Din Kültürü 8 – Test 11 2017-2. Dönem

SORU 1

Barışın hâkim olduğu toplumlarda aşağıdakilerden hangisi görülmez?

 • Sağlıklı ve güzel ilişkiler kurulur.
 • Kültürel değerler korunup, geliş tirilir.
 • Mutlu ve huzurlu bir ortam oluş turulur.
 • Farklı düşünceler kin ve nefrete yol açar.
SORU 2

Giderdim gönülden kini, kin tutanın yoktur dini.
Düşmanımız kindir bizim, biz kimseye kin tutmayız.

Bu dizede aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

 • Şeytan insana vesvese verir.
 • Kin tutmak kötü bir davranıştır.
 • İslam evrensel bir dindir.
 • Kin tutanlar düşman edinilmelidir.
SORU 3

İlkel toplumlarda önemli kabul edilen bitki, hayvan gibi varlıklarda ve kabile reisi, sihirbaz gibi kişilerde bulunduğuna inanılan doğaüstü güçtür.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mana
 • Efsane
 • Yüce tanrı
 • Büyü
SORU 4

“Din duygusu insanın yaratılışından gelen bir olgudur. İnsan yaratılış itibari ile her zaman sığınacağı, dua edip yalvaracağı yüce bir varlığa inanma ihtiyacı hissetmiştir.”
(Max Müller)
Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • İnanma insan doğasında var olan bir ihtiyaçtır.
 • Dinin kaynağı Allah’tır.
 • Dinin mesajları evrenseldir.
 • Dinde ahlaki ilkeler vardır.
SORU 5

Yahudiler ibadetlerini ___________ denilen yerlerde yaparlar ve din adamlarına ___________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?

 • sinagog - rahip
 • kilise - haham
 • havra - haham
 • Havra - rahip
SORU R
SORU 6

Yahudiliğin inanç esaslarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Kutsal günleri pazardır.
 • İbadetlerde Kudüs’e dönülür.
 • Kutsal kitapları Ahdi Atik’tir.
 • Tanrı Yehova birdir.
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlığa ait bir bilgi değildir?

 • Bütün insanlar günahkâr olarak doğarlar.
 • İnanç esaslarının temelini teslis oluşturur.
 • Din adamlarına haham denir.
 • Haç dini sembolleridir.
SORU 8

İslam dininin temel özellikleri hakkında hangisi söylenemez?

 • İbadetler sadece Allah için yapılır.
 • Herkes Allah katında eşittir.
 • Ahiret inancı vardır.
 • Ruhban sınıfı vardır.
SORU 9

Hinduizm’deki kast sisteminin en alt sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sudralar
 • Vaisyalar
 • Kşatriyalar
 • Brahmanlar
SORU 10

Hinduizm inancında kutsal kabul edilen, günahlardan arınmak için yıkanılan ve ölenlerin küllerinin savrulduğu nehir aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ren
 • Ganj
 • Nil
 • Amazon
SORU 11

Budizm’in kutsal metinlerine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mişna
 • Bodhi
 • Tipitaka
 • Nirvana
SORU 12

İlahi olmayan dinlerin inanç ve ibadetleri hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Çok tanrı inancı hâkimdir.
 • Tüm peygamberlere inanılır.
 • Ahirete dair detaylı bilgi yoktur.
 • İbadetler tanrılaştırılan objelere yapılır.
SORU 13

Bütün dinlerin ortak yönleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • İbadet dua ve ayinler aynı şekilde yapılır.
 • Ahlaki ilkelerde ortak noktalar vardır.
 • Yol gösterici kutsal kitapları vardır.
 • Tek tanrı inancına sahiptirler.
SORU 14

• Şavuot bayramı
• Paskalya bayramı
Bu bayramlar aşağıdaki dinlerden hangilerine aittir?

 • Yahudilik - Hristiyanlık
 • Budizm - Hinduizm
 • Hinduizm - Hristiyanlık
 • Yahudilik - Budizm
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi yalnızca İslam dinine özgüdür?

 • Tanrı için kurban kesilmesi
 • Kutsal bir mekânda dua edilmesi
 • İbadete davetin ezanla yapılması
 • Hac için kutsal yerlerin ziyaret edilmesi
SORU 16

Yolları ve gölgelikleri, insanların oturup dinlendikleri yerleri kirletmekten sakının.
Bu hadis aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

 • Varlıklara merhametle yaklaşmak
 • Başa gelen musibetlere sabretmek
 • Haksızlıklara karşı çıkmak
 • Çevreyi temiz tutmak
SORU 17

Geleneksel ilkel dinlerin inanç sisteminde, ruhlarla bağlantı kurduğuna inanılan, dini ayin ve törenleri yöneten din adamlarına ne denir?

 • Mana
 • Totem
 • Şaman
 • Tabu
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde yaşamış din bilginlerinden biri değildir?

 • Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
 • Babanzade Ahmet Naim Efendi
 • Mehmet Rıfat Börekçi
 • Ebussuud
SORU 19

“Milletimiz, din ve dil gibi kuvvetli iki fazilete sahiptir. Bu faziletleri hiçbir kuvvet, milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamamıştır ve alamaz.”
(Atatürk)
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Millet dinine daima sahip çıkmıştır.
 • Din ve dil birleştirici unsurlardır.
 • Din milli kültürün bir parçasıdır.
 • Din Allah ile kul arasındadır.
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi din âlimlerinde bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

 • Kültürlü olması
 • Zengin ve soylu olması
 • Liyakat sahibi olması
 • Güzel ahlaklı olması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBAACACDABCBBACDCDDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Din Kültürü 8 Online Test 11

Açık lise Test çöz 2017 Din Kültürü 8 testimiz 18 - 19 mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Din Kültürü 8 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Din Kültürü 8 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Din Kültürü 8 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 18 - 19 mart 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Din Kültürü 8 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Din Kültürü 8 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Din Kültürü 8 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Din Kültürü 8 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Din Kültürü 8 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Din Kültürü 8 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Din Kültürü 8 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 18 - 19 mart 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Din Kültürü 8 dersi için geçme notu nedir ?

Din Kültürü 8 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Din Kültürü 8 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Din Kültürü 8 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Din Kültürü 8 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Din Kültürü 8 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 18 eylül 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Din Kültürü 8 2017 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Din Kültürü 8 soruları toplamda 34 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Din Kültürü 8 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Din Kültürü 8 testinin başarı yüzdesi %59. Sınava katılan 34 öğrenci arasından sadece 20 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 5 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Din Kültürü 8 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Din Kültürü 8 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?