Fizik 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Fizikteki anlamıyla iş, bir cisme etki eden kuvvetin o cismi etki doğrultusunda hareket ettirmesidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi fiziksel anlamda iş yapmış değildir?

 • Market arabasının itilerek yol alması
 • Bir kutunun yerden kaldırılması
 • İtme sonucu hareket etmeyen araba
 • Halı üstündeki kitabın rafa konulması
Soru 2

Yerden 15 m yükseklikten serbest bırakılan 3 kg kütleli cisim yere düşünceye kadar yer çekimi kuvvetinin yaptığı iş kaç J’dür? < br>(Sürtünme kuvveti ihmal ediliyor g=10 m/s2 alınacak)

 • 4,5
 • 45
 • 450
 • 4500
Soru 3

Bir sporcu kaykay ile giderken hızı 1m/s olarak ölçülüyor.
Sporcunun kaykay ile birlikte toplam kütlesi 60 kg olduğuna göre kinetik enerjisi kaç J’dür?
(Sürtünme kuvveti ihmal ediliyor.)

 • 30
 • 45
 • 60
 • 75
Soru 4

Kütlesi 2 kg olan ve yerden 30 m yükseklikte uçan bir maket uçağın mekanik enerjisi 700 J’dür.
Buna göre maket uçağın hızı kaç m/s’dir?
(Sürtünme kuvveti ihmal ediliyor g=10 m/s2)

 • 2
 • 3
 • 8
 • 10
Soru 5

Bir seyyar satıcı arabasını 40 N bü yüklüğündeki kuvvetle iterek doğrusal bir yolda yer değiştiriyor.
Satıcının yaptığı iş 400 J olduğuna göre arabanın yer değiştirmesi kaç metredir?
(Sürtünme kuvveti ihmal ediliyor)

 • 4
 • 8
 • 10
 • 14
REKLAM
Soru 6

Bir iş makinesi 1600 J’lük işi 4 s de yaptığına göre iş makinesinin gücü kaç watt olur?
(Sürtünme kuvveti ihmal ediliyor)

 • 200
 • 400
 • 1800
 • 6400
Soru 7

Enerjinin bir türden başka bir türe dönüşmesine enerji dönüşümü denir.
Buna göre;
I. Ütülerde elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüştürülür.
II. Pillerde kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüştürülür.
III. Nükleer santrallerde nükleer enerji ısı, mekanik ve elektrik enerjilerine dönüştürülür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yanlız I
 • II ve III
 • I ve II
 • I, II ve III
Soru 8

Alınan enerji miktarının harcanan enerji miktarına eşit olması durumu enerji dengesi olarak tanımlanır.
I. Proteinler
II. Karbonhidratlar
III. Yağlar
Buna göre büyüme, gelişme ve günlük enerji ihtiyacının karşılanması için hangileri gerekli besinlerdir?

 • Yanlız I
 • II ve III
 • I ve II
 • I, II ve III
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez enerji kaynağıdır?

 • Dalga
 • Kömür
 • Güneş
 • Rüzgâr
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi enerji tasarrufuna katkı sağlayan bir yöntem değildir?

 • Toplu taşıma araçları kullanmak
 • Binalarda ısı yalıtımı yapmak
 • Kullanılmış kağıt, cam gibi malzemeleri geri dönüşüm kutusuna atmak
 • Serinlemek amaçlı cam açmak yerine klima kullanmak
Soru 11

Maddeyi oluşturan taneciklerin ortalama kinetik enerjilerinin bir göstergesi aşağıdaki hangi kavram ile ifade edilir?

 • Sıcaklık
 • Isı
 • Madde
 • Gaz
Soru 12

Yüksek sıcaklık ölçümleri için fabrika ve fırınlarda hangi tür termometre kullanılır?

 • Sıvılı termometre
 • Metal termometre
 • Gazlı termometre
 • Monometre
Soru 13

Celsius termometresindeki 0 °C Kelvin termometresinde aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?

 • 32 K
 • 212 K
 • 100 K
 • 273 K
REKLAM
Soru 14

Hava sıcaklığının 10 ºC olduğu Kasım ayında ölçme işleminin Fahrenheit termometresi ile yapılması durumunda sıcaklık kaç °F olur?

 • 50
 • 77
 • 180
 • 270
Soru 15

Kütlesi 1kg olan suyun sıcaklığı nı 10 ºC’ den 11 ºC’ye çıkarmak için gerekli ısı enerjisi kaç J’dür?
(csu=4186 j/kg ºC)

 • 1200
 • 2400
 • 4186
 • 8372
Soru 16

Bir maddenin ısı enerjisi alarak katı halden sıvı hale geçmesi durumu aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 • Buharlaşma
 • Yoğunlaşma
 • Erime
 • Donma
Soru 17

0ºC’de 1 kg buzu 0ºC’de 1 kg su haline getirmek için gerekli ısı enerjisi kaç J’dür?
(Le=334 j/kg)

 • 334
 • 418
 • 668
 • 920
Soru 18

Enerji iletim yolları ile ilgili olarak;
I. Isı, katı maddelerde iletim yoluyla yayılır.
II. Isı, sıvı ve gazlarda konveksiyon yoluyla yayılır.
III. Güneş’in ısı enerjisi dünyaya ışı nım yolu ile ulaşır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yanlız I
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmaya karşı alınacak önlemlerden biri değildir?

 • Her yıl en az bir ağaç dikmek
 • Yenilenemez enerji kaynaklarını kullanmak
 • Evrensel atıkları geri dönüştürmek
 • Ambalajı fazla olan ürünleri kullanmaktan kaçınmak
Soru 20

Yukarıdaki çizelgede K, L ve M metallerine ait ilk ve son hacimleri verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

 • L’nin sıcaklığı azaltılmıştır.
 • K ve M’nin sıcaklığı azaltılmıştır.
 • K’nın sıcaklığı azaltılmıştır.
 • K, L ve M’nin sıcaklığı arttırılmıştır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CCADCBDDBDABDACCADBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?