Kimya 1 – Test 11 2017-2. Dönem

SORU 1

“Kral suyu” adındaki maddeyi keş feden İslam bilgini (âlimi) aşağıdakilerden hangisidir?

 • İbn-i Sina
 • İbn-i Rüşd
 • Câbir bin Hayyan
 • Ebu Bekir El-Razi
SORU 2

“Milattan önce yaşamış filozoflardan Democritos (Demokritus); maddenin en küçük ve bölünemeyen taneciklerine ___________ adını vermiştir.”
Verilen cümlede boş bırakılan (___________) yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Element
 • Atom
 • Bileşik
 • proton
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi “Modern Kimya”nın öncülerinden biri değildir?

 • Robert Boyle
 • Lavoisier
 • Priestley
 • Aristo
SORU 4

Canlıların yapısında yer alan kimyasal maddeleri ve yaşamları boyunca sürüp giden kimyasal süreçleri inceleyen kimyanın alt bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Biyokimya
 • Fizikokimya
 • Analitik kimya
 • Organik Kimya
SORU 5

• N
• Be
• K
Verilen element sembolleri içinde, aşağıdaki elementlerden hangisinin sembolü yoktur?

 • Kalsiyum
 • Potasyum
 • Berilyum
 • Azot
SORU 6

NaOH bileşiğinin geleneksel adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Zaç yağı
 • Sud kostik
 • Yemek tuzu
 • Sodyum hidroksit
SORU 7

“Sodyum” elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir?

 • S
 • Na
 • Si
 • N
SORU 8

• HF
• CaO
• Mg
• NaCl
Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi bileşiktir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
SORU 9

Al2O3 bileşiğinin adı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • Alüminyum oksit
 • Dialüminyum oksit
 • Alüminyum trioksit
 • Dialüminyum trioksit
SORU 10

Bir maddenin ambalajında yukarıdaki güvenlik sembolü bulunmaktadır.
Bu sembol neyi ifade etmektedir?

 • Yanıcı maddedir.
 • Yakıcı maddedir.
 • Radyoaktif maddedir.
 • Çevreye zararlı maddedir.
SORU 11

40 gram kalsiyum (Ca) ve bir miktaroksijen (O) uygun koşullarda birle şerek 56 gram kalsiyum oksit (CaO) bileşiğini oluşturuyor.
Buna göre 56 gram CaO bileşiğinde bulunan oksijenin kütlesi kaç gramdır?

 • 16
 • 32
 • 40
 • 46
SORU 12

22 gram demir (II) sülfür (FeS) bileşi ğinde, 14 gram demir (Fe) ve 8 gram kükürt (S) bulunmaktadır.
Buna göre Fe / S bileşiğindeki kütlece S Fe oranı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 2
 • 4
 • 4/7
 • 7/4
SORU 13

Hidrojen (H) ve Oksijen (O) elementlerinden oluşan bileşiklerdeki elementlerin kütleleri tabloda verilmiştir.
Buna göre, bu iki bileşikteki oksijen (O) elementleri arasındaki katlı oran aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1/2
 • 2/3
 • 3/2
 • 3/4
SORU 14

Atom altı tanecikler olan; proton,nötron ve elektronun yükleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Proton -- > Nötron -- > Elektron

 • (+) -- > (–) -- > Yüksüz
 • (+) -- > Yüksüz -- > (–)
 • Yüksüz -- > (–) -- > (+)
 • (–) -- > (+) -- > (+)
SORU 15

atomu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Kütle numarası 27’dir.
 • Nötron sayısı 14’tür.
 • Proton sayısı 14’tür.
 • Elektron sayısı 13’tür.
SORU 16

Yukarıda verilen madde çiftlerinden hangileri birbirinin izotopudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I ve III
SORU 17

Yukarıda verilen atom modeli aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bohr atom modeli
 • Dalton atom modeli
 • Thomson atom modeli
 • Rutherford atom modeli
SORU 18

Periyodik sistemde;
• Yatay sıralara periyot denir.
• Toplam 18 tane grup vardır.
• Toplam 7 tane periyot bulunur.
• Elementler artan atom numaralarına göre dizilmiştir.
Yukarıda periyodik sistem ile ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
SORU 19

19K elementinin periyodik sistemdeki yeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • 3. periyot 2A grubu
 • 3. periyot 5A grubu
 • 4. periyot 1A grubu
 • 4. periyot 6A grubu
SORU 20

Periyodik sistemde ok (→) yönünde aşağıda verilen özelliklerden hangisi azalır?

 • İyonlaşma enerjisi
 • Ametalik özellik
 • Elektron ilgisi
 • Atom yarıçapı
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBDAABBCADADABCDADCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Kimya 1 Online Test 11

Açık lise Test çöz 2017 Kimya 1 testimiz 18 - 19 mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Kimya 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Kimya 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Kimya 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 18 - 19 mart 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Kimya 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Kimya 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Kimya 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Kimya 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Kimya 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Kimya 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Kimya 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 18 - 19 mart 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Kimya 1 dersi için geçme notu nedir ?

Kimya 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Kimya 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Kimya 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Kimya 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Kimya 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 18 eylül 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Kimya 1 2017 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Kimya 1 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Kimya 1 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Kimya 1 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Kimya 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Kimya 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?