Din Kültürü 6 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?

 • “Yakınları ile ilgisini kesen kimse cennete giremez.” (Hadis)
 • “Akrabalık haklarına riayetsizlikten sakının…” (Nisa suresi, 1. ayet)
 • “Allah’a ve ahiret gününe inanan kişi akrabasını görüp gözetsin.” (Hadis)
 • “Onlara, “Allah’ın indirdiğine uyun” denildiğinde, “Hayır, biz atalarımızdan gördüğümüze uyarız” dediler.” (Lokmân suresi, 21. ayet)
Soru 2

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Aile toplumun en küçük ve en önemli kurumudur.
 • İslam’da neslin devamı ve korunması için evlilik esastır.
 • Dinlerde evliliğin amacı toplumda tek düzen oluşturmaktır.
 • Hinduizm’de evlilik eşler arasında ölüme kadar süren bir anlaşmadır.
Soru 3

“Nikâh benim sünnetimdir.”
Bu hadisten aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

 • İslam evliliği teşvik eder.
 • Evlilikte ahlak güzelliği esastır.
 • Evlenen dinini tamamlamış olur.
 • Eşler birbirlerine saygılı olmalıdır.
Soru 4

“Dikkat ediniz, sizin kadınlarınız üzerinde, kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır.”
Bu hadis aşağıdaki konulardan hangisine dikkat çekmektedir?

 • Anne baba haklarına
 • Evlilikte sevgi ve saygının önemine
 • Özel yaşamın gizliliğine
 • Eşlerin hak ve sorumluluklarına
Soru 5

Evlilik ve kan bağına dayanan; anne, baba ve çocuklardan oluşan en küçük sosyal gruptur.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aile
 • Akraba
 • Nesil
 • Toplum
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi “ailenin ve neslin korunması” için İslam’ın aldığı önlemlerdendir?

 • Yalancılığın hoş karşılanmaması
 • Ana babaya iyi davranılması
 • Evlere izinsiz girilmemesi
 • Zinanın haram kılınması
Soru 7

Ülkemizde yaşayan Müslümanlara din hizmetleri vermekle görevli olan kamu kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Din İşleri Yüksek Kurulu
 • Diyanet İşleri Başkanlığı
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü
 • Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Din İşleri Yüksek Kurulu’nun görevlerinden biri değildir?

 • Dini konularda araştırmalar yapmak
 • Din şurası düzenlenmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek
 • Yurt içinde ve yurt dışında dini faaliyetleri değerlendirmek
 • Mushafların ve Kur’an metinlerinin basım ve yayımını sağlamak
Soru 9

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kuruluş tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1920
 • 1923
 • 1924
 • 1925
Soru 10

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Diyanet İşleri Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Börekçizade Mehmet Rıfat
 • Ömer Nasuhi Bilmen
 • Ahmet Hamdi Akseki
 • Şerafettin Yaltkaya
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görevleri arasında yer almaz?

 • Cami ve mescitleri ibadete açmak
 • Hac ve umre hizmetlerini düzenlemek
 • Kur’an kurslarını hizmete açmak ve denetlemek
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerini atamak
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hizmet birimlerinden biri değildir?

 • Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü
 • Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
 • Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Soru 13

Cumhuriyet döneminde Kur’an’ın ilk meal ve tefsirini yapan din âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kamil Miras
 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
 • Babanzade Ahmet Naim Efendi
REKLAM
Soru 14

• Dini konularda toplumu bilgilendirir.
• Cami ve mescitlerde din hizmetlerini yürütür.
• Vakit, cenaze, bayram, cuma ve teravih namazlarını kıldırır.
Hakkında bilgi verilen din görevlisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vaiz
 • İmam
 • Müftü
 • Müezzin
Soru 15

Cumhuriyet döneminde ilk defa Sahih-i Buhari adlı hadis kitabının tercümesi aşağıdaki âlimlerden hangileri tarafından yapılmıştır?

 • Ahmet Naim-Kâmil Miras
 • Mehmet Akif-Hamdi Yazır
 • Rıfat Börekçi-Ahmet Naim
 • Kâmil Miras-Mehmet Akif
Soru 16

Havada %78 azot, %21 oksijen, %1 oranında da diğer gazlar bulunur. Canlıların yaşayabilmesi için bu oranlar en uygun şekilde hazırlanmıştır. Farklı gazların gezegenimizde hayatın devamını sağlayacak şekilde bulunması tesadüf değil, sonsuz bir kudret sahibinin ürünüdür.
Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Gazların oranı kendiliğinden oluş muştur.
 • Hiçbir şey rastgele yaratılmamıştır.
 • Evrendeki düzen, bir planın eseridir.
 • Evrende denge, ölçü ve ahenk vardır.
Soru 17

İnsanın güzeli fark etmesi ve hissetmesi onun hangi yönünü en iyi şekilde ifade eder?

 • Duygusal
 • Estetik
 • Vicdani
 • Mantıki
Soru 18

İslam’dan önce Arap toplumunda şiir ve edebiyat çok ileri düzeyde idi. O devrin en ünlü şairleri, Kur’an ayetleri inmeye başlayınca kendi şiirlerinin ve sözlerinin ne kadar basit ve yetersiz kaldığını anladılar.
Bu durum Kur’an’ın hangi mucizevi yönünü ortaya koymaktadır?

 • edebî
 • Tarihî
 • Kültürel
 • Evrensel
Soru 19

İlahi, mevlit ve naat gibi eserleri içeren edebiyat dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Âşık
 • Divan
 • Tasavvuf
 • Tanzimat
Soru 20

Özel birtakım boyalarla su üzerinde yapılan şekillerin kâğıda çıkarılması dır. Daha çok yazı, levha ve minyatür kenarlarının süslemesinde kullanılmıştır.
Hakkında bilgi verilen geleneksel Türk-İslam sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tezhip
 • Hüsnühat
 • Vitray
 • Ebru
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCADADBDCADBCBAABACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?