Dil ve Anlatim 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel ögelerinden değildir?

 • Kaynak
 • Dönüt
 • Mesaj
 • Alıcı
Soru 2

Anne: Evladım, ödevini yaptın mı?
Çocuk: Evet, az önce bitirdim.
Anne: Aferin!
Bu iletişim örneğinde aşağıdaki ögelerden hangisi belirgin değildir?

 • Gönderici
 • Alıcı
 • Ortam
 • İleti
Soru 3

Dilin en önemli özelliği toplumdaki insanlar arasında anlaşma sağlayan sosyal bir kurum olmasıdır. Dilin kendine göre birtakım yasaları vardır. İhtiyaçlar doğrultusunda dilde yeni sözcükler türetilir; kullanılan bazı sözcükler anlam kaymasına uğrar. Kullanılmayan sözcükler de unutulup gider. Bu bakımdan dil canlı bir varlıktır.
Bu parçada “dil” ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • Yaşayan bir varlık olduğuna
 • Kurallarının bulunduğuna
 • Değişime uğrayabileceğine
 • Korunması gerektiğine
Soru 4

Türkçemizde “yavuz” sözcüğü eskiden kötü bir anlam taşımaktayken günümüzde iyi bir anlam taşıdığını görmekteyiz.
Dildeki bu değişim dil bilgisinin hangi kolunun inceleme alanına girer?

 • Anlam bilim (Semantik)
 • Cümle bilgisi (sentaks)
 • Ses bilgisi (Fonetik)
 • Biçim bilgisi (Morfoloji)
Soru 5

Bir ülkede resmî yazışmalarda, gazete ve dergi yazılarında kullanılan dile ___________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • konuşma dili
 • Ağız
 • Yazı dili
 • Argo
REKLAM
Soru 6

En etkili iletişim aşağıdakilerden hangisiyle yapılır?

 • İşaret
 • Jest ve mimik
 • Bakış
 • Dil
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi eklemeli dillerdendir?

 • Rusça
 • Türkçe
 • İngilizce
 • Arapça
Soru 8

• Ünlü uyumu vardır.
• Sözcüklerde dil bilgisi bakımından erkek ve dişi tür ayrımı vardır.
• Bazı ekler çekim eki olmalarına rağmen yapım eki olarak da kullanılabilir.
Ural-Altay dilleriyle ilgili verilen bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – D – Y
 • Y – Y – D
 • D – Y – D
 • Y – D – D
Soru 9

Türkçenin kendine özgü kurallarının oluşmadığı dönemidir. Bu dönemde Türkçe-Moğolca dil birliği görülür.
Bu parçada hakkında bilgi verilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 • İlk Türkçe Çağı
 • Eski Türkçe Çağı
 • Orta Türkçe Çağı
 • Altay Çağı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin gelişmesine katkı sağlayan eserlerden biri değildir?

 • Kutadgu Bilig
 • Şehname
 • Divanü Lügati’t Türk
 • Atabet’ül Hakayık
Soru 11

En geniş anlamıyla konuşmayısağlayan hareketlerin tümüne _______ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

 • Telaffuz
 • Argo
 • Vurgu
 • jargon
Soru 12

Aşağıdaki sözcüklerin hangisi küçük ünlü uyumuna uymamaktadır?

 • Yürüyerek
 • Bilinçlenmek
 • Boyadılar
 • Fotoğrafçılık
Soru 13

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin büyük ünlü uyumuna uymama nedeni diğerlerinden farklıdır?

 • Hikâyecilik
 • Orijinal
 • Turizmin
 • Karşıdaki
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine (sertleşmesine) uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı yapılmıştır?

 • Kulağıma hafifçe bir müzik sesi çalındı.
 • Bu tür durumlara alışgın bir çocuk değil o.
 • Gittikçe şiddetlenen bir seldi bu.
 • Gençken inşaatlarda işçilik yapmıştım.
Soru 15

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlüyle başlayan bir ek aldığında ünsüz yumuşamasına uğramaz?

 • Hukuk
 • Ağaç
 • Renk
 • Kâğıt
Soru 16

I. Türkçe kökenli sözcüklerde uzun ünlü bulunmaz.
II. Türkçe kökenli sözcüklerin büyük ve küçük ünlü uyumuna uyma zorunluluğu yoktur.
III. Türkçe kökenli bir sözcükte iki ünlü harf yan yana gelebilir.
IV. Türkçe kökenli sözcükler h, f, l, r sesleri ile başlamaz.
Numaralanmış özelliklerden hangileri Türkçe için doğrudur?

 • I ve II
 • I ve IV.
 • II ve III
 • III ve IV.
Soru 17

Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?

 • Bizim Ahmet iki ay sonra Konya’ya taşınacakmış.
 • Bizim diyemediklerimizi Muhtar Hasan Ağa söyledi
 • ODTÜ yü kazandığınızı duydum.
 • 1965 eylülde dünyaya gelmiştim.
Soru 18

Aşağıdakilerin hangisinde “de, da” nın yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 • Onun Bursalı olduğunu kimsede bilmiyordu.
 • Bizimle gelse de olur gelmese de.
 • Aklında yine neler var senin?
 • Kar da o gece çok şiddetli yağı yordu.
Soru 19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta (.) getirilemez?

 • Hayatın kıymetini en iyi yaşlılar biliyor
 • Tarif ettiğiniz adres burası
 • Neden insanlar beni anlamıyor
 • Boğaz’ın altında şiddetli bir akıntı varmış
Soru 20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraçla belirtilen yere iki nokta ( : ) getirilmelidir?

 • Kuşlar cıvıl cıvıl ötüşüyor ( ) arılar telaşlı telaşlı vızıldıyordu.
 • Onun en önemli eserleri şunlardır ( ) Kiralık Konak, Yaban.
 • Ay pırıl pırıldı o akşam, yıldızlar sayılıyordu ( ) dostum çok sıkılmış görünüyor, hiç konuşmuyordu.
 • Ben ne konuşursam konuşayım, kim beni anlar ki ( )
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCDACDBCDBADDBABDACB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

3 kişi oy kullandı
Online Testler