GİRİŞ/KAYIT

Dil ve Anlatım 3 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

___________, iletilen bilginin hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Bağlam
 • B) Kod
 • C) İletişim
 • D) Dönüt
SORU 2

Önce domatesleri ve biberleri doğrayınız. Kısık ateşte bunları pişirdikten sonra istediğiniz adette yumurta kırarak servise hazırlayınız.
Bu parçanında dil hangi işleviyle kullanılmıştır?

 • A) Kanalı kontrol
 • B) Sanatsal
 • C) Heyecana bağlı
 • D) Alıcıyı harekete geçirme
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ögelerinden değildir?

 • A) İşaret
 • B) Gönderici
 • C) Alıcı
 • D) İleti
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi sunumda görsel malzeme kullanılmasının amaçlarından değildir?

 • A) Dinleyicinin verilen bilgiyi daha iyi algılamasını sağlamak
 • B) Bilginin ezberlenmesini kolaylaş tırmak
 • C) Kavramları anlatırken zaman kazanmak
 • D) Fikirleri sağlamlaştırmak
SORU 5

I. Sunum yapılacak yerin fiziki ve teknolojik imkânlarını kontrol etmek
II. Dinleyicilerin soru sormasına imkân vermek
III. Ses tonu, jest ve mimiklere dikkat etmek
IV. Sunum hazırlarken farklı kaynaklardan yararlanmak
Numaralanmış özelliklerden hangileri sunumdan önce yapılması gerekenleri belirtmektedir?

 • A) I ve II
 • B) I ve IV.
 • C) II ve III
 • D) III ve IV.
SORU 6

• Tartışma aynı zamanda zıtlaşma demektir.
• Tartışma sözlü anlatım türlerinden biridir.
• Tartışma yoluyla düşünce, gözlem, kanı ve inançların etkilenmesi amaçlanır.
Bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • A) D – D – Y
 • B) Y – Y – D
 • C) Y – D – D
 • D) D – Y – Y
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi tartışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için yapılması gerekenlerden değildir?

 • A) Tartışılacak konu önceden belirlenmelidir.
 • B) Tartışmayı yönetecek bir başkan belirlenmelidir.
 • C) Taraflar birbirini sabır ve hoşgö rüyle dinlemelidir.
 • D) Konuşmalar uzun ve sanatlı cümlelerle süslenmelidir.
SORU 8

Panel, düzenleniş itibarıyla aşağıdakilerden hangisiyle benzerlik gösterir?

 • A) Açık oturum
 • B) Münazara
 • C) Konferans
 • D) Sempozyum
SORU 9

Bir şeyin hatırlanması için yazılan kısa yazılardır. Okunanı veya dinleneni olduğu gibi kâğıt üzerine aktarma değildir. Yararlı bulunan temel noktalar ayrılmalıdır.
Bu parçanında hakkında kısaca bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Not almak
 • B) Ezber yapmak
 • C) Sunum hazırlamak
 • D) Ön söz oluşturmak
SORU 10

Bugün de sonbahardan süzülüp doğdu akşam
Dağların yere indi koyu, serin gölgesi
Uludağ etekleri al ipekten bu akşam
Düştü yeşil ovaya kubbelerin gölgesi

Bu dörtlüğe hâkim olan tema aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yalnızlık
 • B) Aşk
 • C) Doğa sevgisi
 • D) Özlem
SORU 11

Aşağıdaki konulardan hangisi diğerlerinden daha fazla sınırlandırılmıştır?

 • A) Dünya edebiyatında roman
 • B) Servetifünun edebiyatında roman
 • C) Türk edebiyatında roman
 • D) Halit Ziya Uşaklıgil’in romanı
SORU 12

Zehra sağ yandaki sırt çantasını kucağına aldı, ön gözünü karıştırdı. Bankın ucuna kayıp çantayı aralarına yerleştirdi. Oturduğu yerde parmak uçlarının üzerinde yükselmişti. İçinden teker teker diş fırçasını, macunu, rimeli, göz kalemini, cüzdanı,çorabını, tarağı, cep telefonunu çı karıp eteğinde oluşan minik çukura koyduktan sonra çıkardı anahtarları.
Bu parçanınnın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Açıklama
 • B) Öyküleme
 • C) Tartışma
 • D) Betimleme
SORU 13

Sevimsiz formalara, bitmek bilmeyen ders saatlerine, çekilmez kurallarına rağmen okul yılları yaşamımızda hasretle andığımız bir dönemdir. Anılar, aradan geçen yıllardan süzüldüğünde geriye yüzümüzde hoş bir gülümseme kalır. Dostluklar, arkadaşlara yapılan şakalar, ihlal edilen okul kuralları, öğretmenlere isyan, kırılan dersler…
Bu parçanında asıl üzerinde durulan aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Anıları yazıya dökmenin faydaları
 • B) Okul kurallarına uymanın önemi
 • C) Ders saatlerinin sıkıcılığı
 • D) Okul yıllarının unutulamayan gü zellikleri
SORU 14

(I) Önce kemençeler durdu, sonra horon tepenler. (II) Güvertedeki askerler birbirlerine baktı. (III) Sessizlik,Teğmen Azmi Efendi’nin ‘‘Top başı na!’’ emriyle sona erdi. (IV) Ne yapacağımızı bilemez bir hâlde, heyecanla top başlarına koştuk.
Bu parçanında numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik bakımından diğerlerinden farklıdır?

 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı anlatım kullanılmıştır?

 • A) Paris uzun yıllar moda ve kültürün başkentliğini yapmıştır.
 • B) Mehmet Akif, edebiyatın toplumsal fayda için yapılması gerektiğini belirtirdi.
 • C) Son yazısında, “Sanat sadece sanat için yapılır.” demişti.
 • D) Buraya kadar gelmekle kendini affettiremezsin, diye sitem etti çocuk.
SORU 16

Aşağıdakilerin hangisinde birinci kişili anlatım kullanılmıştır?

 • A) Bir gün, kentin ilk yerleşim alanı nın bulunduğu semtten geçerkengörmüştü bu camiyi. Cami küçü cüktü. Ancak kırk elli kişiyi barındırabilirdi.
 • B) Adam bisiklet pedalını indirdi. Bisikletin gidonunda damalı bir pazar çantası, çantada üç ekmek vardı.
 • C) Akşama doğru köy yolunun ağ zından aldı beni payton. Paytoncu Mustafa Amca’nın bir şey demesine fırsat vermeden bir sıçrayışta çıkıp yanına oturdum.
 • D) Kulaklarına inanamadı çocuk.Kocaman açılmış gözlerle bakı yor, kımıldayamıyordu. Gerçekten kendisi ile konuşan bir kar tanesi.
SORU 17

Öykülerin hepsi yazarın üslubu, ince ince işlenmiş güzel cümleleri ve sarkmayan iyi kurgusuyla insanda okuma isteğini kamçılıyor.
Bu cümlede söz konusu öykülerin hangi özelliği üzerinde durulmuştur?

 • A) Akıcılık
 • B) Duruluk
 • C) Özlülük
 • D) Açıklık
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi alışılmamış bağdaştırmaya örnek olamaz?

 • A) Kızamık bakışlı çocuk
 • B) Sevda bulutunun yağmuru
 • C) Kalp diyarının hırsızı
 • D) Kış güneşinin ışığı
SORU 19

I. İnandırma, aydınlatma, kendi görüşünü kabul ettirme amaç edinilir.
II. Dil daha çok sanatsal işlevde kullanılır.
III. Kelime ve kelime grupları daha çok mecaz anlamda kullanılır.
IV. Kavramları tanımlama ve açıklama önemlidir.
Numaralanmış özelliklerden hangileri kanıtlayıcı anlatım için söylenemez?

 • A) I ve II
 • B) I ve IV.
 • C) II ve III
 • D) III ve IV.
SORU 20

Ülkemiz gelecek haftadan itibaren Sibirya üzerinden gelen çok soğuk ve kar yağışlı bir havanın etkisine girecek. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde kar, sahil bölgelerinde şiddetli yağmur görülecek.
Bu parçanın aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • A) Gelecekten söz eden anlatıma
 • B) Düşsel anlatıma
 • C) Öyküleyici anlatıma
 • D) Mizahi anlatıma
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDABBCDAACDBDDBCADCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?