Fizik 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Yüksekliği 3 m olan silindir biçimindeki su deposu şekildeki gibidir.
Tamamı su ile dolu deponun tabanındaki basıncın büyüklüğü kaç N /m2 dir? (g = 10 m/s2, dsu = 1000 kg/m3)

 • 30
 • 30 000
 • 3 000
 • 300
Soru 2

Her türlü akabilen sıvı ve gaz maddelere akışkan denir.
Buna göre:
I. İçtiğimiz su akışkandır.
II. Vücudumuzda dolaşan kan akış kandır.
III. Uçaklar akışkan hava içinde hareket eder.
verilen örneklerden hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 3

Hortumla evinizin bahçesini sularken hortumun ucunu elinizle sıkarsanız;
I. Hortumun kesit alanı küçülür ve akan suyun hızı artar.
II. Hortumun kesit alanı büyür ve akan suyun hızı artar.
III. Hortumun kesit alanı küçülür ve akan suyun hızı değişmez.
yargılarından hangileri gerçekleşir?

 • Yalnız I
 • I ve III
 • I ve II
 • I, II ve III
Soru 4

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Bernoulli ilkesini açıklar?

 • Akışkanlarda, hızın yüksek olduğu yerde basınç az, hızın düşük olduğu yerde ise basınç değişmez.
 • Akışkanlarda, hızın yüksek olduğu yerde basınç fazla, hızın düşük olduğu yerde basınç az olur.
 • Akışkanlarda, hızın yüksek olduğu yerde basınç az, hızın düşük olduğu yerde ise basınç fazla olur.
 • Akışkanlarda, hızın yüksek veya düşük olması basıncı hiçbir şekilde etkilemez.
Soru 5

Havacılıkta pilotlar sis ya da yağış gibi kötü hava koşullarında yüksek tepe ya da binalardan ne kadar yüksekte olduklarını belirlemek için aşağıdaki hangi araçtan yararlanırlar?

 • Manometre
 • Termometre
 • Altimetre
 • Dinamometre
REKLAM
Soru 6

Bir kaya parçasının hava ortamındaki ağırlığı dinamometre ile yapılan öl çüm sonucu 20 N olarak bulunuyor.
Kaya parçası suyun içindeyken dinamometre ile bu ölçüm yapılsa okunan değer aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • 18
 • 21
 • 40
 • 50
Soru 7

Şekildeki K ve L kapları h yüksekliğine kadar su ile doludur. K kabının taban alanı 2A L kabının taban alanı ise 3A’dır.

Buna göre;
I. K ve L kaplarının tabanındaki sıvı basıncı birbirine eşittir.
II. K kabının tabanındaki sıvı basıncı L’ye göre daha fazladır.
III. L kabının tabanındaki sıvı basıncı K’ya göre daha fazladır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • II ve III
Soru 8

Şekildeki K ve L cisimlerine etki eden kaldırma kuvvetleri birbirinden farklıdır.
Buna göre K ve L için;
I. Özkütle
II. Hacim
III. Kütle
büyüklüklerinden hangileri eşittir?

 • Yalnız I
 • I ve III
 • I ve II
 • I, II ve III
Soru 9

Madde atom adı verilen taneciklerden oluşmuştur.
Buna göre;
I. Atom, çekirdek ve çekirdeğin etrafındaki katmanlarda bulunan elektronlardan oluşur.
II. Atom çekirdeğinde protonlar ve nötronlar bulunur.
III. Proton sayısı elektron sayısına eşit olan atoma nötr atom denir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • II ve III
 • I ve II
 • I, II ve III
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi yalıtkan maddelere örnek verilebilir?

 • Altın
 • Plastik
 • Tuzlu su
 • Demir
Soru 11

Elektriksel direnç ile ilgili;
I. İletkenin uzunluğu ile doğru orantılıdır.
II. İletkenin kesiti ile doğru orantılıdır.
III. İletkenin cinsine bağlı değildir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 12

Direnci 12 Ω olan bakır telin boyunun 2/3 lük kısmını kesip atarsak geriye kalan kısmın direnci kaç ohm’dur?

 • 3
 • 4
 • 8
 • 10
Soru 13

Direnci 60 Ω olan elektrikli ısıtıcının çalışması için ısıtıcıdan 4 A akım geçmesi gerekmektedir.
Buna göre ısıtıcının çalışması için gerekli olan gerilim kaç volt olur?

 • 120
 • 220
 • 240
 • 260
REKLAM
Soru 14

6 Ω ve 2 Ω’luk iki direnç seri bağ landığında devrenin eşdeğer direnci kaç ohm olur?

 • 3
 • 4
 • 6
 • 8
Soru 15

Direnci 30 Ω olan bir iletkenden 3 A’lık akım geçmektedir.
Bu iletkenin gücü kaç watt’tır?

 • 90
 • 120
 • 270
 • 300
Soru 16

Enerji tasarrufu, üretimde, konforumuzda ve iş gücümüzde herhangi bir azalma olmadan enerjiyi verimli kullanmak ve israf etmemektir.
Buna göre;
I. Elektrikli araç satın alınırken enerji verimliliği dikkate alınmalıdır.
II. Bilgisayar ve televizyon gibi araçlar kullanılmadığı zaman tamamen kapatılmalıdır.
III. Aydınlatmada tasarruflu ampuller tercih edilmelidir.
ifadelerinden hangileri enerji tasarrufu için doğru davranıştır?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 17

Ferromanyetik maddelere;
I. Demir
II. Nikel
III.Kobalt
hangileri örnek verilebilir?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 18

Buna göre L ve M cisimlerinin yük durumu aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • L (Negatif), M (Pozitif)
 • L (Negatif), M (Negatif)
 • L (Pozitif), M (Pozitif)
 • L (Pozitif), M (Nötr)
Soru 19

Akım şiddeti ile direncin çarpımı (Amper x Ohm) işlemiyle elde edilenfiziksel niceliğin birimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Metre
 • Kalori
 • Volt
 • Mol
Soru 20

• Bir iletkenin elektrik yüklerinin hareketine karşı koymasına _____K____ denir.
• Demir, nikel gibi maddeleri çeken cisimlere ____L_____ denir.
• Akım geçen iletkenlerin çevresinde _____M____ oluşur.
K, L ve M ile ifade edilen boşlukların yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
K -- > L -- > M

 • Mıknatıs -- > Direnç -- > Manyetik alan
 • Direnç -- > Mıknatıs -- > Manyetik alan
 • Manyetik alan -- > Mıknatıs -- > Direnç
 • Direnç -- > Manyetik alan -- > Mıknatıs
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDACCAAADBABCDCDDACB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?