Fizik 2 – Test 11 2017-2. Dönem

SORU 1

Fizikteki anlamıyla iş, bir cisme etki eden kuvvetin o cismi etki doğrultusunda hareket ettirmesidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi fiziksel anlamda iş yapmış değildir?

 • Market arabasının itilerek yol alması
 • Bir kutunun yerden kaldırılması
 • İtme sonucu hareket etmeyen araba
 • Halı üstündeki kitabın rafa konulması
SORU 2

Yerden 15 m yükseklikten serbest bırakılan 3 kg kütleli cisim yere düşünceye kadar yer çekimi kuvvetinin yaptığı iş kaç J’dür? < br>(Sürtünme kuvveti ihmal ediliyor g=10 m/s2 alınacak)

 • 4,5
 • 45
 • 450
 • 4500
SORU 3

Bir sporcu kaykay ile giderken hızı 1m/s olarak ölçülüyor.
Sporcunun kaykay ile birlikte toplam kütlesi 60 kg olduğuna göre kinetik enerjisi kaç J’dür?
(Sürtünme kuvveti ihmal ediliyor.)

 • 30
 • 45
 • 60
 • 75
SORU 4

Kütlesi 2 kg olan ve yerden 30 m yükseklikte uçan bir maket uçağın mekanik enerjisi 700 J’dür.
Buna göre maket uçağın hızı kaç m/s’dir?
(Sürtünme kuvveti ihmal ediliyor g=10 m/s2)

 • 2
 • 3
 • 8
 • 10
SORU 5

Bir seyyar satıcı arabasını 40 N bü yüklüğündeki kuvvetle iterek doğrusal bir yolda yer değiştiriyor.
Satıcının yaptığı iş 400 J olduğuna göre arabanın yer değiştirmesi kaç metredir?
(Sürtünme kuvveti ihmal ediliyor)

 • 4
 • 8
 • 10
 • 14
SORU R
SORU 6

Bir iş makinesi 1600 J’lük işi 4 s de yaptığına göre iş makinesinin gücü kaç watt olur?
(Sürtünme kuvveti ihmal ediliyor)

 • 200
 • 400
 • 1800
 • 6400
SORU 7

Enerjinin bir türden başka bir türe dönüşmesine enerji dönüşümü denir.
Buna göre;
I. Ütülerde elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüştürülür.
II. Pillerde kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüştürülür.
III. Nükleer santrallerde nükleer enerji ısı, mekanik ve elektrik enerjilerine dönüştürülür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yanlız I
 • II ve III
 • I ve II
 • I, II ve III
SORU 8

Alınan enerji miktarının harcanan enerji miktarına eşit olması durumu enerji dengesi olarak tanımlanır.
I. Proteinler
II. Karbonhidratlar
III. Yağlar
Buna göre büyüme, gelişme ve günlük enerji ihtiyacının karşılanması için hangileri gerekli besinlerdir?

 • Yanlız I
 • II ve III
 • I ve II
 • I, II ve III
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez enerji kaynağıdır?

 • Dalga
 • Kömür
 • Güneş
 • Rüzgâr
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi enerji tasarrufuna katkı sağlayan bir yöntem değildir?

 • Toplu taşıma araçları kullanmak
 • Binalarda ısı yalıtımı yapmak
 • Kullanılmış kağıt, cam gibi malzemeleri geri dönüşüm kutusuna atmak
 • Serinlemek amaçlı cam açmak yerine klima kullanmak
SORU 11

Maddeyi oluşturan taneciklerin ortalama kinetik enerjilerinin bir göstergesi aşağıdaki hangi kavram ile ifade edilir?

 • Sıcaklık
 • Isı
 • Madde
 • Gaz
SORU 12

Yüksek sıcaklık ölçümleri için fabrika ve fırınlarda hangi tür termometre kullanılır?

 • Sıvılı termometre
 • Metal termometre
 • Gazlı termometre
 • Monometre
SORU 13

Celsius termometresindeki 0 °C Kelvin termometresinde aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?

 • 32 K
 • 212 K
 • 100 K
 • 273 K
SORU 14

Hava sıcaklığının 10 ºC olduğu Kasım ayında ölçme işleminin Fahrenheit termometresi ile yapılması durumunda sıcaklık kaç °F olur?

 • 50
 • 77
 • 180
 • 270
SORU 15

Kütlesi 1kg olan suyun sıcaklığı nı 10 ºC’ den 11 ºC’ye çıkarmak için gerekli ısı enerjisi kaç J’dür?
(csu=4186 j/kg ºC)

 • 1200
 • 2400
 • 4186
 • 8372
SORU 16

Bir maddenin ısı enerjisi alarak katı halden sıvı hale geçmesi durumu aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 • Buharlaşma
 • Yoğunlaşma
 • Erime
 • Donma
SORU 17

0ºC’de 1 kg buzu 0ºC’de 1 kg su haline getirmek için gerekli ısı enerjisi kaç J’dür?
(Le=334 j/kg)

 • 334
 • 418
 • 668
 • 920
SORU R
SORU 18

Enerji iletim yolları ile ilgili olarak;
I. Isı, katı maddelerde iletim yoluyla yayılır.
II. Isı, sıvı ve gazlarda konveksiyon yoluyla yayılır.
III. Güneş’in ısı enerjisi dünyaya ışı nım yolu ile ulaşır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yanlız I
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmaya karşı alınacak önlemlerden biri değildir?

 • Her yıl en az bir ağaç dikmek
 • Yenilenemez enerji kaynaklarını kullanmak
 • Evrensel atıkları geri dönüştürmek
 • Ambalajı fazla olan ürünleri kullanmaktan kaçınmak
SORU 20

Yukarıdaki çizelgede K, L ve M metallerine ait ilk ve son hacimleri verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

 • L’nin sıcaklığı azaltılmıştır.
 • K ve M’nin sıcaklığı azaltılmıştır.
 • K’nın sıcaklığı azaltılmıştır.
 • K, L ve M’nin sıcaklığı arttırılmıştır.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CCADCBDDBDABDACCADBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Fizik 2 Online Test 11

Açık lise Test çöz 2017 Fizik 2 testimiz 18 - 19 mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Fizik 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Fizik 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Fizik 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 18 - 19 mart 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Fizik 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Fizik 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Fizik 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Fizik 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Fizik 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Fizik 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Fizik 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 18 - 19 mart 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Fizik 2 dersi için geçme notu nedir ?

Fizik 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Fizik 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Fizik 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Fizik 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Fizik 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 18 eylül 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Fizik 2 2017 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Fizik 2 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Fizik 2 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Fizik 2 testinin başarı yüzdesi %44. Sınava katılan öğrenci arasından sadece 0 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama INF puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Fizik 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Fizik 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler