Dil ve Anlatim 8 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Ünlü edebiyat profesörünün konuş macı olduğu “Yunus Emre’nin Gönül Dünyası” konulu ___________ tüm öğrencilerimiz davetlidir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşa ğıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • münazaraya
 • sempozyuma
 • Konferansa
 • Açık oturuma
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir yazıdan alınmıştır?

 • Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç
 • Dilde, özellikle hukuk dilinde “amme menfaati” terimi vardı. Bunun sözlüklerde “kamu menfaati” biçiminde karşılığı yoktur. Bu kavram, “kamu yararı” biçiminde adlandırıldı ve sözlüklere girdi.
 • Fakültenin karanlık koridorlarından geçerken geri dönüp usulcabakıyor. Göz göze gelince bakış ları anlam değiştiriyor birden.
 • O gece rüzgâr kesildi. Gök bulutlandı. Yağmur bardaktan boşanırcasına yağmaya başladı. Toprak;serin ve bol suyu, askerden dö nen oğullarını kucaklayan analar gibi içi titreyerek bağrına bastı.
Soru 3

___________ bildirisi konferans gibi, bir dinleyici topluluğu önünde okunur.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Sempozyum
 • Münazara
 • Açık oturum
 • Panel
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi münazarada tartışmaya elverişli bir konudur?

 • Lale Devri, savaşların olmadığı ve kültürel gelişmelerin görüldüğü bir dönemdir.
 • Servetifünun romanı teknik açıdan Tanzimat romanının epey ilerisindedir.
 • İlkokullarda yabancı dil eğitiminin verilmesi doğru bir uygulamadır.
 • Kara yollarında kurallara uyulması kaza oranlarını düşürmektedir.
Soru 5

Televizyonlarda yayımlanan tartışma programlarının türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sempozyum
 • Münazara
 • Konferans
 • Açık oturum
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi açık oturumda yer alan konuşmacıların özelliklerinden biri olamaz?

 • Sabırlı
 • uyumlu
 • Baskıcı
 • Hoşgörülü
Soru 7

Konferansta dil ağırlıklı olarak hangi işlevde kullanılır?

 • Dil ötesi
 • Göndergesel
 • Sanatsal
 • Alıcıyı harekete geçirme
Soru 8

Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımdan içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik liste, indeks, fihrist.
Bu cümlede bilimsel yazılarla ilgili aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı yapılmıştır?

 • Dizin
 • Kaynakça
 • Dipnot
 • Bibliyografya
Soru 9

I. Başkan tartışma konusu dışına çıkarak konunun havasını dağıtmalıdır.
II. Süslü ve sanatlı söyleyişlere fikirlerden daha çok önem verilmelidir.
III. Münazara kişisel üstünlük sorunu olarak görülmemelidir.
IV. Aynı konuda üst üste söz almaya çalışılmamalıdır.
“Münazara” ile ilgili yukarıda verilen özelliklerden hangileri yanlıştır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 10

___________, bir gün sürebileceği gibi birkaç gün de sürebilir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşa ğıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Konferans
 • Açık oturum
 • Sempozyum
 • Panel
Soru 11

• Açık oturumda bir yarışma havası vardır.
• Konferansta en az iki kişinin konuş masına yer verilir.
• Açık oturumda konuşmacı sayısı nın altıyı geçmemesi tercih edilir.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – D – Y
 • Y – Y – D
 • D – Y – Y
 • Y – D – D
Soru 12

12. Sınıf öğrencisi Aylin, gittiği bir tartışma ile ilgili şu gözlemleri yapmıştır:
• Her bir konuşmacı ayrı ayrı konuş ma yapmıştır.
• Toplantı iki gün sürmüştür.
• Toplantı sonunda bir bildiri hazırlanmıştır.
Bu bilgilere göre Aylin, aşağıdaki tartışma türlerinden hangisine katılmıştır?

 • Konferansa
 • Açık oturuma
 • münazaraya
 • sempozyuma
Soru 13

Bir başkanın yönetiminde, toplumu ilgilendiren bir konuda, farklı gruplardan oluşan dinleyicilerin söz sırası alarak konuşma kuralları içinde yaptıkları tartışmalardır.
Bu cümlede tanımı yapılan tartışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sempozyum
 • Panel
 • Forum
 • Konferans
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerin hangisi bilimsel yazıların bölümlerinden biri değildir?

 • Başlık
 • Sunuş
 • Özet
 • Asıl metin
Soru 15

I. İleri sürülen düşüncenin ispatlanmasına gerek yoktur.
II. Bilimsel bir anlatım ağır basar.
III. Teknik deyimlere ve terimlere yer verilebilir.
IV. Betimleyici ve öyküleyici anlatıma ağırlık verilir.
“Makale” ile ilgili numaralanmış özelliklerden hangileri yanlıştır?

 • I ve II
 • I ve IV.
 • II ve III
 • III ve IV.
Soru 16

Aşağıdaki dipnot yazımlarından hangisi doğrudur?

 • Ankara 2012, s. 100, Yazım Kılavuzu, TDK Yayınları, 27. Baskı.
 • TDK Yayınları, Ankara 2012, Yazım Kılavuzu, 27. Baskı, s.100.
 • Yazım Kılavuzu, s. 100, 27. Baskı, Ankara 2012, TDK Yayınları.
 • Yazım Kılavuzu, TDK Yayınları, 27. Baskı, Ankara 2012, s.100.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi münazaranın amaçlarından biri olamaz?

 • Fikrini zorla karşı tarafa kabul ettirme alışkanlığı kazandırma
 • Öğrencilerin konuşma yeteneğinin gelişmesini sağlama
 • Doğru düşünme alışkanlıkları kazandırma
 • Düşüncelerin ve kabullerin karşı laştırılmasına olanak sağlama
Soru 18

___________, panel türünün özelliklerini bünyesinde barındırır; panelden farkı tartışmanın sonunda dinleyicilerin tartışmaya katılıp fikirlerini açıklamasıdır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşa ğıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Konferans
 • Açık oturum
 • Forum
 • Münazara
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sempozyum bildirisinin bölümlerinden değildir?

 • Giriş
 • Oluşturma
 • Deney
 • Bulgular
Soru 20

Konferansın amacını en iyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Coşkulandırmak
 • Heyecanlandırmak
 • duygulandırmak
 • Bilgilendirmek
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBACDCBAACBDCBBDACBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler