GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 8 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

Barışın hâkim olduğu toplumlarda aşağıdakilerden hangisi görülmez?

 • A) Sağlıklı ve güzel ilişkiler kurulur.
 • B) Kültürel değerler korunup, geliş tirilir.
 • C) Mutlu ve huzurlu bir ortam oluş turulur.
 • D) Farklı düşünceler kin ve nefrete yol açar.
SORU 2

Giderdim gönülden kini, kin tutanın yoktur dini.
Düşmanımız kindir bizim, biz kimseye kin tutmayız.

Bu dizede aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

 • A) Şeytan insana vesvese verir.
 • B) Kin tutmak kötü bir davranıştır.
 • C) İslam evrensel bir dindir.
 • D) Kin tutanlar düşman edinilmelidir.
SORU 3

İlkel toplumlarda önemli kabul edilen bitki, hayvan gibi varlıklarda ve kabile reisi, sihirbaz gibi kişilerde bulunduğuna inanılan doğaüstü güçtür.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mana
 • B) Efsane
 • C) Yüce tanrı
 • D) Büyü
SORU 4

“Din duygusu insanın yaratılışından gelen bir olgudur. İnsan yaratılış itibari ile her zaman sığınacağı, dua edip yalvaracağı yüce bir varlığa inanma ihtiyacı hissetmiştir.”
(Max Müller)
Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • A) İnanma insan doğasında var olan bir ihtiyaçtır.
 • B) Dinin kaynağı Allah’tır.
 • C) Dinin mesajları evrenseldir.
 • D) Dinde ahlaki ilkeler vardır.
SORU 5

Yahudiler ibadetlerini ___________ denilen yerlerde yaparlar ve din adamlarına ___________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?

 • A) sinagog - rahip
 • B) kilise - haham
 • C) havra - haham
 • D) Havra - rahip
SORU 6

Yahudiliğin inanç esaslarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Kutsal günleri pazardır.
 • B) İbadetlerde Kudüs’e dönülür.
 • C) Kutsal kitapları Ahdi Atik’tir.
 • D) Tanrı Yehova birdir.
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlığa ait bir bilgi değildir?

 • A) Bütün insanlar günahkâr olarak doğarlar.
 • B) İnanç esaslarının temelini teslis oluşturur.
 • C) Din adamlarına haham denir.
 • D) Haç dini sembolleridir.
SORU 8

İslam dininin temel özellikleri hakkında hangisi söylenemez?

 • A) İbadetler sadece Allah için yapılır.
 • B) Herkes Allah katında eşittir.
 • C) Ahiret inancı vardır.
 • D) Ruhban sınıfı vardır.
SORU 9

Hinduizm’deki kast sisteminin en alt sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sudralar
 • B) Vaisyalar
 • C) Kşatriyalar
 • D) Brahmanlar
SORU 10

Hinduizm inancında kutsal kabul edilen, günahlardan arınmak için yıkanılan ve ölenlerin küllerinin savrulduğu nehir aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ren
 • B) Ganj
 • C) Nil
 • D) Amazon
SORU 11

Budizm’in kutsal metinlerine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mişna
 • B) Bodhi
 • C) Tipitaka
 • D) Nirvana
SORU 12

İlahi olmayan dinlerin inanç ve ibadetleri hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Çok tanrı inancı hâkimdir.
 • B) Tüm peygamberlere inanılır.
 • C) Ahirete dair detaylı bilgi yoktur.
 • D) İbadetler tanrılaştırılan objelere yapılır.
SORU 13

Bütün dinlerin ortak yönleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • A) İbadet dua ve ayinler aynı şekilde yapılır.
 • B) Ahlaki ilkelerde ortak noktalar vardır.
 • C) Yol gösterici kutsal kitapları vardır.
 • D) Tek tanrı inancına sahiptirler.
SORU 14

• Şavuot bayramı
• Paskalya bayramı
Bu bayramlar aşağıdaki dinlerden hangilerine aittir?

 • A) Yahudilik - Hristiyanlık
 • B) Budizm - Hinduizm
 • C) Hinduizm - Hristiyanlık
 • D) Yahudilik - Budizm
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi yalnızca İslam dinine özgüdür?

 • A) Tanrı için kurban kesilmesi
 • B) Kutsal bir mekânda dua edilmesi
 • C) İbadete davetin ezanla yapılması
 • D) Hac için kutsal yerlerin ziyaret edilmesi
SORU 16

Yolları ve gölgelikleri, insanların oturup dinlendikleri yerleri kirletmekten sakının.
Bu hadis aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

 • A) Varlıklara merhametle yaklaşmak
 • B) Başa gelen musibetlere sabretmek
 • C) Haksızlıklara karşı çıkmak
 • D) Çevreyi temiz tutmak
SORU 17

Geleneksel ilkel dinlerin inanç sisteminde, ruhlarla bağlantı kurduğuna inanılan, dini ayin ve törenleri yöneten din adamlarına ne denir?

 • A) Mana
 • B) Totem
 • C) Şaman
 • D) Tabu
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde yaşamış din bilginlerinden biri değildir?

 • A) Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
 • B) Babanzade Ahmet Naim Efendi
 • C) Mehmet Rıfat Börekçi
 • D) Ebussuud
SORU 19

“Milletimiz, din ve dil gibi kuvvetli iki fazilete sahiptir. Bu faziletleri hiçbir kuvvet, milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamamıştır ve alamaz.”
(Atatürk)
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Millet dinine daima sahip çıkmıştır.
 • B) Din ve dil birleştirici unsurlardır.
 • C) Din milli kültürün bir parçasıdır.
 • D) Din Allah ile kul arasındadır.
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi din âlimlerinde bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

 • A) Kültürlü olması
 • B) Zengin ve soylu olması
 • C) Liyakat sahibi olması
 • D) Güzel ahlaklı olması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBAACACDABCBBACDCDDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?