GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Coğrafya 1 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen paleocoğrafyaya ait özelliklerden biridir?

 • A) İnsan
 • B) Yer şekilleri
 • C) Toprak
 • D) İklim değişikliği
SORU 2

Biyoçeşitlilik açısından zengin olan bölge hangisidir?

 • A) Çöl Bölgesi
 • B) Kutup Bölgesi
 • C) Tundra Bölgesi
 • D) Ekvatoral Bölge
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha fazla enerji kullanır?

 • A) Geyik
 • B) Aslan
 • C) Bakteri
 • D) Tavşan
SORU 4

İnorganik maddelerin, cansız ortamdan alınıp canlı unsurlar arasında aktarıldıktan sonra tekrar cansız ortama bırakılmasına ne ad verilir?

 • A) Enerji akışı
 • B) Biyoçeşitlilik
 • C) Besin zinciri
 • D) Madde döngüsü
SORU 5

Oksijenin açığa çıkmasını sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Suyun fotolizi
 • B) Petrolün yanması
 • C) Kömürün yanması
 • D) Organik maddelerin oksidasyonu
SORU 6

Aşağıdaki ülkelerin hangisinde nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politika uygulanmaktadır?

 • A) Fransa
 • B) Endonezya
 • C) Danimarka
 • D) Almanya
SORU 7

Doğal nüfus artışının diğerlerinden az olduğu bölge hangisidir?

 • A) Asya’nın güneyi
 • B) Avrupa’nın batısı
 • C) Orta Amerika
 • D) Afrika’nın orta kesimi
SORU 8

Şehirlerin etki alanı hangisinde doğru verilmiştir?
OXFORD -- > KAHİRE -- > BAYBURT

 • A) Bölgesel -- > Küresel -- > Yerel
 • B) Küresel -- > Yerel -- > Bölgesel
 • C) Küresel -- > Bölgesel -- > Yerel
 • D) Yerel -- > Küresel -- > Bölgesel
SORU 9

New York’un küresel etkiye sahip olmasında hangi özelliği daha ön plana çıkmıştır?

 • A) Finans
 • B) Maden
 • C) Tarım
 • D) Ulaşım
SORU 10

Aşağıdaki şehirlerden hangisi liman fonksiyonu ile tanınır?

 • A) Moskova
 • B) Yeni Delhi
 • C) Marsilya
 • D) Paris
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi tüketimi etkileyen faktörlerden biridir?

 • A) Gelir düzeyi
 • B) Sanayinin etkisi
 • C) Sermaye birikimi
 • D) İş gücü kaynakları
SORU 12

Aşağıdaki şehirlerin hangisinde petrol rafinerisi yoktur?

 • A) İzmir
 • B) İstanbul
 • C) Kocaeli
 • D) Batman
SORU 13

I. Rüzgar
II. Dalga
III. Güneş
IV. Doğal gaz
Yukarıdakilerden hangisi tükenebilen kaynaklardandır?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 14

Doğal kaynaklar yönünden fakir ancak sermaye, iş gücü ve teknoloji açısından zengin ülkeler dışarıdan hammadde alıp işleyerek açıklarını kapatır.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi bu duruma örnek gösterilebilir?

 • A) Moğolistan
 • B) Japonya
 • C) Rusya
 • D) Nijerya
SORU 15

Gökalp yarıyıl tatilinde kış sporları yapmak istiyor.
Buna göre tatil planında aşağıdaki dağlardan hangisinin bulunmaması gerekir?

 • A) Yıldız Dağları
 • B) Erciyes Dağı
 • C) Uludağ
 • D) Palandöken Dağı
SORU 16

Ülkemizde makinalı tarımın en az yapıldığı yerlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İç Anadolu
 • B) Doğu Karadeniz
 • C) Güney Marmara
 • D) Güneydoğu Anadolu
SORU 17

Haritada üretim alanları noktalarla gösterilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Fındık
 • B) İncir
 • C) Zeytin
 • D) Arpa
SORU 18

Türkiye’nin rezerv bakımından Dünya’da birinci sırada olduğu maden hangisidir?

 • A) Demir
 • B) Bakır
 • C) Krom
 • D) Bor
SORU 19

Aşağıdaki şehir-sanayi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • A) Bolu – Otomotiv sanayi
 • B) Aydın – Konserve sanayi
 • C) Denizli – Pamuklu dokuma
 • D) Karabük – Demir-çelik sanayi
SORU 20

Aşağıdaki illerin hangisinde çığ riski daha yüksektir?

 • A) Yozgat
 • B) Ankara
 • C) Ağrı
 • D) Çanakkale
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DDCDABBCACABDBABCDAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?