Fıkıh 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi temizlikle ilgili doğru bir bilgi değildir?

 • Fıkıh kitaplarında taharet başlığıyla incelenir.
 • Temizlik imanın yarısıdır.
 • İnsan için sadece manevi temizlik yeterlidir.
 • Sağlıklı yaşamın gereğidir.
Soru 2

“Ey bürünüp sarınan (Resulüm)! Kalk ve (insanları) uyar. Sadece Rabbini büyük tanı. Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri terket.”
(Müddessir suresi, 1-5. ayetler)
Bu ayetlerde Hz. Peygamber’e aşağıdakilerden hangisi tavsiye edilmemiştir?

 • Akraba ve yakınları gözetme
 • Kötülüklerden uzaklaşma
 • Temizlik
 • Tebliğ
Soru 3

Namazın şartlarıyla ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı doğru verilmemiştir?

 • Rükû: Elleri dizlere koyarak eğilmektir.
 • Kıyam: Namazda bir süre ayakta durmaktır.
 • Vakit: Kılınacak namazın vaktinin girmiş olması demektir.
 • Ka’de-i Ahire: Namazın başında Fatiha suresini okumaktır.
Soru 4

Namaz kılmanın mekruh sayıldığı vakitlere ne ad verilir?

 • Tahiyyat
 • Kerahet
 • Taharet
 • Kıraat
Soru 5

Aşağıdaki durumların hangisinde sehiv secdesi yapılmaz?

 • Farzların terk edilmesinde
 • Farzların tehirinde
 • Vaciplerin terk edilmesinde
 • Vaciplerin tehir edilmesinde
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi imamla birlikte sesli (Cehri) olarak kılınan namazlardan değildir?

 • Cuma namazı
 • Bayram namazı
 • Öğle namazının farzı
 • Sabah namazının farzı
Soru 7

Vakit namazları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgi değildir?

 • Sırası ile sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazlarıdır.
 • İlk rekâtlarda sübhaneke duası okunur.
 • Her rekâtta iki rükû ve tek secde yapılır.
 • Bütün rekâtlarda Fatiha okunur.
Soru 8

Seferi durumda olan biriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • En az 90 km uzaklığa gitmiş olması gerekir.
 • En az yirmi gün kalmaya niyetlenmesi gerekir.
 • Gidiş- dönüş yolunda seferi hükmündedir.
 • Dört rekâtlı farz namazları iki rekât olarak kılar.
Soru 9

İtikâfla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Kutsal topraklarda itikâfa girmek gerekir.
 • Zaruret dışında itikâf yapılan yerden çıkılmaz.
 • Ramazan ayının son on gününde girilir.
 • Hz. Peygamber’in bir sünnetidir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi zekât ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

 • Zekât vermeden önce niyet edilmelidir.
 • Zekâtı verilecek malın artma özelliği olmalıdır.
 • Sahip olunan malın üzerinden bir yıl geçmesi gerekir.
 • Zekâtı verilmesi gereken mallar altın ve gümüşle sınırlıdır.
Soru 11

I. Hac ibadetinin öncesinde ihrama girilirken okunması gereken bir duadır.
II. Hacıların ihrama girmek zorunda oldukları sınırlardır.
III. Kâbe’nin etrafında yedi kez dönmek sureti ile yapılan ibadettir. Açıklaması verilen kavramların sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
I -- > II -- > III

 • Telbiye -- > Mikat --- > Tavaf
 • Mikat -- > Tavaf --- > Telbiye
 • Telbiye -- > Tavaf --- > Mikat
 • Mikat -- > Telbiye --- > Tavaf
Soru 12

Ziyaret tavafı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Diğer adı Sader tavafıdır.
 • Arafat’tan dönünce yapmak farzdır.
 • Mekke’de oturanların yapması yeterlidir.
 • Kâbe’yi son kez ziyaret etmek anlamına gelir.
Soru 13

Müzdelife’de vakfe yapmanın hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Müstehab
 • Sünnet
 • Farz
 • Vacip
REKLAM
Soru 14

“(Ey Muhammed!) Onlara, Âdem’in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı da, birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti..”
(Maide suresi, 27. ayet)
“Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık..”
(Hac suresi, 34. ayet)
Bu ayetlerden kurban ibadetiyle ulaşılabilecek ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kurban ibadeti Adem (a.s) ile baş lamıştır.
 • Kurban ibadetinde samimiyet önemlidir.
 • Kurban ibadeti her topluma emredilmiştir.
 • Kurban ibadeti yerine getirilirken Allah’ın adı anılmalıdır.
Soru 15

• Anne - babaların, çocukları dünyaya geldiğinde şükür amacı ile kestikleri sünnet olan kurbandır.
• Temettü ve Kıran haccı yapanların kesmeleri vacip olan kurbandır.
• Kurban bayramı günlerinde kesilen ve vacip olan kurbandır.
Bu bilgilerde verilen kurban çeşitleri hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

 • Akika - Hedy - Udhiye
 • Adak - Udhiye - Hedy
 • Hedy - Udhiye - Akika
 • Akika - Udhiye - Hedy
Soru 16

Temel hak ve hürriyetler kapsamında aşağıdakilerden hangisi zarurat-ı hamse (korunması gereken beş temel hak) arasında yer almaz?

 • Neslin korunması
 • Mülkiyet hakkı
 • İnanç ve ibadet hürriyeti
 • Çevrenin korunması
Soru 17

İslam dini meşru yollardan kazanç elde etmeyi teşvik etmiştir. Örneğinticari faaliyetlerde bulunulması mü bah sayılmıştır.
Bu durum hangi temel hak ve hürriyet kapsamında değerlendirilir?

 • Mülkiyet hakkı
 • Düşünce hakkı
 • İbadet hakkı
 • Yaşama hakkı
Soru 18

Aşağıdaki hadislerden hangisi İslam’ın aile hayatına verdiği önemi vurgulamaktadır?

 • “İnsanoğlu midesinden daha kötü bir kap doldurmamıştır.”
 • “Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz.”
 • “ Ya iyiliği emreder, kötülüğü yasaklarsınız, ya da felaket hepinize toptan gelir.”
 • “Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır.”
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi gusül abdestinin farzı değildir?

 • Ağzı su ile temizlemek
 • Burnu su ile temizlemek
 • Başın tamamını mesh etmek
 • Bütün bedeni kuru yer kalmadan yıkamak
Soru 20

Gusül abdesti almayı gerektiren hallerde kişinin, aşağıdakilerden hangisini yapması yasak değildir?

 • Namaz kılması
 • Dua etmesi
 • Kâbe’yi tavaf etmesi
 • Tilavet secdesi yapması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADBACCBADABDCADADCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?