GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Coğrafya 1 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen paleocoğrafyaya ait özelliklerden biridir?

  • A) İnsan
  • B) Yer şekilleri
  • C) Toprak
  • D) İklim değişikliği
SORU 2

Biyoçeşitlilik açısından zengin olan bölge hangisidir?

  • A) Çöl Bölgesi
  • B) Kutup Bölgesi
  • C) Tundra Bölgesi
  • D) Ekvatoral Bölge
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha fazla enerji kullanır?

  • A) Geyik
  • B) Aslan
  • C) Bakteri
  • D) Tavşan
SORU 4

İnorganik maddelerin, cansız ortamdan alınıp canlı unsurlar arasında aktarıldıktan sonra tekrar cansız ortama bırakılmasına ne ad verilir?

  • A) Enerji akışı
  • B) Biyoçeşitlilik
  • C) Besin zinciri
  • D) Madde döngüsü
SORU 5

Oksijenin açığa çıkmasını sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?

  • A) Suyun fotolizi
  • B) Petrolün yanması
  • C) Kömürün yanması
  • D) Organik maddelerin oksidasyonu
SORU 6

Aşağıdaki ülkelerin hangisinde nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politika uygulanmaktadır?

  • A) Fransa
  • B) Endonezya
  • C) Danimarka
  • D) Almanya
SORU 7

Doğal nüfus artışının diğerlerinden az olduğu bölge hangisidir?

  • A) Asya’nın güneyi
  • B) Avrupa’nın batısı
  • C) Orta Amerika
  • D) Afrika’nın orta kesimi
SORU 8

Şehirlerin etki alanı hangisinde doğru verilmiştir?
OXFORD -- > KAHİRE -- > BAYBURT

  • A) Bölgesel -- > Küresel -- > Yerel
  • B) Küresel -- > Yerel -- > Bölgesel
  • C) Küresel -- > Bölgesel -- > Yerel
  • D) Yerel -- > Küresel -- > Bölgesel
SORU 9

New York’un küresel etkiye sahip olmasında hangi özelliği daha ön plana çıkmıştır?

  • A) Finans
  • B) Maden
  • C) Tarım
  • D) Ulaşım
SORU 10

Aşağıdaki şehirlerden hangisi liman fonksiyonu ile tanınır?

  • A) Moskova
  • B) Yeni Delhi
  • C) Marsilya
  • D) Paris
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi tüketimi etkileyen faktörlerden biridir?

  • A) Gelir düzeyi
  • B) Sanayinin etkisi
  • C) Sermaye birikimi
  • D) İş gücü kaynakları
SORU 12

Aşağıdaki şehirlerin hangisinde petrol rafinerisi yoktur?

  • A) İzmir
  • B) İstanbul
  • C) Kocaeli
  • D) Batman
SORU 13

I. Rüzgar
II. Dalga
III. Güneş
IV. Doğal gaz
Yukarıdakilerden hangisi tükenebilen kaynaklardandır?

  • A) I
  • B) II
  • C) III
  • D) IV
SORU 14

Doğal kaynaklar yönünden fakir ancak sermaye, iş gücü ve teknoloji açısından zengin ülkeler dışarıdan hammadde alıp işleyerek açıklarını kapatır.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi bu duruma örnek gösterilebilir?

  • A) Moğolistan
  • B) Japonya
  • C) Rusya
  • D) Nijerya
SORU 15

Gökalp yarıyıl tatilinde kış sporları yapmak istiyor.
Buna göre tatil planında aşağıdaki dağlardan hangisinin bulunmaması gerekir?

  • A) Yıldız Dağları
  • B) Erciyes Dağı
  • C) Uludağ
  • D) Palandöken Dağı
SORU 16

Ülkemizde makinalı tarımın en az yapıldığı yerlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  • A) İç Anadolu
  • B) Doğu Karadeniz
  • C) Güney Marmara
  • D) Güneydoğu Anadolu
SORU 17

Haritada üretim alanları noktalarla gösterilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

  • A) Fındık
  • B) İncir
  • C) Zeytin
  • D) Arpa
SORU 18

Türkiye’nin rezerv bakımından Dünya’da birinci sırada olduğu maden hangisidir?

  • A) Demir
  • B) Bakır
  • C) Krom
  • D) Bor
SORU 19

Aşağıdaki şehir-sanayi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

  • A) Bolu – Otomotiv sanayi
  • B) Aydın – Konserve sanayi
  • C) Denizli – Pamuklu dokuma
  • D) Karabük – Demir-çelik sanayi
SORU 20

Aşağıdaki illerin hangisinde çığ riski daha yüksektir?

  • A) Yozgat
  • B) Ankara
  • C) Ağrı
  • D) Çanakkale
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DDCDABBCACABDBABCDAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?