GİRİŞ/KAYIT

Fizik 1 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

Bazı teknolojik ürünler aşağıda verilmiştir.
I. Buzdolabı
II. Cep telefonu
III. Televizyon
Bu ürünlerden hangileri fizik bilimi ile geliştirilmiş ürünlerdir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 2

Fizik biliminin tarihsel gelişimi sürecinde;
I. Arşimet
II. Aristo
III. Newton
Bilim insanlarından hangileri yer almıştır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 3

Radyo ve mikrodalga gibi cihazlar Fizik biliminin hangi konusunda yapılan çalışmalar sonucu geliştirilmiştir?

 • A) Dalgalar
 • B) Nükleer
 • C) Fotosentez
 • D) Biyoloji
SORU 4

Temel büyüklerden biri olan kütle için ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Barometre
 • B) Eşit kollu terazi
 • C) Termometre
 • D) Voltmetre
SORU 5

Aşağıdaki ifadelerden hangisi vektörel büyüklüğü temsil eder?

 • A) Arkadaşımın kütlesi 45 kg’dır.
 • B) Suyun özkütlesi 1 g/cm3’dür.
 • C) Cisme +x yönünde 20 N’luk kuvvet uyguladık.
 • D) Uçak yolculuğu 2 saat sürdü.
SORU 6

Ders kitabının boyutlarını ölçmek için aşağıda verilen ölçüm araçlarından hangisi kullanılamaz?

 • A) Kumpas
 • B) Cetvel
 • C) Şerit Metre
 • D) Eşit kollu terazi
SORU 7

5 ton kömür ile ilgili;
I. 5.106 grama eşittir.
II. 5.103 kilograma eşittir.
III. 5.108 miligrama eşittir.
Yargılarından hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 8

Kütlesi 15,6 g hacmi 2 cm3 olan metalin özkütlesi (d) kaç g/cm3 tür?

 • A) ddemir= 7,8
 • B) dgümüş= 10,49
 • C) dcıva= 13,6
 • D) daltın= 19,3
SORU 9

Yarıçapı 1 cm yüksekliği 10 cm olan silindir şeklindeki geometrik cismin boyutlarını 3 katına çıkarırsak dayanıklılık oranı ( KESİT ALANI / HACİM ) aşağıdakilerden hangisine eşit olur? ( π = 3 alınacak)

 • A) 1/10
 • B) 1/20
 • C) 1/30
 • D) 1/60
SORU 10

Bir cismin dayanıklılığı;
I. Cinsine
II. Kalınlığına
III. Sıcaklığına
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 11

Belirli basınç ve sıcaklıkta bulunan katılar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A) Sabit bir hacimi ve belirli şekilleri vardır.
 • B) Kolaylıkla sıkıştırılabilir.
 • C) Atom ya da molekülleri öteleme hareketli yaparlar.
 • D) Bulundukları kabın şeklini alırlar.
SORU 12

Maddenin plazma hali ile ilgili;
I. Gazın iyonlaşmış halidir.
II. Plazmalar elektrik ve manyetik alanlardan etkilenir.
III. Güneş ve diğer yıldızlar plazma halinde bulunur.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 13

Yukarıdaki tabloda çevremizdeki hareket biçimlerinden baskın olan hareket biçimleri belirtilmiştir.
Buna göre hangi hareket biçimi yanlış verilmiştir?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 14

Bir otomobile ait hız-zaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre düzgün doğrusal hareket eden otomobilin 60 s sonundaki yer değiştirmesi kaç metredir?

 • A) 800
 • B) 1200
 • C) 1600
 • D) 1800
SORU 15

Kuvvetler bir etkileşim sonucu oluşur.
Bu etkileşim için cisimlerin bazen birbirleriyle temas etmesi gerekirken bazende gerekmez.
Buna göre;
I. Rüzgarın uçurtmayı uçurması
II. Ağaçtaki portakalın yere düşmesi
III. Mıknatısın iğneyi çekmesi
hangileri temas gerektirmeyen kuvvet etkisi ile gerçekleşir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 16

K cisminin ağırlığı 20 N’dur. Cisim dinamometreyle yatay olarak çekiliyor ve dinamometre 2,4 N değerini gösterdiğinde harekete geçiyor.
Buna göre K cismi ile yüzey arasındaki sürtünme kat sayısı kaçtır? (Statik ve kinetik sürtünme katsayıları eşit)

 • A) 0,12
 • B) 1,2
 • C) 12
 • D) 12
SORU 17

Sürtünme kuvvetinin ihmal edildiği bir yerde şekildeki cisme belirtilen yönlerde F1=8 N, F2=10 N, F3=10 N, F4=12 N’luk kuvvetler etki etmektedir.
Buna göre cisme etki eden net kuvvet kaç Newton’dur?

 • A) 2
 • B) 4
 • C) 8
 • D) 12
SORU 18

Düz bir yolda aynı noktadan hareket eden iki kamyonun hız-zaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre;
I. Kamyonlar aynı yönde hareket etmiştir.
II. 4 s sonunda kamyonlar arası uzaklık 80 m’dir.
III. Kamyonlar 4 s sonunda yan yanadır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 19

Eylemsizlik ile ilgili olarak ;
I. Maddelerin ortak bir özelliğidir.
II. Kütlesi olan her cismin eylemsizliğide vardır.
III. Gazların ve sıvıların eylemsizliği yoktur.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
SORU 20

Cisimlerin şeklinde ve hareketinde değişiklik oluşturan yada oluşturmaya çalışan etki aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Özkütle
 • B) Sürat
 • C) Hacim
 • D) kuvvet
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DDABCDBACDADCBCABBAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler