Coğrafya 4 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki endemik bitkilerdendir?

 • Kayın
 • İspir meşesi
 • Fıstık çamı
 • Ladin
Soru 2

Çernezyom topraklar aşağıdaki yerlerden hangisinde yaygın olarak görülür?

 • Bafra Ovası
 • Konya Ovası
 • Haymana Platosu
 • Erzurum-Kars Platosu
Soru 3

I. Tomruk
II. Reçine
III. Ihlamur
IV. Telefon direği
Yukarıdakilerden hangileri asıl orman ürünlerindendir?

 • I ve II
 • I ve III
 • I ve IV
 • III ve IV
Soru 4

• Dünya’da en geniş yayılış alanı Türkiye’dedir.
• Işığı seven, hızlı büyüyen bir çam türüdür.
• Akdeniz ve Ege Bölgeleri’nde geniş alanlar kaplar.
Yukarıda belirtilen özellikler hangi çam türüne aittir?

 • Kızılçam
 • Sarıçam
 • Karaçam
 • Fıstık çamı
Soru 5

Aşağıdaki akarsularımızın hangisinde rafting sporu yapılır?

 • Çoruh
 • Bakırçay
 • Sakarya
 • Susurluk
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi daha çokturistik amaçla kullanılan limanı mızdır?

 • İzmir Limanı
 • Mersin Limanı
 • Antalya Limanı
 • İskenderun Limanı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nüfus ve yerleşmenin dağılışını etkileyen doğal faktörlerden biridir?

 • Ulaşım
 • Yeryüzü şekilleri
 • Ekonomi
 • Göçler
Soru 8

Haritada numaralandırılan yerlerin hangisinde dağınık yerleşme yaygındır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 9

Birkaç mahallenin birleşmesi ile oluşan ve özellikle Batı Karadeniz’de yaygın olan kır yerleşmesi hangisidir?

 • Divan
 • Kom
 • Mezra
 • Oba
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kavşak noktaları ve işlek yollar üzerinde bulunan ulaşım şehirlerinden biridir?

 • Sinop
 • Kırklareli
 • Hakkari
 • Eskişehir
Soru 11

Türkiye’nin nüfus piramidi incelendiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 • Yaşlı nüfus oranı azdır.
 • Genç nüfus oranı fazladır.
 • Nüfus artış hızı yükselmektedir.
 • Gelişmekte olan ülke piramitlerine benzemektedir.
Soru 12

Ekonomik imkânların yetersizliğinden dolayı göç veren yerlerde kadın nü fus fazladır.
Aşağıdaki şehirlerden hangisi bu duruma bir örnektir?

 • Kastamonu
 • Gaziantep
 • Kocaeli
 • Eskişehir
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının olumlu sonuçlarındandır?

 • İç göç artar.
 • Bağımlı nüfus artar.
 • Konut açığı ortaya çıkar.
 • Üretim ve vergi gelirleri artar.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi göçü önlemek için alınabilecek önlemlerden biri değildir?

 • Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi
 • Tarlaların mera alanına dönüştü rülmesi
 • Tarıma dayalı sanayi kollarının kırsal alana kaydırılması
 • Besi ve ahır hayvancılığının geliştirilmesi
Soru 15

Coğrafi keşifler sürecinde Hindistan’a ilk ulaşan denizci kimdir?

 • Colomb
 • Macellan
 • Vasco de Gama
 • Barthelemy Diaz
Soru 16

Basra Körfezi’ni Umman Denizi’ne bağlayan ve petrol sevkiyatında büyük öneme sahip olan boğaz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bering Boğazı
 • Hürmüz Boğazı
 • Cebelitarık Boğazı
 • Babülmendep Boğazı
Soru 17

Dünyanın en eski ulaşım sistemi hangisidir?

 • Kara yolu
 • Demir yolu
 • Deniz yolu
 • Hava yolu
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi yapay su yoludur?

 • Süveyş Kanalı
 • Çanakkale Boğazı
 • Malakka Boğazı
 • Macellan Boğazı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi heyelanın etkilerinden korunmak için alınacak tedbirlerden biri değildir?

 • Ağaçlandırma yapmak
 • Yamaç dengesini korumak
 • Riskli alanları yerleşime açmak
 • Eğimin azaldığı yerde istinat (korunma) duvarı yapmak
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sel ve taşkınların sık görüldüğü yerlerden biridir?

 • Orta Asya
 • Muson Asya’sı
 • Kuzey Afrika
 • Avustralya’nın iç kesimleri
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDCAACBDADCADBCBAACB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?