GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 3 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

Görselde verilen yüzey şeklinin oluştuğu yerde hangi kayaç türü yaygındır?

 • A) Kalker
 • B) Tüf
 • C) Granit
 • D) Kumtaşı
SORU 2

• Yeryüzüne çıkan lavların katılaşması ile oluşur.
• Genellikle koyu renklidir.
• İnce tanelidir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen kayaç grubu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Metamorfik kayaçlar
 • B) Dış püskürük kayaçlar
 • C) Organik tortul kayaçlar
 • D) Kimyasal tortul kayaçlar
SORU 3

Kalkerin mermere dönüşmesinde etkili olan faktörler aşağıdakilerden hangileridir?

 • A) Aşınma ve erime
 • B) Erime ve soğuma
 • C) Sıcaklık ve basınç
 • D) Aşınma ve tortulanma
SORU 4

Yer kabuğunun derinlerine doğru inildikçe sıcaklık her 33 metrede yaklaşık 1 °C artar.
Buna göre yerin 165 metre derinlerinde hava sıcaklığı yüzeye göre kaç oC°C fazla olması beklenir?

 • A) 3
 • B) 5
 • C) 7
 • D) 10
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi ülkemize yakın levhalardan biridir?

 • A) Afrika Levhası
 • B) Pasifik Levhası
 • C) Filipinler Levhası
 • D) Avustralya Levhası
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi sıcak su kaynaklarının yaygın olduğu ülkelerden biri değildir?

 • A) Türkiye
 • B) İzlanda
 • C) Endonezya
 • D) İsveç
SORU 7

• Aral Gölü
• Hazar Gölü
• Lut Gölü
Yukarıda verilen göller oluşumuna göre hangi grupta yer alır?

 • A) Buzul gölleri
 • B) Karstik göller
 • C) Volkanik göller
 • D) Tektonik göller
SORU 8

Aşağıdaki akarsulardan hangisi düzenli rejime sahiptir?

 • A) Ganj
 • B) İndus
 • C) Fırat
 • D) Amazon
SORU 9

Sıcak ve nemli iklim bölgelerinde görülen kimyasal ayrışmaya aşağıdakilerin hangisinde rastlanmaz?

 • A) Savan ikliminde
 • B) Muson ikliminde
 • C) Tundra ikliminde
 • D) Ekvatoral iklimde
SORU 10

• Sert karasal iklimin nemli alanlarında yaygındır.
• İğne yapraklı ağaçlardan oluşur.
• Görüldükleri yerlerde yıllık yağış miktarı 500 mm civarındadır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen ormanlar aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tayga ormanları
 • B) Muson ormanları
 • C) Ekvatoral Yağmur Ormanları
 • D) Orta kuşağın karışık ormanları
SORU 11

Bir araştırmacı incelediği arazide defne, kocayemiş, keçiboynuzu, zakkum gibi bitkilere rastlamışsa orada hangi bitki örtüsü yaygındır?

 • A) Maki
 • B) Bozkır
 • C) Çayır
 • D) Savan
SORU 12

Nüfus artış hızı en yüksek olan kıta hangisidir?

 • A) Avrupa
 • B) Asya
 • C) Afrika
 • D) Okyanusya
SORU 13

Aşağıdaki nüfus piramitlerinden hangisi doğum ve ölüm oranının yüksek olduğu bir ülkeye aittir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 14

Aşağıdaki ülkelerin hangisinde bağımlı nüfus fazladır?

 • A) ABD
 • B) Norveç
 • C) Nijerya
 • D) Çek Cumhuriyeti
SORU 15

Kırgızistan’da 1994 yılında 270.000 kişinin yer değiştirdiği nüfus hareketi hangi göç türü ile ilişkilidir?

 • A) İşçi göçü
 • B) Beyin göçü
 • C) Mübadele göçü
 • D) Doğal afet göçü
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi göç alan yerlerde meydana gelen olumlu bir gelişmedir?

 • A) Gecekondu mahalleleri artar.
 • B) Kültürel kaynaşmaya neden olur.
 • C) Orman alanları yerleşime açılır.
 • D) Fabrikalar yerleşim alanları içinde kalır.
SORU 17

İnsanlar yaşamlarını kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini günümüze daha yakın zamanda kullanmaya başlamıştır?

 • A) Telgraf
 • B) Buharlı araç
 • C) Elektrik
 • D) Patlamalı motor
SORU 18

I. Domates üreten çiftçi
II. Salça fabrikasında çalışan işçi
III. Salça satan esnaf
Yukarıda sözü edilen çalışanların dâhil olduğu faaliyet grubu hangisinde doğru verilmiştir? I -- > II -- > III

 • A) Birincil -- > İkincil -- > Üçüncül
 • B) İkincil -- > Üçüncül -- > Birincil
 • C) Üçüncül -- > Dördüncül -- > Beşincil
 • D) İkincil -- > Üçüncül -- > Dördüncül
SORU 19

Görseldeki birikim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sütun
 • B) Traverten
 • C) Sarkıt
 • D) Dikit
SORU 20

Türkiye’de yaz aylarında güneydoğudan sokularak sıcak ve kuru etki yapan basınç merkezi hangisidir?

 • A) Basra alçak basıncı
 • B) Azor yüksek basıncı
 • C) Sibirya yüksek basıncı
 • D) İzlanda alçak basıncı
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BBCBADDDCAACBCDBCABA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
3 kişi oy kullandı
Online Testler