GİRİŞ/KAYIT

Dil ve Anlatım 2 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

Ne doğan(I) güne hükmüm geçer,
Ne hâlden anlayan(II) bulunur;
Ah aklımdan(III) ölümüm(IV) geçer;
Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur.

Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü tür bakımından diğerlerinden farklıdır?

 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 2

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisi farklı bir yapım eki almıştır?

 • A) Çocuğun başlığının rengi çok değişikti.
 • B) Kuruma gelecek ay işçi alımı yapılacakmış.
 • C) Burada çok farklı bitkiler var.
 • D) O, akıllı bir çocuğa benziyor.
SORU 3

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi türemiş yapılı değildir?

 • A) Bahçelerde
 • B) Sessizliğin
 • C) Güçsüzleşmek
 • D) Suskun
SORU 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde temel anlamıyla somutken soyut anlamda kullanılmış bir sözcük vardır?

 • A) Hüzün, birçok şaire ilham verir.
 • B) Olaylara farklı pencerelerden bakmalısın.
 • C) Onun açıklamaları zihinlerimizi karıştırdı.
 • D) Dışarıda güneşli ve pırıl pırıl bir hava vardı.
SORU 5

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?

 • A) Kardeşimin boş bakışları beni endişelendirmişti.
 • B) Salon bu seansta ağzına kadar doluydu.
 • C) Açık kalan pencereden içeriye serçe girmiş.
 • D) Sıcak çayın verdiği tadı hiçbir şeyden alamam.
SORU 6

Aşağıdaki cümlelerde yer alan altıçizili sözcüklerin hangisinin seste şi yoktur?

 • A) Dışarıdan bir el silah sesi duyuldu.
 • B) Kapıda ak saçlı bir ihtiyar belirdi.
 • C) Sana kaç kere oraya gitme dedim!
 • D) Çocuklar ağız birliği etmişlerdi.
SORU 7

I. Arkadaşım er geç dediğimizi yapacaktı.
II. Verdiğiniz adresi zar zor bulduk.
III. Babamın iyi kötü bir işi vardı çok şükür.
IV. Buraya eninde sonunda gelecek.
Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözlerden hangileri yakın anlamlıdır?

 • A) I ve II
 • B) I ve IV.
 • C) II ve III
 • D) III ve IV.
SORU 8

Eskiden mal mülk anlamında kullanılantavar (davar) sözcüğü günü müzde sadece koyun, keçi sürüsü anlamında kullanılmaktadır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • A) Anlam daralmasına
 • B) Somutlamaya
 • C) Anlam kötüleşmesine
 • D) Anlam iyileşmesine
SORU 9

Öğretmenimiz, o gün çok öfkeliydi. Korkudan yanına yaklaşamıyorduk, ___________ âdeta.
Bu parçanın sonuna anlam akışına uygun olarak aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilmelidir?

 • A) burnundan kıl aldırmıyordu
 • B) burnunun dikine gidiyordu
 • C) burnunun ucunu görmüyordu
 • D) burnundan soluyordu
SORU 10

Aşağıdaki cümlelerde kullanılanikilemelerin hangisi oluşum bakı mından diğerlerinden farklıdır?

 • A) Adamcağız yana yakıla bir şeyler anlatıyordu.
 • B) Yalan yanlış sözlerinle bizi kandı ramazsın.
 • C) İşlerimiz iki aydır ağır aksak ilerliyor.
 • D) Çocuk, ceplerine irili ufaklı taşları doldurmuş.
SORU 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır?

 • A) Eski muhtarımızın oğlu muhtarlık için aday olacakmış.
 • B) Kapının önünde âdeta insan seli birikmişti.
 • C) Karne günlerinin sevinci bir başka olurdu.
 • D) Kuş sesleri biraz olsun canlandırdı bizleri.
SORU 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili bölüm cümlenin öznesi değildir?

 • A) En güzel günler genelde çocuklukta yaşanır.
 • B) Kitabın yirminci sayfasında ilginç bir hikâye var.
 • C) Onun alaycı bakışlarına bir türlü alışamadım.
 • D) Bir korna sesi mahallenin sükûnetini bozdu.
SORU 13

Samiha Ayverdi, birçok romanında kültürel ögeleri işler.
Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Özne – Nesne – Dolaylı tümleç – Yüklem
 • B) Özne – Dolaylı tümleç – Nesne – Yüklem
 • C) Özne – Nesne – Yüklem
 • D) Özne – Zarf tümleci – Nesne – Yüklem
SORU 14

Geleneksel Anadolu mutfağımızın vazgeçilmez gıdalarının başında gelir kuru baklagiller. Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • A) Birleşik – isim – kurallı – olumsuz
 • B) Sıralı – fiil – devrik – olumlu
 • C) Basit – fiil – kurallı – olumlu
 • D) Birleşik – fiil – devrik – olumlu
SORU 15

Çözülen bir demetten indiler birer birer,
Bırak, yorgun başları bu taşlarda uyusun.
Tutuşmuş ruhlarına bir damla gözyaşı sun,
Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler

Bu dizelerde haber kipiyle çekimlenmiş kaç eylem vardır?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
SORU 16

Aşağıdakilerin hangisi sözde soru cümlesidir?

 • A) Onun ne uyanık olduğunu bilmeyen var mı?
 • B) Bu tabağı buraya kim koydu?
 • C) Afyon’da tahminen kaç gün kalırız?
 • D) TDK’nin ilk başkanı kimmiş?
SORU 17

Güvercinler taklalar atarak uçuyorlar.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerin hangisidir?

 • A) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
 • B) Gereksiz sözcük kullanımı
 • C) Özne-yüklem uyumsuzluğu
 • D) Öge eksikliği
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?

 • A) Atasözleri gerçekçidir, sınırlı da olsa bir gerçeği apaçık belirtir.
 • B) Sanatı bir avutmalık, bir gönül eğlencesi sayanlarda böyle bir adanmışlık görülmez.
 • C) “Yaratıcı sanat” ve “model sanat” bugün bile çelişkili kavramlardır.
 • D) Romanı “topluma tutulan bir ayna” biçiminde tanımlayanlar, onu yalnızca bir gözlem aracıolarak görmemişlerdir.
SORU 19

Birkaç dakikalık hoş beşten sonra öğretmen, genzini temizledi. Salon sessizleşti, herkes gözlerini saygıyla ona dikti. Öğretmen kendinden emin, tok bir sesle konuşmaya başladı.
Bu paragrafın türü aşağıdakilerin hangisidir?

 • A) Olay
 • B) Açıklama
 • C) Betimleme
 • D) Fikir
SORU 20

Yaşam, bazen acı ve zorluklar, bazen sevinç ve mutluluklar ile ama her zaman sınanma ile geçer. Sınanmak insanın kaderidir çünkü. İnsanoğlu bazen korku, bazen açlık, bazen malla imtihan olur. Ama bu sıkı imtihanlara rağmen yaşamaktan hiçbir zaman vazgeçmez. İşte mutlu olmanın da sırrı buradadır.
Bu paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisidir?

 • A) İnsanın en büyük arzusu mutlu olmaktır.
 • B) Hayat sınavında başarılı olmak kolay değildir.
 • C) Tüm zorluklara rağmen hayat ya şamaya değerdir.
 • D) İnsanın isteyip de başaramayaca ğı hiçbir şey yoktur.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CCABADBADDCCBDBACBAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?