Dil ve Anlatim 4 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Hikâye, roman, anı gibi edebî türlerde kullanılmaya en uygun anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Emredici anlatım
 • Öyküleyici anlatım
 • Kanıtlayıcı anlatım
 • Tartışmacı anlatım
Soru 2

“Fındık” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim olarak kullanılmıştır?

 • Dünyanın en büyük fındık üreticisi Türkiye’dir.
 • Fındık üretiminin en yoğun olduğu şehirler Ordu ve Giresun’dur.
 • Fındık, kapının önüne uzanmış uyuyordu.
 • Bizim oraların fındığı iri ve yağlı olur..
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik isim kullanılmıştır?

 • Köprünün başında bir turist kafilesi bekliyordu.
 • Yoğun trafik, insanları gereğinden fazla yoruyor.
 • Taşköprü sarımsağı dünyaca ünlüdür.
 • Sınıf başkanı, bazı öğrencilerin adını tahtaya yazmış.
Soru 4

Hepimizin sevip saydığı arkadaşlarımızdan biriydi Zühtü. Gözlüklü, hülyalı bakışlı, kitap okumayı çok seven, aklı başında bir çocuktu. Kısa boyuna rağmen koskocaman bir yüreği vardı Zühtü’nün.
Bu parçanın aşağıdakilerin hangisine örnektir?

 • Kişi betimlemesine
 • Hayvan betimlemesine
 • Eşya betimlemesine
 • Doğa betimlemesine
Soru 5

Söyle sevda içinde türkümüzü(I)
bembeyaz(II) bir yelken
Neden herkes(III) güzel olmaz
Yaşamak(IV) bu kadar güzelken
Bu dörtlükteki numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfattır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi türemiş sıfattır?

 • Öğretmen, elinde yeşil bir kalem tutuyordu.
 • Odanın ağır havasını dağıtmak için söz aldım.
 • Mersin sığ bir limana sahiptir.
 • Ressam bu çalışmasında canlı renklere yer vermiş.
Soru 7

• Ben ve biz zamirleri çok kullanılır.
• Duygular ön plandadır.
• Sözcükler daha çok gerçek anlamlarıyla kullanılır.
Lirik anlatımla ilgili verilen bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerin hangisi olur?

 • D – D – Y
 • D – Y – D
 • Y – Y – D
 • Y – D – Y
Soru 8

Bahçende akasyalar açardı baharla,
Ne şirin komşumuzdun sen, Fahriye Abla!

Bu dizelerde yer alan zamirin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • İşaret
 • Şahıs
 • Belgisiz
 • Soru
Soru 9

İyi sözler söylenirse
Cenge hacet kalmaz hiç.
Fena sözler söylenirse
Hemen savaşa başlarız.
Bu dörtlüğün anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Emredici anlatım
 • Söyleşmeye bağlı anlatım
 • Destansı anlatım
 • Kanıtlayıcı anlatım
Soru 10

• Dil, alıcıyı harekete geçirme işleviyle kullanılır.
• Sosyal hayatın düzenlenmesinde kullanılır.
• Söylev, kitabeler, trafik kuralları ve kullanma kılavuzlarında bu anlatım kullanılır.
Bu özellikler aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine aittir?

 • Öyküleyici anlatıma
 • Mizahi anlatıma
 • Düşsel anlatıma
 • Emredici anlatıma
Soru 11

(I) Odam yurdun beşinci katındaydı. (II) Lüks bir yurttu burası aslında. (III) Ama ilginç bir şekilde odalarda İnternet yoktu. (IV) Her akşam İnternet’e bağlanmak için kantine iniyorduk.
Bu parçanında numaralanmış cümlelerin hangisinin yüklemi çekimli fiildir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 12

İşteş filler birden fazla öznenin karşılıklı veya birlikte gerçekleştirdiği eylemlerdir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi işteş çatılı bir eylemdir?

 • Çocuklar bir köşede içli içli ağla şıyorlardı.
 • Düşman kaleyi dört bir yandan sarmış.
 • Ali Bey, ikramiye alacağı için çok seviniyordu.
 • Kış, bu sene beldemize aniden bastırdı.
Soru 13

Bir sözcüğün anlamlı ve en küçük parçasına kök denir. Türkçede isim ve fiil kök olmak üzere iki kök türü vardır. Köklere gelen ekler ise çekim ekleri ve yapım ekleri olmak üzere ikiye ayrılır.
Bu parçanınnın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

 • Öyküleyici anlatım
 • Öğretici anlatım
 • Lirik anlatım
 • Tartışmacı anlatım
REKLAM
Soru 14

Bir yazar, düşüncelerine inandırmak,okuru aydınlatmak ve kendi görüşü nü kabul ettirmek için ___________ yararlanır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • gelecekten söz eden anlatımdan
 • mizahi anlatımdan
 • öyküleyici anlatımdan
 • kanıtlayıcı anlatımdan
Soru 15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı kullanılmıştır?

 • Ulus’tan buraya yürüyerek gelmiş.
 • Kazak uzaktan çok eski görünü yordu.
 • Beklediğiniz kişi az önce geldi.
 • Adnan Bey, içeri girip koltuğa yerleşti.
Soru 16

I. Konu, olağanüstü ve fantastik özelliklere sahiptir.
II. Zaman belirli veya belirsiz olabilir.
III. Mekânlar gerçek hayatta karşıla şılacak yerlerdir.
IV. Kişiler çoğu zaman gerçeğe uygundur.
Numaralanmış özelliklerden hangileri düşsel anlatım için söylenemez?

 • I ve II
 • I ve IV.
 • II ve III
 • III ve IV.
Soru 17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat kullanılmıştır?

 • Müzik dinlemek veya sinemaya gitmek arasında kararsızım.
 • Elindekinin kıymetini bilmeyen insan hüsrana uğrayabilir.
 • Ders çalışmak için arkadaşımla kütüphaneye gittik.
 • Başarı ve sabır birbirini takip eden iki yol arkadaşıdır.
Soru 18

Aşağıdakilerin hangisinde bağlaç iki cümleyi bağlamıştır?

 • Ne İhsan ne Ayşe geldi o gün yanıma.
 • Odaya girdi ve herkesi tek tek süzdü.
 • Tatil için Amasra veya Akçakoca’yı düşünüyorum.
 • Kapının gıcırtısı ve çocuğun ağlaması herkesi rahatsız etmişti.
Soru 19

Sohbet, diyalog, mülakat ve monolog metinlerinde ağırlıklı olarak aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılır?

 • Söyleşmeye bağlı anlatım
 • Mizahi anlatım
 • Öyküleyici anlatım
 • Betimleyici anlatım
Soru 20

Nasrettin Hoca, yoksul adamı dinlemiş. Sonra cebinden birkaç akçe çıkarıp avucunda sallamaya başlamış. Sonra da dükkân sahibine:
“Bu sesi duydun mu?” diye sormuş.
Dükkân sahibi:
“Duydum Kadı Efendi.” demiş.
Nasrettin Hoca:
Bu ses, senin hakkın olan sestir. Al hakkını ve durma git.
Bu parçanın aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • Öğretici anlatıma
 • Emredici anlatıma
 • Açıklayıcı anlatıma
 • Mizahi anlatıma
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCCABDABCDDABDCDCBAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler