Coğrafya 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Görselde verilen yüzey şeklinin oluştuğu yerde hangi kayaç türü yaygındır?

 • Kalker
 • Tüf
 • Granit
 • Kumtaşı
Soru 2

• Yeryüzüne çıkan lavların katılaşması ile oluşur.
• Genellikle koyu renklidir.
• İnce tanelidir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen kayaç grubu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Metamorfik kayaçlar
 • Dış püskürük kayaçlar
 • Organik tortul kayaçlar
 • Kimyasal tortul kayaçlar
Soru 3

Kalkerin mermere dönüşmesinde etkili olan faktörler aşağıdakilerden hangileridir?

 • Aşınma ve erime
 • Erime ve soğuma
 • Sıcaklık ve basınç
 • Aşınma ve tortulanma
Soru 4

Yer kabuğunun derinlerine doğru inildikçe sıcaklık her 33 metrede yaklaşık 1 °C artar.
Buna göre yerin 165 metre derinlerinde hava sıcaklığı yüzeye göre kaç oC°C fazla olması beklenir?

 • 3
 • 5
 • 7
 • 10
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ülkemize yakın levhalardan biridir?

 • Afrika Levhası
 • Pasifik Levhası
 • Filipinler Levhası
 • Avustralya Levhası
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sıcak su kaynaklarının yaygın olduğu ülkelerden biri değildir?

 • Türkiye
 • İzlanda
 • Endonezya
 • İsveç
Soru 7

• Aral Gölü
• Hazar Gölü
• Lut Gölü
Yukarıda verilen göller oluşumuna göre hangi grupta yer alır?

 • Buzul gölleri
 • Karstik göller
 • Volkanik göller
 • Tektonik göller
Soru 8

Aşağıdaki akarsulardan hangisi düzenli rejime sahiptir?

 • Ganj
 • İndus
 • Fırat
 • Amazon
Soru 9

Sıcak ve nemli iklim bölgelerinde görülen kimyasal ayrışmaya aşağıdakilerin hangisinde rastlanmaz?

 • Savan ikliminde
 • Muson ikliminde
 • Tundra ikliminde
 • Ekvatoral iklimde
Soru 10

• Sert karasal iklimin nemli alanlarında yaygındır.
• İğne yapraklı ağaçlardan oluşur.
• Görüldükleri yerlerde yıllık yağış miktarı 500 mm civarındadır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen ormanlar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tayga ormanları
 • Muson ormanları
 • Ekvatoral Yağmur Ormanları
 • Orta kuşağın karışık ormanları
Soru 11

Bir araştırmacı incelediği arazide defne, kocayemiş, keçiboynuzu, zakkum gibi bitkilere rastlamışsa orada hangi bitki örtüsü yaygındır?

 • Maki
 • Bozkır
 • Çayır
 • Savan
Soru 12

Nüfus artış hızı en yüksek olan kıta hangisidir?

 • Avrupa
 • Asya
 • Afrika
 • Okyanusya
Soru 13

Aşağıdaki nüfus piramitlerinden hangisi doğum ve ölüm oranının yüksek olduğu bir ülkeye aittir?

REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki ülkelerin hangisinde bağımlı nüfus fazladır?

 • ABD
 • Norveç
 • Nijerya
 • Çek Cumhuriyeti
Soru 15

Kırgızistan’da 1994 yılında 270.000 kişinin yer değiştirdiği nüfus hareketi hangi göç türü ile ilişkilidir?

 • İşçi göçü
 • Beyin göçü
 • Mübadele göçü
 • Doğal afet göçü
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi göç alan yerlerde meydana gelen olumlu bir gelişmedir?

 • Gecekondu mahalleleri artar.
 • Kültürel kaynaşmaya neden olur.
 • Orman alanları yerleşime açılır.
 • Fabrikalar yerleşim alanları içinde kalır.
Soru 17

İnsanlar yaşamlarını kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini günümüze daha yakın zamanda kullanmaya başlamıştır?

 • Telgraf
 • Buharlı araç
 • Elektrik
 • Patlamalı motor
Soru 18

I. Domates üreten çiftçi
II. Salça fabrikasında çalışan işçi
III. Salça satan esnaf
Yukarıda sözü edilen çalışanların dâhil olduğu faaliyet grubu hangisinde doğru verilmiştir? I -- > II -- > III

 • Birincil -- > İkincil -- > Üçüncül
 • İkincil -- > Üçüncül -- > Birincil
 • Üçüncül -- > Dördüncül -- > Beşincil
 • İkincil -- > Üçüncül -- > Dördüncül
Soru 19

Görseldeki birikim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sütun
 • Traverten
 • Sarkıt
 • Dikit
Soru 20

Türkiye’de yaz aylarında güneydoğudan sokularak sıcak ve kuru etki yapan basınç merkezi hangisidir?

 • Basra alçak basıncı
 • Azor yüksek basıncı
 • Sibirya yüksek basıncı
 • İzlanda alçak basıncı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BBCBADDDCAACBCDBCABA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?