GİRİŞ/KAYIT

Dil ve Anlatım 5 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

Hacivat - (Gelir) Aman, Karagöz, niçin bu kadar hiddet ediyorsun? Bendeniz mahzâ konuşmaya geldim. Karagöz - Masa tokuşmaya mı geldin? Hacivat - Canım öyle değil, biraz hasbihal etmeye geldim. Karagöz - Beni sana bakkal diye kim anlattı?
Bu parçanın aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilir?

 • A) Gazete çevresinde gelişen öğretici metne
 • B) Coşku ve heyecana bağlı edebî metne
 • C) Göstermeye bağlı edebî metne
 • D) Kişisel hayatı anlatan öğretici metne
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi coşku ve heyecanı dile getiren metinlerin özelliklerinden biri değildir?

 • A) Kelimeler daha çok yan ve mecaz anlamda kullanılır.
 • B) Bu metinlerde asıl amaç düşündürmek ve öğretmektir.
 • C) Duyguların ifade edilmesi önemlidir.
 • D) Dil, heyecana bağlı işlevde kullanılır.
SORU 3

I. Hikâye
II. Makale
III. Orta oyunu
IV. Biyografi
Numaralanmış edebî türlerden hangileri öğretici metindir?

 • A) I ve III
 • B) I ve IV.
 • C) II ve III
 • D) II ve IV.
SORU 4

Oğlum, Buralara bahar geldi. İlk güzden berigeleceğim diye gözümüzü yolda bı raktın. Güzden ayva, nar sakladım. Belki Kurban Bayramı’nda gelir diye; ayvalar narlar askıda oldu. Zehir olsun dilimize sürdüysek.
Bu parçanın aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • A) İş mektubuna
 • B) Açık mektuba
 • C) Resmî mektuba
 • D) Özel mektuba
SORU 5

Aşağıdakilerin hangisinde mektupla ilgili yanlış bir bilgi vardır?

 • A) Çizgisiz beyaz kâğıda elle yazılma zorunluluğu vardır.
 • B) Kâğıdın sağ üst köşesine yer ve tarih yazılır.
 • C) Karalama yapılmamalı ve yazım kurallarına uyulmalıdır.
 • D) Selam ve saygı sözlerine son bö lümde yer verilmelidir.
SORU 6

Yaşamın her anı özeldir. Bu özel anları insan yazıya geçirerek ölümsüzleştirebilir. Saatler hatta dakikalar bile yazılacak özel şeyler barındırır. Geleceğe güzel bir şeyler bırakmak isteyenler bu türle özel anlarını, günlerini kayıt altına alırlar.
Bu parçanında yazarın bahsettiği edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Günlük
 • B) Gezi yazısı
 • C) Biyografi
 • D) Fıkra
SORU 7

1958 yılıydı. Orta bir, yani ilköğretim sistemine göre altıncı sınıf öğrencisiydim. Beşinci sınıfta da birlikte okuduğum, şimdi 60 yaşında kocaman bir adam olan en yakın arkadaşım Erdoğan’la birlikte her sabah erkenden otobüse binip Mersin’den Tarsus’taki okulumuza giderdik. Üç dört tane eski püskü otobüs vardı Mersin-Tarsus arasında gidip gelen. 45 dakikayla bir saat arasında sürerdi yolculuğumuz.
Bu parçanın aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

 • A) Mektuptan
 • B) Günlükten
 • C) Anıdan
 • D) Biyografiden
SORU 8

• Bu tür yazılara eski edebiyatta tercümeihâl denirdi.
• Biyografinin ilk büyük yazarı Fransız sanatçı Baudlaire’dir.
• Şairlerin hayatları hakkında bilgi veren şuara tezkireleri de bu türe örnektir.
“Biyografi” ile ilgili verilen bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • A) Y – Y – D
 • B) D – D – Y
 • C) Y – D – D
 • D) D – Y – D
SORU 9

İş başvurularında, başvurulan yerlere bırakılan kişisel tanıtım formları (CV), ___________ ile benzerlik gösterir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Günlük
 • B) Otobiyografi
 • C) Anı
 • D) Mektup
SORU 10

Hasankeyf’e doğru ilerlerken Raman Dağları’nın, petrol kuyularının arasından geçtim ve dağlarda mağaralargörünmeye başladı. Sağımda o bü yük, muhteşem, yemyeşil vadisiyle Dicle akıyor; solumuzda asırlar öncesinden günümüze kadar varlığını sürdürmüş mağaralar tebessüm ediyor. Hasankeyf, yaklaştıkça insanı kendine daha da çekiyor ve efsanevi bir güzelliğe bürünüyor.
Bu parçanın aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • A) Gezi yazısına
 • B) Günlüğe
 • C) Mektuba
 • D) Fıkraya
SORU 11

I. Bir kimse ile konuşur gibi yazılır.
II. Anlatım ciddi ve bilimsel bir havayla oluşturulur.
III. Yazar, düşüncelerini ortaya koymada serbesttir.
IV. Oldukça sanatlı ve süslü bir dil kullanılır.
Numaralanmış özelliklerden hangileri “sohbet” türü için söylenemez?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) II ve IV.
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi haber yazılarının özelliği olamaz?

 • A) İlgi çekici
 • B) Yanıltıcı
 • C) Tarafsız
 • D) Çarpıcı
SORU 13

Aşağıdaki türlerden hangisinin gelişimi gazeteyle başlamıştır?

 • A) Gezi yazısı
 • B) Fıkra
 • C) Günlük
 • D) Mektup
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi denemenin edebiyatımızdaki en önemli temsilcilerinden biridir?

 • A) Nurullah Ataç
 • B) Mehmet Akif Ersoy
 • C) Tevfik Fikret
 • D) Halide Edip Adıvar
SORU 15

Ana dilimiz Türkçe; yeryüzünün en eski ve en geniş coğrafya parçasında konuşulan gelişmiş, zengin bir kültür, bilim ve sanat dilidir. Türkçe en eski ve en köklü dillerdendir. Çünkü bugünkü dillerin çoğu ortada yokken hatta bugünkü bazı dillerin ataları sayılan diller bile ortada yokken Türkçe vardı.
Bu parçanın aşağıdaki türlerin hangisine örnektir?

 • A) Otobiyografiye
 • B) Makaleye
 • C) Eleştiriye
 • D) Anıya
SORU 16

Bir düşünceyi, dönemi, sanatçıyı veya sanat eserini inceleyip olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirmek için yazılan yazılardır.
Bu cümlede tanımı yapılan tür aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Fıkra
 • B) Makale
 • C) Eleştiri
 • D) Deneme
SORU 17

Aşağıdaki eserlerden hangisi sohbet türünde kaleme alınmıştır?

 • A) Mor Salkımlı Ev
 • B) Geçmişin Kuşları
 • C) Eşref Saati
 • D) Çalıkuşu
SORU 18

Televizyonun olmadığı yıllarda ___________, insanları başka diyarlar ve kültürlerle tanıştırarak insanların oralar hakkındaki meraklarını gideriyordu. İnsanlar bu eserleri okuyarak farklı coğrafyalar ve yaşamlar hakkında bilgi sahibi oluyordu.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Mektuplar
 • B) günlükler
 • C) Biyografiler
 • D) gezi yazıları
SORU 19

Edebiyat Fakültesinde on bir ay kadar süren inzibat memurluğu yaptım. İzmir’in geri alınması üzerine Muallim Mektebi edebiyat öğretmenliğine atandım. Bir yıl bitince İstanbul’a geldim; Kuleli Askerî Lisesi edebiyat, İstanbul Erkek Lisesi felsefe öğretmeni oldum.
Bu parçanın aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

 • A) Otobiyografiden
 • B) Biyografiden
 • C) Günlükten
 • D) Mektuptan
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi hem bir edebî tür hem de iletişim aracıdır?

 • A) Günlük
 • B) Biyografi
 • C) Gezi yazısı
 • D) Mektup
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBDDAACDBADBBABCCDAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?