Fizik 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Bazı teknolojik ürünler aşağıda verilmiştir.
I. Buzdolabı
II. Cep telefonu
III. Televizyon
Bu ürünlerden hangileri fizik bilimi ile geliştirilmiş ürünlerdir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 2

Fizik biliminin tarihsel gelişimi sürecinde;
I. Arşimet
II. Aristo
III. Newton
Bilim insanlarından hangileri yer almıştır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 3

Radyo ve mikrodalga gibi cihazlar Fizik biliminin hangi konusunda yapılan çalışmalar sonucu geliştirilmiştir?

 • Dalgalar
 • Nükleer
 • Fotosentez
 • Biyoloji
Soru 4

Temel büyüklerden biri olan kütle için ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Barometre
 • Eşit kollu terazi
 • Termometre
 • Voltmetre
Soru 5

Aşağıdaki ifadelerden hangisi vektörel büyüklüğü temsil eder?

 • Arkadaşımın kütlesi 45 kg’dır.
 • Suyun özkütlesi 1 g/cm3’dür.
 • Cisme +x yönünde 20 N’luk kuvvet uyguladık.
 • Uçak yolculuğu 2 saat sürdü.
REKLAM
Soru 6

Ders kitabının boyutlarını ölçmek için aşağıda verilen ölçüm araçlarından hangisi kullanılamaz?

 • Kumpas
 • Cetvel
 • Şerit Metre
 • Eşit kollu terazi
Soru 7

5 ton kömür ile ilgili;
I. 5.106 grama eşittir.
II. 5.103 kilograma eşittir.
III. 5.108 miligrama eşittir.
Yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 8

Kütlesi 15,6 g hacmi 2 cm3 olan metalin özkütlesi (d) kaç g/cm3 tür?

 • ddemir= 7,8
 • dgümüş= 10,49
 • dcıva= 13,6
 • daltın= 19,3
Soru 9

Yarıçapı 1 cm yüksekliği 10 cm olan silindir şeklindeki geometrik cismin boyutlarını 3 katına çıkarırsak dayanıklılık oranı ( KESİT ALANI / HACİM ) aşağıdakilerden hangisine eşit olur? ( π = 3 alınacak)

 • 1/10
 • 1/20
 • 1/30
 • 1/60
Soru 10

Bir cismin dayanıklılığı;
I. Cinsine
II. Kalınlığına
III. Sıcaklığına
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 11

Belirli basınç ve sıcaklıkta bulunan katılar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Sabit bir hacimi ve belirli şekilleri vardır.
 • Kolaylıkla sıkıştırılabilir.
 • Atom ya da molekülleri öteleme hareketli yaparlar.
 • Bulundukları kabın şeklini alırlar.
Soru 12

Maddenin plazma hali ile ilgili;
I. Gazın iyonlaşmış halidir.
II. Plazmalar elektrik ve manyetik alanlardan etkilenir.
III. Güneş ve diğer yıldızlar plazma halinde bulunur.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 13

Yukarıdaki tabloda çevremizdeki hareket biçimlerinden baskın olan hareket biçimleri belirtilmiştir.
Buna göre hangi hareket biçimi yanlış verilmiştir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
REKLAM
Soru 14

Bir otomobile ait hız-zaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre düzgün doğrusal hareket eden otomobilin 60 s sonundaki yer değiştirmesi kaç metredir?

 • 800
 • 1200
 • 1600
 • 1800
Soru 15

Kuvvetler bir etkileşim sonucu oluşur.
Bu etkileşim için cisimlerin bazen birbirleriyle temas etmesi gerekirken bazende gerekmez.
Buna göre;
I. Rüzgarın uçurtmayı uçurması
II. Ağaçtaki portakalın yere düşmesi
III. Mıknatısın iğneyi çekmesi
hangileri temas gerektirmeyen kuvvet etkisi ile gerçekleşir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 16

K cisminin ağırlığı 20 N’dur. Cisim dinamometreyle yatay olarak çekiliyor ve dinamometre 2,4 N değerini gösterdiğinde harekete geçiyor.
Buna göre K cismi ile yüzey arasındaki sürtünme kat sayısı kaçtır? (Statik ve kinetik sürtünme katsayıları eşit)

 • 0,12
 • 1,2
 • 12
 • 12
Soru 17

Sürtünme kuvvetinin ihmal edildiği bir yerde şekildeki cisme belirtilen yönlerde F1=8 N, F2=10 N, F3=10 N, F4=12 N’luk kuvvetler etki etmektedir.
Buna göre cisme etki eden net kuvvet kaç Newton’dur?

 • 2
 • 4
 • 8
 • 12
Soru 18

Düz bir yolda aynı noktadan hareket eden iki kamyonun hız-zaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre;
I. Kamyonlar aynı yönde hareket etmiştir.
II. 4 s sonunda kamyonlar arası uzaklık 80 m’dir.
III. Kamyonlar 4 s sonunda yan yanadır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 19

Eylemsizlik ile ilgili olarak ;
I. Maddelerin ortak bir özelliğidir.
II. Kütlesi olan her cismin eylemsizliğide vardır.
III. Gazların ve sıvıların eylemsizliği yoktur.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 20

Cisimlerin şeklinde ve hareketinde değişiklik oluşturan yada oluşturmaya çalışan etki aşağıdakilerden hangisidir?

 • Özkütle
 • Sürat
 • Hacim
 • kuvvet
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DDABCDBACDADCBCABBAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?