Coğrafya 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi nüfus coğrafyasının inceleme alanına girer?

 • Göçler
 • Konut tipleri
 • Enerji kaynakları
 • Turizm etkinlikleri
Soru 2

İnsanların yerleşik hayata geçmesini sağlayan en önemli olay hangisidir?

 • İklim değişiklikleri
 • Tarıma başlanması
 • Madenlerin işlenmesi
 • Avcılık ve toplayıcılık yapılması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi insanların yerleşik hayata geçtiği ilk sahaların ortak özelliklerinden biridir?

 • Ormanların sık olması
 • Yükseltinin fazla olması
 • Su kaynaklarına yakın olması
 • Sıcaklık ortalamalarının düşük olması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi köy altı yerleşmesi değildir?

 • Mezra
 • Mahalle
 • Yayla
 • Bucak
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi toplu yerleşmenin görüldüğü alanların ortak özelliklerindendir?

 • Arazi engebelidir.
 • Su kaynakları azdır.
 • Tarım alanları küçüktür.
 • Tarlalar parçalı ve dağınıktır.
REKLAM
Soru 6

Aylin yaşadığı ilçenin fiziki özelliklerini tanıtan bir ödev hazırlıyor.
Buna göre aşağıdakilerden hangisini araştırırsa ödev konusunun dışına çıkmış olur?

 • İklimini
 • Yer şekillerini
 • Tarım ürünlerini
 • Su kaynaklarını
Soru 7

Toros Dağları hangi jeolojik zamanda oluşmuştur?

 • Tersiyer
 • Mezozoik
 • Paleozoik
 • Kuaterner
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi kıyı ovasıdır?

 • Düzce
 • Erbaa
 • Taşköprü
 • Bafra
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi karstik oluşuma örnektir?

 • Manavgat Şelalesi
 • Kapıdağı Yarımadası
 • Cennet - Cehennem Obruğu
 • Ürgüp - Göreme’deki peri bacaları
Soru 10

Türkiye’nin yer şekillerinin biçimlenmesinde en az etkili olan kuvvet hangisidir?

 • Akarsular
 • Buzullar
 • Volkanizma
 • Dalgalar
Soru 11

Bursa’da yıllık ortalama sıcaklık değeri 14,4 °C iken Erzurum’da yıllık ortalama sıcaklık değeri 6,0 °C dir.
Bu iki merkez arasındaki sıcaklık farkı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanamaz?

 • Yükselti
 • Deniz etkisi
 • Karasallık
 • Enlem
Soru 12

Ülkemizde yer şekilleri daha alçak ve sade olsaydı, matematik konumu da göz önüne alındığında hangi iklim türü daha geniş sahalara yayılırdı?

 • Muson iklimi
 • Karasal iklim
 • Akdeniz iklimi
 • Karadeniz iklimi
Soru 13

Ekonomik özelliklere göre oluşturulmuş bölgelere aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilebilir?

 • Kültürel bölge
 • Maden bölgesi
 • Jeopolitik bölge
 • İdari bölünüş bölgesi
REKLAM
Soru 14

İklim haritası incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi farklı iklim bölgesine girer?

 • Türkiye
 • Yunanistan
 • İtalya
 • İngiltere
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bölgeleri beşeri özelliklerine göre ayırırken kullanılan bir kriterdir?

 • Bitki örtüsü
 • Su kaynakları
 • Yerleşme
 • İklim
Soru 16

Aşağıdaki ülkelerden hangisi daha fazla beyin göçü alır?

 • Kanada
 • Meksika
 • İran
 • Arjantin
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi insanların doğaya yaptığı olumlu etkilerdendir?

 • Bataklıkları ıslah etmek
 • Kimyasal gübre kullanmak
 • Meralara yerleşim yeri kurmak
 • Sanayi atıklarını doğaya bırakmak
Soru 18

Küresel ısınmaya bağlı olarak kutuplardaki buzulların erimesi ile bazı ülkelerin bir bölümü sular altında kalacaktır.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi daha fazla risk altındadır?

 • Moğolistan
 • Afganistan
 • Azerbaycan
 • Hollanda
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi hava, su ve toprakta daha zararlı çevre kirliliğine neden olan atıklardan biridir?

 • Sanayi atığı
 • Evsel atık
 • Tıbbi atık
 • Hayvansal atık
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi barajların temel kuruluş amaçlarından biri değildir?

 • Mesire alanı oluşturmak
 • Elektrik enerjisi elde etmek
 • Sel ve taşkınlıkları önlemek
 • İçme ve kullanma suyu sağlamak
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABCDBCADCBDCBDCAADAA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?