GİRİŞ/KAYIT

Dil ve Anlatım 6 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerinden biri değildir?

 • A) Söylev
 • B) röportaj
 • C) Roman
 • D) Mülakat
SORU 2

Üniversite öğrencisi Ayçin bitirme tezi için Topkapı Sarayı Müdürü’yle bir görüşme yapmayı planlamaktadır.
Ayçin’in gerçekleştireceği görüş menin türü aşağıdakilerden hangisi olur?

 • A) Fıkra
 • B) Söylev
 • C) Mülakat
 • D) Sohbet
SORU 3

Osmanlı’dan günümüze ayakkabının tarihî gelişimi ile ilgili 3 günlük bir yazı dizisi hazırlayan bir gazetecibunu yayımladığında ortaya bir çıkmış olacaktır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Mülakat
 • B) röportaj
 • C) Eleştiri
 • D) Gezi yazısı
SORU 4

Toplumu peşinden sürükleyen lider karakterli insanların aşağıdaki türlerin hangisinde de başarılı olması beklenir?

 • A) Mülakat
 • B) röportaj
 • C) Eleştiri
 • D) Söylev
SORU 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 • A) Emrinde ki işçilere talimatlar yağdırıyordu.
 • B) İyice çalış ki sınıfını geçesin.
 • C) Dünkü derste çok eğlendik.
 • D) Ağlasın ki biraz rahatlasın.
SORU 6

Arkadaşlar!
Bazı adamlar vardır ki en durgun şekiller içinde inanılmaz bir mücadele kuvveti taşırlar; onları yürürken seyrediniz, ağır ağır giderler ve sessiz basarlar. Onların oturuşları, konuşmaları en yumuşak tavırlar içindedir. Hâlbuki karşınızdaki sessiz adam korkunç bir mücadele cihazıdır.
Bu parçanın aşağıdakilerin hangisine örnektir?

 • A) Röportaja
 • B) Mülakata
 • C) söyleve
 • D) Fıkraya
SORU 7

Parlatır: Bir de şunu öğrenmek isterim Cengiz Bey. Dünya edebiyatına bakışınız nasıl? Özellikle roman sanatı açısından..
Aytmatov: Şüphesiz, romancılık büyük bir seviyeye geldi. Roman dalında adı geçmeyen milletlerin klasikleri oluşmaya başladı artık.
Parlatır: Dünyadaki değişimlerin romana yansıdığını düşünüyor musunuz?
Aytmatov: Elbette, elbette.
Bu parçanın aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

 • A) Söylevden
 • B) Mülakattan
 • C) Sohbetten
 • D) Eleştiriden
SORU 8

Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir İktisat Kongresi’nde yaptığı konuşma aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • A) Dinsel söyleve
 • B) Hukuksal söyleve
 • C) Askerî söyleve
 • D) Ekonomik söyleve
SORU 9

• Mümkün olduğunca ayrıntıya girilmelidir.
• Mülakat yapılacak kişiden randevu alınmalıdır.
• Alınan cevaplar gerektiğinde değiştirilip yazıya geçirilmelidir.
“Mülakat”la ilgili verilen bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • A) Y – Y – D
 • B) D – D – Y
 • C) D – Y – Y
 • D) Y – D – Y
SORU 10

Yaşar Kemal’in her yönüyle ele alı nıp tanıtıldığı bir yazı dizisi aşağıdakilerden hangisine örnek olacaktır?

 • A) Bir yeri konu alan röportaja
 • B) İnsanı konu alan röportaja
 • C) Eşyayı konu alan röportaja
 • D) söyleve
SORU 11

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinin sonuna üç nokta (...) getirilir?

 • A) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan
 • B) Duvarı nem yıkar, insanı gam
 • C) Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste
 • D) Sakla samanı, gelir zamanı
SORU 12

I. Söyleve konuyla alakasız bir hikâ yeyle başlayıp dikkati toplamalıdır.
II. Ele aldığı konuya bütün yönleriyle hâkim olmalıdır.
III. Konuşmayı sonuna kadar aynı ses tonuyla sürdürmelidir.
IV. Konuşmasını jest ve mimikleriyle desteklemelidir.
Numaralanmış özelliklerden hangilerini iyi bir söylevcinin yapması beklenmez?

 • A) I ve III
 • B) I ve IV.
 • C) II ve III
 • D) II ve IV.
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi röportaj türünün önemli isimlerindendir?

 • A) Oğuz Atay
 • B) Yaşar Kemal
 • C) Yahya Kemal Beyatlı
 • D) Orhan Veli Kanık
SORU 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç olan “de, da”nın bitişik yazılmasından kaynaklanan bir yazım yanlışlığı yapılmıştır?

 • A) Kardeşim bizimle gelmedi, evde kaldı.
 • B) Şairin kelimelerinde bir büyü var sanki.
 • C) Buranın havasıda bana hiç yaramıyor.
 • D) Kasada 20 kilo balık varmış.
SORU 15

Söylev türünün ilk örnekleri ________ Dönemi’nde görülür.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Eski Yunan ve Roma
 • B) Mısır medeniyeti
 • C) Çin medeniyeti
 • D) Sümer medeniyeti
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi tanınmış mülakat yazarlarından biri değildir?

 • A) Ruşen Eşref Ünaydın
 • B) Yavuz Bülent Bakiler
 • C) Hikmet Feridun Es
 • D) Sermat Sami Uysal
SORU 17

Söylevi gerçekleştiren kişiye ne ad verilir?

 • A) Eleştirmen
 • B) Yazar
 • C) Sanatçı
 • D) Hatip
SORU 18

• Cumhuriyet Dönemi’nin en önemli söylevcilerinden biri Atatürk’tür.
• Nutuk ve söylev aynı anlamda kullanılan sözcüklerdir.
• Söylevde dil sanatsal işlevde kullanılır.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • A) D – Y – Y
 • B) Y – D – D
 • C) Y – Y – D
 • D) D – D – Y
SORU 19

I. Kurum ve kuruluş kısaltmalarının arasında
II. Saat ile dakika arasında
III. Soru anlamı taşıyan cümlelerin sonunda
IV. Sayılardan sonra sıra bildirmek için
Yukarıda numaralanmış yerlerin hangilerinde nokta ( . ) kullanılamaz?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve IV.
 • D) III ve IV.
SORU 20

Bir gazeteci Erzurum’u çeşitli yönleriyle araştırıp araştırmasını fotoğraflarla da zenginleştirerek yazı dizisi hâlinde gazetede yayımlayacaktır.
Bu gazetecinin araştırmasında kullandığı tür aşağıdakilerden hangisi olur?

 • A) Deneme
 • B) Fıkra
 • C) röportaj
 • D) Eleştiri
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CCBDACBDDBAABCABDDBC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?