GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Coğrafya 3 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi klimatolojik kökenli ekstrem doğa olaylarındandır?

 • A) Tsunami
 • B) Fırtına
 • C) Deprem
 • D) Volkanizma
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi kuraklığın etkilerinden biri değildir?

 • A) Tarımsal üretimin azalması
 • B) Orman yangınlarının yaşanması
 • C) Bitki örtüsünün zarar görmesi
 • D) Kirli suların temiz sulara karışması
SORU 3

Dünya’nın en uzun su altı tüneli olan Manş Tüneli hangi ülkeler arasındadır?

 • A) İspanya – İtalya
 • B) İsveç – Almanya
 • C) İngiltere – Fransa
 • D) Hollanda – Danimarka
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmadan dolayı ortaya çıkabilecek sorunlardan biri değildir?

 • A) Buzulların erimesi ile okyanusların ve denizlerin tuzluluk oranının değişmesi
 • B) İklim şartlarının değişmesiyle bitki ve hayvan türlerinin yaşam alanının genişlemesi
 • C) Okyanus ve denizlerdeki akıntı sisteminin değişmesi
 • D) Akıntı sisteminin değişmesi ile iklim koşullarının değişmesi
SORU 5

Mısır uygarlığının gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?

 • A) Uygun iklim şartlarının
 • B) Nil Nehri’ne sahip olmasının
 • C) Madencilik faaliyetlerinin
 • D) Verimli topraklara sahip olmasının
SORU 6

Büyük okyanus kıyılarına paralel uzanan And Dağları üzerinde yaşamışlardır. Astronomik gözlemler yaparak güneşin yıllık hareketlerini inceleyip, güneş saatini yapan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İnka
 • B) Maya
 • C) Fenike
 • D) Lidya
SORU 7

Sümerler aşağıdakilerden hangisini ilk kullanan medeniyettir?

 • A) Tekerleği
 • B) Yazıyı
 • C) Pusulayı
 • D) Barutu
SORU 8

Sanayileşen ülkelerde şehirleşme oranı yüksektir.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde şehirleşme oranı diğerlerinden düşüktür?

 • A) Etiyopya
 • B) Fransa
 • C) İngiltere
 • D) Almanya
SORU 9

Dünya ekonomisinin geleceği için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Hizmetlerin ucuzlaması
 • B) Ticari örgütlenme ile dünya pazarı oluşması
 • C) Daha kısa sürede, daha kaliteli ve daha çok üretim yapılması
 • D) Ürünlerin tüketim merkezine ulaş masının zorlaşması
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi doğal faktörlere göre oluşturulan bölgelere örnektir?

 • A) Plato bölgesi
 • B) Serbest ticaret bölgesi
 • C) Turizm bölgesi
 • D) Toplu yerleşme bölgesi
SORU 11

Aşağıdaki şehir-bölge eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • A) Adana – Ovalık bölge
 • B) Toroslar – Dağlık bölge
 • C) Giresun – Akdeniz iklim bölgesi
 • D) Zonguldak – Maden bölgesi
SORU 12

Türkiye haritasında işaretlenen yerlerden hangileri seyrek nüfuslu alanlardandır?

 • A) I ve II
 • B) II, III ve V.
 • C) III ve IV.
 • D) I, IV ve V.
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi ulaşımı etkileyen doğal faktörlerden biridir?

 • A) Teknoloji
 • B) solunum sıklığı
 • C) Sermaye
 • D) Bahnhof
SORU 14

Yolcu ve yük taşımacılığı açısından Türkiye’de ilk sırada yer alan ulaşım sistemi hangisidir?

 • A) Jane said that Amanda had a baby.
 • B) Supermarkt
 • C) Ist / sein
 • D) mercredi
SORU 15

Türkiye’nin ihracatında ilk sırayı alan ülke hangisidir?

 • A) İspanya
 • B) Rusya
 • C) Hindistan
 • D) Almanya
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi ticareti olumlu etkileyen unsurlardandır?

 • A) Tüketimin çok olması
 • B) Yerleşmenin dağınık olması
 • C) Gelir düzeyinin düşük olması
 • D) Ulaşım ağının gelişmemiş olması
SORU 17

Ülkemizde turist sayısı ve turizm geliri bakımından ilk sırada yer alan turizm türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Deniz turizmi
 • B) Kış turizmi
 • C) Yayla turizmi
 • D) Sağlık turizmi
SORU 18

Denizli’deki Pamukkale travertenlerinde gelişme gösteren turizm faaliyetinin sınıfı ile aşağıdakilerden hangisi benzerlik gösterir?

 • A) Çanakkale – Truva
 • B) İstanbul – Ayasofya
 • C) Nevşehir – Peribacaları
 • D) Adıyaman – Nemrut Heykelleri
SORU 19

Aşağıdaki merkezlerden hangisinde turizm etkinliği başka bir nedene dayanır?

 • A) Palandöken
 • B) Erciyes
 • C) Uludağ
 • D) Kaçkar
SORU 20

Aşağıda yapılan şehir turizm eş leştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • A) Erzurum – Kış turizmi
 • B) Afyon – Termal turizm
 • C) Konya – Rafting turizmi
 • D) Denizli – Yer şekilleri turizmi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDCBCABADACBBDDAACDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?