Fizik 4 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

I. Gitar teli
II. Sünger
III. Dikiş ipliği
IV. Taş
Yukarıdaki cisimlerden hangileri esnek cisimlere örnek verilebilir?

 • I ve II
 • II ve IV.
 • I ve III
 • I, II ve IV.
Soru 2

Periyodik bir dalga kaynağı dakikada 180 dalga üretmektedir.
Buna göre dalgaların frekansı kaç Hz (s–1) dir?

 • 3
 • 4
 • 6
 • 9
Soru 3

I. Su dalgaları
II. Deprem dalgaları
III. Ses dalgaları
Yukarıdaki dalga çeşitlerinden hangilerinin yayılabilmesi için maddesel ortama ihtiyaç vardır?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 4

Şekildeki gibi bir kaynaktan gelen atma sabit uca ulaştıktan sonra nasıl yansır?

Soru 5

Hafif ortamdan ağır ortama geçen atmalarla (ince ipte oluşturulan atmanın kalın ipe geçişi) ilgili olarak
I. Atmanın bir kısmı hafif ortamda geri yansırken, bir kısmı ağır ortama geçer.
II. Yansıyan atma, gelen atma ile zıt yönlüdür.
III. İletilen atma, gelen atma ile aynı yönlüdür.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yanlız I
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 6

Doğrusal su dalgaları oluşturan bir kaynaktan gönderilen şekildeki su dalgaları düzlemsel engelden nasıl yansır?

Soru 7

Sekiz yarıklı bir stroboskobun bir devir süresi 4 saniye olarak ölçülüyor.
Buna göre dalgaların frekansı kaç s–1 dir?

 • 1
 • 2
 • 4
 • 8
Soru 8

Ses ile ilgili olarak;
I. Her sesin bir kaynağı vardır.
II. Ses bir kulak ya da mikrofon yardımıyla tespit edilir.
III. Ses bir enerji türüdür.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yanlız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 9

Sesin bir engele çarparak kaynağının bulunduğu yere dönmesi olayı aşağıdaki hangi fiziksel olay ile ifade edilir?

 • Sarkaç
 • Periyot
 • Yankı
 • Genlik
Soru 10

Yer altındaki boşlukların kömür ocaklarındaki galerilerin ya da yeraltındaki tuzların erimesi sonucundaoluşan deprem türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tektonik deprem
 • Volkanik deprem
 • Çığ depremi
 • Çöküntü depremi
Soru 11

Işık şiddeti, ışık kaynağının 1 saniyede yaydığı ışık enerjisinin bir ölçüsüdür.
Buna göre bir yüzeye dik doğrultuda gelen ışığın ışık şiddeti 3 kat arttırılırsa aydınlanma şiddeti hangi oranda değişir?

 • 6 kat artar.
 • 4 kat artar.
 • 3 kat artar.
 • 2 kat artar.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ışığı geçirmeyen maddelere örnek verilir?

 • Mumlu kağıt
 • Cam
 • Beton
 • Buzlu cam
Soru 13

Normal Yansıtıcı yüzey Şekildeki yansıtıcı yüzeye 45º lik gelme açısı ile gelen ışın için yansıma açısı kaç derecedir?

 • 30
 • 45
 • 60
 • 90
REKLAM
Soru 14

Düz aynadaki görüntü özellikleri ile ilgili olarak;
I. Görüntünün boyu cismin boyuna eşittir.
II. Görüntünün aynaya uzaklığı, cismin aynaya olan uzaklığına eşittir.
III. Görüntü sanaldır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • I, II ve III
 • I ve III
 • II ve III
Soru 15

Çukur aynada şekildeki gibi tepe noktasına gelen ışın nasıl yansır?
(M: Aynanın merkezi, F: Aynanın odağı)

Soru 16

Tümsek aynada görüntü ile ilgili olarak;
I. Sanaldır.
II. Cisimden büyüktür.
III. Odak ile ayna arasındadır.
hangileri doğrudur?

 • II ve III
 • I ve III
 • I ve II
 • I, II ve III
Soru 17

Tabloda bazı maddelerin kırılma indisleri verilmiştir.
Buna göre ışığın hızı hangi maddede daha fazladır?

 • Boşluk
 • Hava
 • Su
 • etil alkol
Soru 18

Işıkta ana renkler aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kırmızı, Yeşil, Siyah
 • Mavi, Sarı
 • Kırmızı, Yeşil, Mavi
 • Yeşil, Sarı
Soru 19

Şekildeki kırmızı filtreden geçen kırmızı ışığı gözlemci hangi renk görür?

 • Siyah
 • Beyaz
 • Kırmızı
 • Yeşil
Soru 20

Aşağıdaki optik araçlardan hangisinde bir adet ince kenarlı mercek kullanılır?

 • Mikroskop
 • Dürbün
 • Teleskop
 • Büyüteç
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
AADADABDCDCCBBABACCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?