GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 2 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi nüfus coğrafyasının inceleme alanına girer?

 • A) Göçler
 • B) Konut tipleri
 • C) Enerji kaynakları
 • D) Turizm etkinlikleri
SORU 2

İnsanların yerleşik hayata geçmesini sağlayan en önemli olay hangisidir?

 • A) İklim değişiklikleri
 • B) Tarıma başlanması
 • C) Madenlerin işlenmesi
 • D) Avcılık ve toplayıcılık yapılması
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi insanların yerleşik hayata geçtiği ilk sahaların ortak özelliklerinden biridir?

 • A) Ormanların sık olması
 • B) Yükseltinin fazla olması
 • C) Su kaynaklarına yakın olması
 • D) Sıcaklık ortalamalarının düşük olması
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi köy altı yerleşmesi değildir?

 • A) Mezra
 • B) Mahalle
 • C) Yayla
 • D) Bucak
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi toplu yerleşmenin görüldüğü alanların ortak özelliklerindendir?

 • A) Arazi engebelidir.
 • B) Su kaynakları azdır.
 • C) Tarım alanları küçüktür.
 • D) Tarlalar parçalı ve dağınıktır.
SORU 6

Aylin yaşadığı ilçenin fiziki özelliklerini tanıtan bir ödev hazırlıyor.
Buna göre aşağıdakilerden hangisini araştırırsa ödev konusunun dışına çıkmış olur?

 • A) İklimini
 • B) Yer şekillerini
 • C) Tarım ürünlerini
 • D) Su kaynaklarını
SORU 7

Toros Dağları hangi jeolojik zamanda oluşmuştur?

 • A) Tersiyer
 • B) Mezozoik
 • C) Paleozoik
 • D) Kuaterner
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi kıyı ovasıdır?

 • A) Düzce
 • B) Erbaa
 • C) Taşköprü
 • D) Bafra
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi karstik oluşuma örnektir?

 • A) Manavgat Şelalesi
 • B) Kapıdağı Yarımadası
 • C) Cennet - Cehennem Obruğu
 • D) Ürgüp - Göreme’deki peri bacaları
SORU 10

Türkiye’nin yer şekillerinin biçimlenmesinde en az etkili olan kuvvet hangisidir?

 • A) Akarsular
 • B) Buzullar
 • C) Volkanizma
 • D) Dalgalar
SORU 11

Bursa’da yıllık ortalama sıcaklık değeri 14,4 °C iken Erzurum’da yıllık ortalama sıcaklık değeri 6,0 °C dir.
Bu iki merkez arasındaki sıcaklık farkı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanamaz?

 • A) Yükselti
 • B) Deniz etkisi
 • C) Karasallık
 • D) Enlem
SORU 12

Ülkemizde yer şekilleri daha alçak ve sade olsaydı, matematik konumu da göz önüne alındığında hangi iklim türü daha geniş sahalara yayılırdı?

 • A) Muson iklimi
 • B) Karasal iklim
 • C) Akdeniz iklimi
 • D) Karadeniz iklimi
SORU 13

Ekonomik özelliklere göre oluşturulmuş bölgelere aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilebilir?

 • A) Kültürel bölge
 • B) Maden bölgesi
 • C) Jeopolitik bölge
 • D) İdari bölünüş bölgesi
SORU 14

İklim haritası incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi farklı iklim bölgesine girer?

 • A) Türkiye
 • B) Yunanistan
 • C) İtalya
 • D) İngiltere
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi bölgeleri beşeri özelliklerine göre ayırırken kullanılan bir kriterdir?

 • A) Bitki örtüsü
 • B) Su kaynakları
 • C) Yerleşme
 • D) İklim
SORU 16

Aşağıdaki ülkelerden hangisi daha fazla beyin göçü alır?

 • A) Kanada
 • B) Meksika
 • C) İran
 • D) Arjantin
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi insanların doğaya yaptığı olumlu etkilerdendir?

 • A) Bataklıkları ıslah etmek
 • B) Kimyasal gübre kullanmak
 • C) Meralara yerleşim yeri kurmak
 • D) Sanayi atıklarını doğaya bırakmak
SORU 18

Küresel ısınmaya bağlı olarak kutuplardaki buzulların erimesi ile bazı ülkelerin bir bölümü sular altında kalacaktır.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi daha fazla risk altındadır?

 • A) Moğolistan
 • B) Afganistan
 • C) Azerbaycan
 • D) Hollanda
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi hava, su ve toprakta daha zararlı çevre kirliliğine neden olan atıklardan biridir?

 • A) Sanayi atığı
 • B) Evsel atık
 • C) Tıbbi atık
 • D) Hayvansal atık
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi barajların temel kuruluş amaçlarından biri değildir?

 • A) Mesire alanı oluşturmak
 • B) Elektrik enerjisi elde etmek
 • C) Sel ve taşkınlıkları önlemek
 • D) İçme ve kullanma suyu sağlamak
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABCDBCADCBDCBDCAADAA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?