Din Kültürü 1 – Test 11 2017-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi insanı di ğer canlılardan ayıran bir özelliktir?

 • Yemek yemesi
 • Yürümesi
 • Düşünmesi
 • Görmesi
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi insanın diğer canlılarla olan ortak özelliklerinden biridir?

 • Akıllı ve iradeli olması
 • Sorumluluk sahibi olması
 • Düşünerek hareket etmesi
 • Solunum yapması
SORU 3

“Her çocuk fıtrat (tevhit inancı) üzerine doğar. Sonra onu anne ve babası ya Yahudi ya Hristiyan ya da Mecusi yapar.”
Bu hadiste anlatılmak istenen dü şünce aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kişinin dinini özgürce seçme hakkı vardır.
 • Her insanın doğasında inanma ihtiyacı vardır.
 • Dış etkenler inancın oluşmasında etkili değildir.
 • Herkes sahip olduğu inancından sorumludur.
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi dinin sosyal hayattaki etkilerinden biri değildir?

 • Ferdin manevi gelişimine katkıda bulunur.
 • Birlik ve beraberliğin kökleşmesini sağlar.
 • Suç işleme oranlarının azalmasında etkilidir.
 • Huzur ve güven ortamının geliş mesini sağlar.
SORU 5

Tek tanrıcılık anlamına gelir. Evrendekileri ve içindekileri yaratan ve onları yaşatan Allah’tır. Ezeli ve ebedidir. Sonsuz şefkat sahibi bir varlıktır. Yalnız ona ibadet edilir.
Bu cümlede tanrı anlayışı açıklanan inanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Politeizm
 • Monoteizm
 • Gnostisizm
 • Agnostisizm
SORU R
SORU 6

• Hedefi tanrısız bir dünya kurmaktır.
• Bunalım felsefesi olarak adlandırılır.
• “Din afyondur” ve “yok ispatlanamaz” tezini savunur.
Hakkında bilgi verilen inanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ateizm
 • Monoteizm
 • Politeizm
 • Gnostisizm
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi ibadetin yapılış amaçlarından biri değildir?

 • Karşılık beklemedenAllah’a gerektiği gibi şükretmek
 • Allah’ın emrini yerine getirmek, rızasını kazanmaya çalışmak
 • Sosyal ortamlarda sevgi ve saygınlık kazanmak
 • İmanı güçlendirmek, güzel ahlak sahibi olmak
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi guslün şartlarından biridir?

 • Yüzü üç defa yıkamak
 • Kulak içlerini temizlemek
 • Boynu ıslak elle mesh etmek
 • Bütün bedeni kuru yer kalmaksızın yıkamak
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biri değildir?

 • Elleri dirseklere kadar yıkamak
 • Ağzı üç defa suyla çalkalamak
 • Başın dörtte birini mesh etmek
 • Ayakları topuklarla birlikte yıkamak
SORU 10

Teyemmüm hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Suyun bulunmadığı veya kullanılamayacağı durumlarda geçerlidir.
 • Teyemmüm İslam dininin ibadette sağladığı bir kolaylıktır.
 • Su bulunduğunda teyemmümün hükmü ortadan kalkar.
 • Her namaz için ayrı ayrı teyemmüm alma şartı yoktur.
SORU 11

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • İlk hicret 622 yılında Habeşistan’a yapılmıştır.
 • İlk Cuma namazı Ranuna Vadisi’nde kılınmıştır.
 • İlk vahiy 610 yılı Ramazan ayında gelmiştir.
 • I.Akabe Biatı 620 yılında yapılmıştır.
SORU 12

Muhammed Mustafa (sav.)
1. Doğum yeri: Mekke
4. Anne adı: ________
2. Doğum tarihi: ________
5. Dede adı: ________
3. Baba adı: _________
6. Amca adı: Ebu Talip
Tabloda boş bırakılan yerlere yazılması gerekenler sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 • 571, Abdullah, Aişe, Hamza
 • 622, Hamza, Amine, Ebu Bekir
 • 571, Abdullah, Amine, Abdulmuttalib
 • 632,Abdulmuttalib, Halime,Abdullah
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) toplumsal barışa yönelik etkinliklerinden biri değildir?

 • Muhacirlerle ensar arasında kardeşlik tesis etmesi
 • Cahiliye Döneminden kalan kan davalarını kaldırması
 • Medine’deki farklı inanç gruplarıyla Barış Antlaşması imzalaması
 • Mescid-i Nebi’nin bitişiğine ‘’Suffe’’ denilen bölümler yaptırması
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesi’nde yer alan konulardan biri değildir?

 • Tevhit inancı
 • Temel Haklar
 • Melek inancı
 • Emanetler
SORU 15

“Muhammed yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisingeri dönecek misiniz? Kim geri dönerse bilsin ki Allah’a asla bir zarar vermiş olmayacaktır. Allah şükredenleri ödüllendirecektir.”
(Âl-i İmran suresi, 144. ayet) Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılabilecek sonuçlardan biridir?

 • Allah’a isyanda kula itaat yoktur.
 • Bütün canlılar ölümlü, Allah ise bakîdir.
 • Hz. Muhammed (sav.) her insan gibi ölümlüdür.
 • Kur’an-ı Kerim’de 25 Peygamberin adı geçmektedir.
SORU 16

I. Ensar: Dinleri için Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlar.
II. Muhacir: Hicret edenlere her türlü yardımı yapan Medineli Müslümanlar.
III. (sav.): “Allah’ın rahmeti ve bereketi onun (Peygamberimizin) üzerine olsun” anlamında bir dua.
IV. Suffe: İslam’ı öğrenmek için Medine dışından gelen yoksul, kimsesiz ve yetimlerin kaldığı odalar.
Numaralanmış kavramlardan hangilerinin açıklaması doğru olarak verilmiştir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve IV.
 • III ve IV.
SORU 17

Kur’an-ı Kerim hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Bir defada indirilmiştir.
 • Mesajları evrenseldir.
 • 114 sure, 30 cüzden oluşur.
 • Son gelen ilahi kitaptır.
SORU R
SORU 18

İslam’ı doğru bir şekilde öğrenmek isteyen bir kimsenin başvurması gereken ilk kaynaklar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cemaatler ve tarikatlar
 • Medyumlar ve falcılar
 • Alimler ve mürşitler
 • Kur’an ve Sünnet
SORU 19

Kur’anı Kerim’in değişmeden gü nümüze kadar gelmesinde aşağıdakilerden hangisi en etkili olmuştur?

 • Mekke ve Medine’de nazil olması
 • İnen ayetlerin yazıya geçirilmesi
 • Ayetlerin 23 yılda inmesi
 • Dilinin Arapça olması
SORU 20

Aşağıdaki kavramlar bir kurala göre eşleştirilmiştir.
Buna göre hangi eşleştirme yanlıştır?

 • Ayet - Hadis
 • Mukabele - Cüz
 • Sure - Tecvit
 • Meal - Tefsir
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDBABACDBDACDCCDADBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Din Kültürü 1 Online Test 11

Açık lise Test çöz 2017 Din Kültürü 1 testimiz 18 - 19 mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Din Kültürü 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Din Kültürü 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Din Kültürü 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 18 - 19 mart 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Din Kültürü 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Din Kültürü 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Din Kültürü 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Din Kültürü 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Din Kültürü 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Din Kültürü 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Din Kültürü 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 18 - 19 mart 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Din Kültürü 1 dersi için geçme notu nedir ?

Din Kültürü 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Din Kültürü 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Din Kültürü 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Din Kültürü 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Din Kültürü 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 15 eylül 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Din Kültürü 1 2017 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Din Kültürü 1 soruları toplamda 3 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Din Kültürü 1 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Din Kültürü 1 testinin başarı yüzdesi %55. Sınava katılan 3 öğrenci arasından sadece 2 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 61.11 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Din Kültürü 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Din Kültürü 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?