Kimya 2 – Test 11 2017-2. Dönem

SORU 1

Mg2+, OH- SO24- ,P3-
Yukarıda verilen kimyasal türlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Element
 • Molekül
 • İyon
 • Atom
SORU 2

Atomlar arasında elektron alışverişi sonucu oluşan güçlü etkileşim aşağıdakilerden hangisidir?

 • İyonik bağ
 • Metalik bağ
 • Hidrojen bağı
 • Kovalent bağ
SORU 3

Yukarıda bazı atom / iyonların Lewis sembolleri verilmiştir. ( 9F, 11Na, 15P )
Buna göre yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II
 • II ve III
SORU 4

Aşağıda verilen madde çiftlerinden hangisi polar kovalent bağ oluşturur?

 • 9F – 9F
 • 3Li – 8O
 • 1H – 8O
 • 11Na – 17Cl
SORU 5

Aşağıdaki elementlerden hangisi metalik bağ oluşturmaz?

 • 12Mg
 • 15P
 • 19K
 • 20Ca
SORU R
SORU 6

Aşağıda bazı kimyasal türler ve bu türler arasında oluşan en baskın etkileşimler verilmiştir.
Buna göre hangisi yanlıştır?
( 1H, 2He, 7N, 8O, 11Na )
Kimyasal Türler -- > Etkileşim Türü

 • He – He -- > London
 • NH3 – NH3 -- > Hidrojen bağı
 • H2O – H2O -- > Dipol - dipol
 • Na+ – H2O -- > İyon - dipol
SORU 7

Aşağıda verilen 7A grubu elementlerinin bileşiklerinden hangisinin kaynama noktası daha yüksektir?

 • HF
 • HCL
 • HBr
 • HI
SORU 8

Aşağıda verilen olaylardan hangisi fiziksel değişime örnektir?

 • Elmanın çürümesi
 • Gümüşün kararması
 • Ekmeğin küflenmesi
 • Şekerin suda çözünmesi
SORU 9

H3PO4(suda)+3KOH(suda)→K3PO4(suda)+3H2O(s)
Verilen tepkime denklemi aşağıdaki tepkime tiplerinden hangisine örnek gösterilebilir?

 • Yanma tepkimesi
 • Asit-baz tepkimesi
 • Çözünme tepkimesi
 • Çökelme tepkimesi
SORU 10

Al2S3(k)+H2O(s)→AI(OH)3(k)+H2S(g) tepkimesi en küçük tamsayılarla denkleştirildiğinde su bileşiğinin katsayısı kaç olur?

 • 2
 • 4
 • 6
 • 8
SORU 11

I. Su yüzeyden donmaya başlar.
II. Atmosferdeki su buharı uygun koşullarda sıvı veya katı halde yeryüzüne döner.
III. Suyun katı hali,sıvı halinden daha az yoğundur.
Verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız II
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 12

1520 mmHg = ___________ atm
Verilen birim dönüşümünde boş bırakılan yere (___________) aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • 5
 • 2
 • 0,5
 • 0,2
SORU 13

4,6 gram NO2 gazının mol sayısı aşağıdakilerden hangisidir? (N:14 g/mol , O: 16 g/mol )

 • 10
 • 1
 • 0,1
 • 0,01
SORU 14

0,2 mol oksijen gazındaki molekül sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1,204.1023
 • 1,506.1023
 • 3,01.1023
 • 6,02.1023
SORU 15

25°C’ta 40 litrelik kapalı bir kapta bulunan azot gazının basıncı 8 atm’dir.
Aynı sıcaklıkta kabın hacmi 80 litreye çıkarılırsa kaptaki basınç kaç atm olur?

 • 2
 • 4
 • 8
 • 16
SORU 16

Sabit hacimli kapalı bir kapta 127°C’ta bir miktar gazın basıncı 6 atm’dir.
Bu gazın basıncı 9 atm’e çıkarıldı ğında sıcaklığı kaç °C olur?

 • 600
 • 400
 • 327
 • 190
SORU 17

“Ağaçlar kökleri ile aldıkları suyu en uçtaki yaprağa kadar etkin ___________ kuvvetleri sayesinde iletir.”
Verilen ifadede boş bırakılan yere (___________) aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Viskozite
 • Kohezyon
 • Akıcılık
 • Adezyon
SORU R
SORU 18

Bazı sıvıların viskoziteleri arasındaki ilişki;
“Bal > gliserin > zeytinyağı > su”
şeklindedir.
Buna göre aynı şartlar altındaki bu sıvılardan hangisinin akmaya karşı gösterdiği direnç en fazladır?

 • Bal
 • Su
 • Gliserin
 • Zeytinyağı
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi amorf maddedir?

 • Yemek tuzu
 • Demir
 • Glikoz
 • Cam
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi maddenin farklı fiziksel halleri arasındaki geçişlerden değildir?

 • Erime
 • Çözünme
 • Yoğuşma
 • Buharlaşma
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CADCBCADBCDBCABCDADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Kimya 2 Online Test 11

Açık lise Test çöz 2017 Kimya 2 testimiz 18 - 19 mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Kimya 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Kimya 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Kimya 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 18 - 19 mart 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Kimya 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Kimya 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Kimya 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Kimya 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Kimya 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Kimya 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Kimya 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 18 - 19 mart 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Kimya 2 dersi için geçme notu nedir ?

Kimya 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Kimya 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Kimya 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Kimya 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Kimya 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 16 eylül 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Kimya 2 2017 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Kimya 2 soruları toplamda 10 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Kimya 2 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Kimya 2 testinin başarı yüzdesi %30. Sınava katılan 10 öğrenci arasından sadece 3 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 33.53 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Kimya 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Kimya 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler