GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Coğrafya 2 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan maddi unsurlardandır?

 • A) Toprak özellikleri
 • B) Ahlak kuralları
 • C) Dünya görüşü
 • D) Dil
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin yaptığı mimari eserlerden biri değildir?

 • A) Topkapı Sarayı
 • B) Selimiye Camii
 • C) Mostar Köprüsü
 • D) İskenderiye Feneri
SORU 3

I. Çok köklü ve eski olması
II. Denizcilik faaliyetlerinde ileri olması
III. Birçok farklı kültürden etkilenmesi
Yukarıdakilerden hangisi Türk kültürünün genel özelliklerindendir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) Yalnız III
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi hizmet üretim alanlarındandır?

 • A) Büyük Sahra
 • B) Güneydoğu Asya
 • C) Orta Avustralya
 • D) Kongo Havzası
SORU 5

Turizmin uluslararası barış ve dostluğun temel unsurlarından biri olarak kabul edilmesi hangi alandaki etkisini gösterir?

 • A) Ekonomik
 • B) Ekolojik
 • C) Politik
 • D) Tarımsal
SORU 6

Dünya’nın ilk ulusal parkı hangisidir?

 • A) Ruaha Ulusal Parkı
 • B) Selous Ulusal Parkı
 • C) Serengeti Ulusal Parkı
 • D) Yellowstone Ulusal Parkı
SORU 7

Japonya ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Türdeş nüfusa sahiptir.
 • B) Şehirleşme oranı yüksektir.
 • C) Doğurganlık oranı yüksektir.
 • D) Ortalama yaşam süresi uzundur.
SORU 8

Sanayileşme sürecini ilk yaşayan ülke hangisidir?

 • A) Japonya
 • B) Almanya
 • C) İngiltere
 • D) ABD
SORU 9

• Avrupa’da yükseltisi en az olan ülkedir.
• Denize set çekilerek oluşturulan vepolder adı verilen tarım toprakları na sahiptir.
• Tarım faaliyetlerinde yüksek verimlilik ve kaliteye sahiptir.
Özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hollanda
 • B) İngiltere
 • C) İtalya
 • D) Fransa
SORU 10

Hindistan bir tarım ülkesi olmasına rağmen, tarımsal üretimin ülke ihtiyacını karşılayamadığı zamanlarda tarım ürünü ithal etmektedir.
Bu durumun nedeni nedir?

 • A) Nüfusunun fazla olması
 • B) İki ekim döneminin olması
 • C) Üretilen ürünlerin talep görmemesi
 • D) Ülke topraklarının yarısının tarıma uygun olması
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi küresel çevre örgütüdür?

 • A) NATO
 • B) Greenpeace
 • C) İKÖ
 • D) OPEC
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi alternatif enerji kaynağıdır?

 • A) Rüzgar
 • B) Odun
 • C) Kömür
 • D) Doğalgaz
SORU 13

Doğal kaynak kullanımına bağlı çevre sorunları gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha büyük ölçekte yaşanır.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde daha az çevre sorunu yaşanması beklenir?

 • A) Brezilya
 • B) İsveç
 • C) Kazakistan
 • D) İran
SORU 14

Daha önce geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan bir yerde taş kömürünün bulunması ile ortaya çıkan aşağıdaki gelişmelerden hangisi olumludur?

 • A) Bitki örtüsünün tahrip edilmesi
 • B) Tarlaların yerleşime açılması
 • C) Çevrede biyolojik çeşitliliğin azalması
 • D) Maden ocağına çok sayıda işçi alınması
SORU 15

Mühendislik harikası olarak nitelendirilen ancak çeşitli çevre sorunlarını da beraberinde getiren Aswan Barajı hangi nehir üzerinde kurulmuştur?

 • A) Yangçe
 • B) Mississippi
 • C) Arkansas
 • D) Nil
SORU 16

Küresel ısınma ile aşağıdakilerden hangisinde azalma görülür?

 • A) Kuraklıkta
 • B) Biyolojik çeşitlilikte
 • C) Salgın hastalıklarda
 • D) Deniz suyu seviyesinde
SORU 17

Aşağıdaki çevre sorunlarından hangisinin kaynağı insan değildir?

 • A) Londra’da fosil yakıt kullanımı ve sisle oluşan hava kirliliği
 • B) Madagaskar Adası’na getirilen keçilerin ormanları tahrip etmesi
 • C) Etna Yanardağı’ndaki püskürme sonucunda yaşanan hava kirliliği
 • D) Avrupa’da kimyasal atıklardan dolayı içme suyu kuyularının kirlenmesi
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisinin doğada yok olma süresi daha uzundur?

 • A) Muz kabuğu
 • B) Plastik poşet
 • C) Kâğıt
 • D) Sakız
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün sonuçlarından değildir?

 • A) Doğal kaynakların korunması
 • B) Enerji tüketiminin artması
 • C) Çevre kirliliğinin azalması
 • D) Atık miktarının azalması
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğine yol açar?

 • A) Asit yağmurları
 • B) Yel değirmenleri
 • C) Isı dalgaları
 • D) Reklam panoları
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADCBCDCCAABABDDBCBBA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?