Fizik 3 – Test 11 2017-2. Dönem

SORU 1

Yüksekliği 3 m olan silindir biçimindeki su deposu şekildeki gibidir.
Tamamı su ile dolu deponun tabanındaki basıncın büyüklüğü kaç N /m2 dir? (g = 10 m/s2, dsu = 1000 kg/m3)

 • 30
 • 30 000
 • 3 000
 • 300
SORU 2

Her türlü akabilen sıvı ve gaz maddelere akışkan denir.
Buna göre:
I. İçtiğimiz su akışkandır.
II. Vücudumuzda dolaşan kan akış kandır.
III. Uçaklar akışkan hava içinde hareket eder.
verilen örneklerden hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
SORU 3

Hortumla evinizin bahçesini sularken hortumun ucunu elinizle sıkarsanız;
I. Hortumun kesit alanı küçülür ve akan suyun hızı artar.
II. Hortumun kesit alanı büyür ve akan suyun hızı artar.
III. Hortumun kesit alanı küçülür ve akan suyun hızı değişmez.
yargılarından hangileri gerçekleşir?

 • Yalnız I
 • I ve III
 • I ve II
 • I, II ve III
SORU 4

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Bernoulli ilkesini açıklar?

 • Akışkanlarda, hızın yüksek olduğu yerde basınç az, hızın düşük olduğu yerde ise basınç değişmez.
 • Akışkanlarda, hızın yüksek olduğu yerde basınç fazla, hızın düşük olduğu yerde basınç az olur.
 • Akışkanlarda, hızın yüksek olduğu yerde basınç az, hızın düşük olduğu yerde ise basınç fazla olur.
 • Akışkanlarda, hızın yüksek veya düşük olması basıncı hiçbir şekilde etkilemez.
SORU 5

Havacılıkta pilotlar sis ya da yağış gibi kötü hava koşullarında yüksek tepe ya da binalardan ne kadar yüksekte olduklarını belirlemek için aşağıdaki hangi araçtan yararlanırlar?

 • Manometre
 • Termometre
 • Altimetre
 • Dinamometre
SORU R
SORU 6

Bir kaya parçasının hava ortamındaki ağırlığı dinamometre ile yapılan öl çüm sonucu 20 N olarak bulunuyor.
Kaya parçası suyun içindeyken dinamometre ile bu ölçüm yapılsa okunan değer aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • 18
 • 21
 • 40
 • 50
SORU 7

Şekildeki K ve L kapları h yüksekliğine kadar su ile doludur. K kabının taban alanı 2A L kabının taban alanı ise 3A’dır.

Buna göre;
I. K ve L kaplarının tabanındaki sıvı basıncı birbirine eşittir.
II. K kabının tabanındaki sıvı basıncı L’ye göre daha fazladır.
III. L kabının tabanındaki sıvı basıncı K’ya göre daha fazladır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • II ve III
SORU 8

Şekildeki K ve L cisimlerine etki eden kaldırma kuvvetleri birbirinden farklıdır.
Buna göre K ve L için;
I. Özkütle
II. Hacim
III. Kütle
büyüklüklerinden hangileri eşittir?

 • Yalnız I
 • I ve III
 • I ve II
 • I, II ve III
SORU 9

Madde atom adı verilen taneciklerden oluşmuştur.
Buna göre;
I. Atom, çekirdek ve çekirdeğin etrafındaki katmanlarda bulunan elektronlardan oluşur.
II. Atom çekirdeğinde protonlar ve nötronlar bulunur.
III. Proton sayısı elektron sayısına eşit olan atoma nötr atom denir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • II ve III
 • I ve II
 • I, II ve III
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi yalıtkan maddelere örnek verilebilir?

 • Altın
 • Plastik
 • Tuzlu su
 • Demir
SORU 11

Elektriksel direnç ile ilgili;
I. İletkenin uzunluğu ile doğru orantılıdır.
II. İletkenin kesiti ile doğru orantılıdır.
III. İletkenin cinsine bağlı değildir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 12

Direnci 12 Ω olan bakır telin boyunun 2/3 lük kısmını kesip atarsak geriye kalan kısmın direnci kaç ohm’dur?

 • 3
 • 4
 • 8
 • 10
SORU 13

Direnci 60 Ω olan elektrikli ısıtıcının çalışması için ısıtıcıdan 4 A akım geçmesi gerekmektedir.
Buna göre ısıtıcının çalışması için gerekli olan gerilim kaç volt olur?

 • 120
 • 220
 • 240
 • 260
SORU 14

6 Ω ve 2 Ω’luk iki direnç seri bağ landığında devrenin eşdeğer direnci kaç ohm olur?

 • 3
 • 4
 • 6
 • 8
SORU 15

Direnci 30 Ω olan bir iletkenden 3 A’lık akım geçmektedir.
Bu iletkenin gücü kaç watt’tır?

 • 90
 • 120
 • 270
 • 300
SORU 16

Enerji tasarrufu, üretimde, konforumuzda ve iş gücümüzde herhangi bir azalma olmadan enerjiyi verimli kullanmak ve israf etmemektir.
Buna göre;
I. Elektrikli araç satın alınırken enerji verimliliği dikkate alınmalıdır.
II. Bilgisayar ve televizyon gibi araçlar kullanılmadığı zaman tamamen kapatılmalıdır.
III. Aydınlatmada tasarruflu ampuller tercih edilmelidir.
ifadelerinden hangileri enerji tasarrufu için doğru davranıştır?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
SORU 17

Ferromanyetik maddelere;
I. Demir
II. Nikel
III.Kobalt
hangileri örnek verilebilir?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
SORU R
SORU 18

Buna göre L ve M cisimlerinin yük durumu aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • L (Negatif), M (Pozitif)
 • L (Negatif), M (Negatif)
 • L (Pozitif), M (Pozitif)
 • L (Pozitif), M (Nötr)
SORU 19

Akım şiddeti ile direncin çarpımı (Amper x Ohm) işlemiyle elde edilenfiziksel niceliğin birimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Metre
 • Kalori
 • Volt
 • Mol
SORU 20

• Bir iletkenin elektrik yüklerinin hareketine karşı koymasına _____K____ denir.
• Demir, nikel gibi maddeleri çeken cisimlere ____L_____ denir.
• Akım geçen iletkenlerin çevresinde _____M____ oluşur.
K, L ve M ile ifade edilen boşlukların yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
K -- > L -- > M

 • Mıknatıs -- > Direnç -- > Manyetik alan
 • Direnç -- > Mıknatıs -- > Manyetik alan
 • Manyetik alan -- > Mıknatıs -- > Direnç
 • Direnç -- > Manyetik alan -- > Mıknatıs
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDACCAAADBABCDCDDACB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Fizik 3 Online Test 11

Açık lise Test çöz 2017 Fizik 3 testimiz 18 - 19 mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Fizik 3 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Fizik 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Fizik 3 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 18 - 19 mart 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Fizik 3 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Fizik 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Fizik 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Fizik 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Fizik 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Fizik 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Fizik 3 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 18 - 19 mart 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Fizik 3 dersi için geçme notu nedir ?

Fizik 3 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Fizik 3 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Fizik 3 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Fizik 3 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Fizik 3 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 18 eylül 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Fizik 3 2017 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Fizik 3 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Fizik 3 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Fizik 3 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Fizik 3 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Fizik 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler