bora
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde yağışın dağılışını etkileyen faktörlerden biri değildir?

 • Yerşekilleri
 • Toprak çeşitleri
 • Denizellik
 • Yükselti
Soru 15

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde Muson İklimi görülür?

 • İspanya
 • İngiltere
 • Hindistan
 • Brezilya
Soru 16

Ege Denizi hangi jeolojik zamanda ortaya çıkmıştır?

 • Paleozoik
 • Prekambriyen
 • Mezozoik
 • Neozoik
Soru 17

Kesiti verilen görselde, kıvrılma ile oluşmuş dağın kubbemsi kısımlarına ne ad verilir?

 • Senklinal
 • Antiklinal
 • Horst
 • Graben
Soru 18

Görseldeki gibi akarsuyun yüksekten düşerek oluşturduğu aşınma çukurluğuna ne ad verilir?

 • Dev kazanı
 • Çentik vadi
 • Kırgıbayır
 • Menderes
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi karstik birikim şeklidir?

 • Polye
 • Obruk
 • Dolin
 • Sarkıt
Soru 20

Dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde, deniz yükselmesi sonucu dağ ve tepelerin ada halini aldığı kıyı tipinin adı nedir?

 • Enine
 • Fiyortlu
 • Dalmaçya
 • Ria
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCBBACDACDABABCDBADC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?