GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 1 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın alt dallarından biri olan jeomorfolojinin araştırma alanı ile ilişkilidir?

 • A) Atmosfer
 • B) Litosfer
 • C) Hidrosfer
 • D) Biyosfer
SORU 2

Silindirik projeksiyon ile aşağıdaki yerlerden hangisinin haritası çizilirken hataları en aza indirgemek amaçlanmıştır?

 • A) Kuzey Kutbunun
 • B) Güney Kutbunun
 • C) Ekvator çevresinin
 • D) Dönenceler çevresinin
SORU 3

36° - 42° kuzey paralelleri arasında yer alan Türkiye’nin kuzeyi ile güneyi arasındaki kuş uçuşu mesafe yaklaşık kaç km dir?

 • A) 444
 • B) 666
 • C) 777
 • D) 999
SORU 4

45° doğu meridyeninde bulunan Iğdır’da yerel saat 14:00 iken aynı anda başlangıç meridyeninde yerel saat kaçtır?

 • A) 10:00
 • B) 11:00
 • C) 16:30
 • D) 17:00
SORU 5

Görseldeki farklı ölçekte çizilmiş iki Türkiye haritasında aşağıdaki özelliklerden hangisi değişmez?

 • A) Gerçek uzaklık
 • B) Haritadaki uzaklık
 • C) Haritanın kapladığı alan
 • D) Ayrıntıyı gösterme gücü
SORU 6

Gerçek alanı 500 km2 olan bir adanın 5 cm2 ile gösterildiği haritanın ölçeği nedir?

 • A) 1/100
 • B) 1/100.000
 • C) 1/1.000.000
 • D) 1/10.000.000
SORU 7

Haritalarda yüzey şekillerini gösteren yöntemlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Kabartma yöntemi ile haritadaki yerin üç boyutlu maketi yapılır.
 • B) Eş yükselti yönteminde eğim arttıkça izohipsler sıklaşır.
 • C) Gölgelendirme yönteminde eğim arttıkça gölge koyulaşır.
 • D) Renklendirme yönteminde dağlar tarama ile gösterilir.
SORU 8

Güney Yarım Küre’de en uzun gündüz ne zaman yaşanır?

 • A) 21 Aralık
 • B) 21 Haziran
 • C) 21 Mart
 • D) 23 Eylül
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın Güneş etrafında dönüşünün sonuçlarından biridir?

 • A) Meltem rüzgârları oluşur.
 • B) Sürekli rüzgarlarda sapmalar oluşur.
 • C) Gece gündüz süreleri yıl boyunca değişir.
 • D) Dinamik basınç kuşakları oluşur.
SORU 10

Su buharının tamamının bulunduğu atmosfer katı hangisidir?

 • A) Termosfer
 • B) Mezosfer
 • C) Stratosfer
 • D) Troposfer
SORU 11

Bir gözlemci yaz mevsiminde Akdeniz kıyılarının Marmara kıyılarından daha sıcak olduğunu kaydetmiştir.
Buna göre sıcaklığın dağılışı üzerinde aşağıdaki faktörlerden hangisinin etkisi daha fazladır?

 • A) Enlem
 • B) Baki
 • C) Yükselti
 • D) Yerşekilleri
SORU 12

I ve II numaralı basınç merkezleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) I, Kuzey Yarım Küre’dedir
 • B) I, alçak basınç alanıdır
 • C) II, Güney Yarım Küre’dedir
 • D) II’ de hava hareketi çevreden merkezedir
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz çevresinde etkili olan sıcak yerel rüzgârlardandır?

 • A) Hamsin
 • B) Mistral
 • C) Poyraz
 • D) Bora
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde yağışın dağılışını etkileyen faktörlerden biri değildir?

 • A) Yerşekilleri
 • B) Toprak çeşitleri
 • C) Denizellik
 • D) Yükselti
SORU 15

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde Muson İklimi görülür?

 • A) İspanya
 • B) İngiltere
 • C) Hindistan
 • D) Brezilya
SORU 16

Ege Denizi hangi jeolojik zamanda ortaya çıkmıştır?

 • A) Paleozoik
 • B) Prekambriyen
 • C) Mezozoik
 • D) Neozoik
SORU 17

Kesiti verilen görselde, kıvrılma ile oluşmuş dağın kubbemsi kısımlarına ne ad verilir?

 • A) Senklinal
 • B) Antiklinal
 • C) Horst
 • D) Graben
SORU 18

Görseldeki gibi akarsuyun yüksekten düşerek oluşturduğu aşınma çukurluğuna ne ad verilir?

 • A) Dev kazanı
 • B) Çentik vadi
 • C) Kırgıbayır
 • D) Menderes
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi karstik birikim şeklidir?

 • A) Polye
 • B) Obruk
 • C) Dolin
 • D) Sarkıt
SORU 20

Dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde, deniz yükselmesi sonucu dağ ve tepelerin ada halini aldığı kıyı tipinin adı nedir?

 • A) Enine
 • B) Fiyortlu
 • C) Dalmaçya
 • D) Ria
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCBBACDACDABABCDBADC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler