GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Girişimcilik 2 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

Kâr amacıyla mal ve hizmet üretmek ya da pazarlamak için üretim faktörlerini bir araya getiren ekonomik birime _________ denir.
Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Pazarlama
 • B) finansman
 • C) işletme
 • D) tüccar
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi fizibilite etüdünün yapılış amaçlarındandır?

 • A) Araştırma giderlerini artırmak
 • B) İşletmenin hangi büyüklükte ve nerede kurulacağını belirlemek
 • C) Prototip üretimi yapacak tesisi kurmak
 • D) Müşterilerden gelen şikayetleri dinlemek
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi bir yatırım projesinin gelişim süreçlerinden biri değildir?

 • A) Fabrikanın kurulması
 • B) Proje fikrinin doğuşu
 • C) Ön fizibilite etüdü
 • D) Fizibilite etüdü
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi, fizibilite etüdünün araştırma aşamalarındandır?

 • A) İş planı
 • B) Pazar stratejisi
 • C) Araştırma-Geliştirme
 • D) Örgütsel araştırmalar
SORU 5

Özel bir girişimcinin yapacağı yatırıma temel oluşturacak ön projelerin değerlendirilmesinde ana ölçüt, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İstihdam
 • B) Üretimin temel süreçleri
 • C) Projenin yöre için önemi
 • D) Girişimin sağlayacağı kâr
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi, iyi bir iş planının girişimciye sağlayacağı yararlardan biri değildir?

 • A) Yatırım kararı almış girişimciye rehberlik eder.
 • B) İşletmenin pazara yakınlığını sağlar.
 • C) Girişimcilerin ve çalışanların dikkatini amaca yöneltir.
 • D) İşletmenin pozisyonunu gösterir.
SORU 7

Aşağıdaki bilgilerden hangisi bir iş planının “Girişimcinin Kişisel Bilgileri” bölümünde yer alır?

 • A) Gelir / Gider / Kaynak Analizleri
 • B) Ürün / Hizmet Satış Planı
 • C) İş Yeri Ruhsat Bilgileri
 • D) Medeni Hâli
SORU 8

Mal ya da hizmetleri bireysel gereksinimleri için alanlara “son tüketici” denir.
Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi son tüketicidir?

 • A) Normal insanlar
 • B) Fabrikatörler
 • C) Girişimciler
 • D) Robotlar
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi, girişimcilerin iş fikri geliştirme konusunda kullanabilecekleri başlıca yöntemlerden değildir?

 • A) Rüyada görme
 • B) Yeni bir iş fikri geliştirme
 • C) Başkalarının iş fikirlerini model alma
 • D) Başkalarından yeni iş fikirleri satın alma
SORU 10

Verilen şemada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Kolaylaştırıcı Fonksiyonlar
 • B) Sanatsal Fonksiyonlar
 • C) Sanal Fonksiyonlar
 • D) Dinî Fonksiyonlar
SORU 11

Bir kişinin araba satın alması aşağıdakilerden hangisine örnek teşkil eder?

 • A) Arz
 • B) Talep
 • C) İstek
 • D) Piyasa
SORU 12

Verilen açıklamalardan hangisi işletmenin özel amaçlarından birisidir?

 • A) Kâr sağlamak
 • B) Topluma hizmet etmek
 • C) İşletmenin yaşamını devam ettirmek
 • D) Tüketicide iyi izlenim bırakmak
SORU 13

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, işletme yönetiminde başarılı bir yöneticinin “Harekete Geçiricilik” niteliğini göstermektedir?

 • A) Kişileri tanıma
 • B) Kişisel güveni ifade etme
 • C) Tutarlı davranışlar gösterme
 • D) Görüşlerini rahatça ifade edebilme
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi karar vermenin özelliklerine uygun bir açıklama değildir?

 • A) Karar verme bir planın yapılmasıdır.
 • B) Karar verme süreci geleceğe yöneliktir.
 • C) Karar süreci rasyonelliğe dayanır.
 • D) Karar verme sorun çözme sürecidir.
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi kamu iktisadi kuruluşlarından birisidir?

 • A) Türkiye Kömür İşletmeleri
 • B) Devlet Malzeme Ofis
 • C) Toprak Mahsulleri Ofisi
 • D) Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
SORU 16

“Hizmet işletmesi reklamı” hangi reklam çeşidi kapsamında ifade edilmiştir?

 • A) Reklam içeriği açısından
 • B) Hedef kitle açısından
 • C) Amaçlar açısından
 • D) Yapanlar açısından
SORU 17

İnternet girişimciliğinde paranın yerini, aşağıdakilerden hangisi almıştır?

 • A) Hazine bonoları
 • B) Kredi kartları
 • C) Senet
 • D) Çek
SORU 18

Giyim mağazaları hangi tür işletmelere örnektir?

 • A) Finans işletmeleri
 • B) Kiralama işletmeleri
 • C) Ticaret İşletmeleri
 • D) Sanayi işletmeleri
SORU 19

Satışın temel ilkelerine aykırı bir açıklama hangi seçenekte verilmiştir?

 • A) Pazar şartları bilinmelidir.
 • B) Satış için tüm çabalar sarf edilmelidir.
 • C) Satış, satıcıya göre düzenlenmelidir.
 • D) Pazarlama elemanlarına uygun şartlar yaratılmalıdır.
SORU 20

“Sermaye Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler”, özel işletmelere göre aşağıda yapılan sınıflamalardan hangisinin kapsamına girmektedir?

 • A) Ortaklıklar
 • B) Kooperatifler
 • C) Tek Kişi İşletmeleri
 • D) Dernek ve Vakıfların İktisadi İşletmeleri
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBADDBDAAABDBADDBCCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?