GİRİŞ/KAYIT

Kimya 3 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

• Limon suyu
• Sirke
• Sabun
Yukarıda verilen maddelerin asit ya da baz oluşlarına göre sınıflandırılması hangisinde doğru verilmiştir?
Asit -- > Baz

 • A) Limon suyu -- > Sirke, sabun
 • B) Limon suyu, sirke -- > Sabun
 • C) Sabun, sirke -- > Limon suyu
 • D) Sabun, limon suyu -- > Sirke
SORU 2

Aşağıda verilen maddelerin hangisinin sulu çözeltisi asit özelliğindedir?

 • A) NaOH
 • B) NH3
 • C) HNO3
 • D) KOH
SORU 3

I. Genellikle tatları acıdır
.II. Sulu çözeltilerinde H+ iyonu oluş tururlar.
III. Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirirler.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri bazlara aittir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
SORU 4

Yukarıda oda koşullarında hazırlanan çözeltilere ait pH değerleri verilmiştir.
Bu çözeltilerden hangileri asidik özellik gösterir?

 • A) Yalnız II
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) II ve III
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisinin sulu çözeltisine Fe (demir) metali atıldığında, H2 (hidrojen) gazı açığa çıkar?

 • A) HCL
 • B) KOH
 • C) NH3
 • D) NaOH
SORU 6

• H2SO4
• Ca(OH)2
• HNO3
• NH3
Yukarıda verilen maddelerin 25°C’ta hazırlanan sulu çözeltilerine kırmızı turnusol kağıdı daldırılıyor.
Bu çözeltilerden kaç tanesi, turnusol kağıdının rengini maviye dönüştürür?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
SORU 7

Halk arasında “Sud kostik” olarak bilinen madde aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sodyum hidroksit
 • B) Hidroklorik asit
 • C) Sülfürik asit
 • D) Amonyak
SORU 8

Aşağıda verilen özelliklerden hangisi asitler ve bazlar için ortak bir özelliktir?

 • A) Elde kayganlık hissi uyandırırlar.
 • B) Sulu çözeltilerinde H+ iyonu oluş tururlar.
 • C) Turnusol kağıdının rengini kırmızı ya çevirirler.
 • D) Sulu çözeltilerinde iyonlaşırlar ve elektriği iletirler.
SORU 9

HCl + NaOH → NaCl + H2O
Yukarıda verilen nötralleşme tepkimesinde, altı çizilmiş maddelerin sınıflandırılması hangisinde doğru verilmiştir?
HCl -- > NaOH -- > NaCl

 • A) Baz -- > Asit -- > Tuz
 • B) Tuz -- > Baz -- > Asit
 • C) Asit -- > Baz -- > Tuz
 • D) Asit -- > Tuz -- > Baz
SORU 10

Halk arasında “alçı taşı” olarak bilinen kalsiyum sülfat tuzunun formülü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) CaSO4
 • B) K2SO4
 • C) NaHCO3
 • D) Ca(NO3) 2
SORU 11

I. Tuzlu su
II. Ayran
III. Mayonez
IV. Kolonya
Verilen karışımların doğru sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir?
Homojen -- > Heterojen

 • A) I, II -- > III, IV
 • B) I, II, IV -- > III
 • C) III -- > I, II, IV
 • D) I, IV -- > II, III
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi hem çö zücü (dağıtan) ortamın sıvı, hem de çözünen (dağılan) ortamın sıvı olduğu çözeltiye örnektir?

 • A) Kolonya (alkollü su)
 • B) Maden suyu
 • C) Deniz suyu
 • D) Şekerli su
SORU 13

“Tuz su” karışımı, aşağıdaki karı şım türlerinden hangisine ait bir örnektir?

 • A) Süspansiyon
 • B) Çözelti
 • C) Emülsiyon
 • D) Aerosol
SORU 14

Aşağıda bazı maddelere ait molekül polarlık / apolarlık özellikleri verilmiştir.
• Etanol → Polar
• Sıvı yağ → Apolar
• Benzen → Apolar
• Karbon tetraklorür → Apolar
Buna göre belirtilen maddelerden kaç tanesi saf suda çözünmez?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
SORU 15

80 gram su ve 20 gram şeker kullanılarak hazırlanan çözeltide şekerin kütlece yüzde derişimi kaçtır?

 • A) 20
 • B) 15
 • C) 10
 • D) 5
SORU 16

50 mL amonyak (NH) içeren 200 mL amonyak - su çözeltisindeki amonyağın hacimce yüzdesi kaçtır?

 • A) 10
 • B) 15
 • C) 20
 • D) 25
SORU 17

Aynı şartlarda hazırlanmış aşağıda verilen sulu çözeltilerden hangisinin kaynama noktası en düşüktür?

 • A) Kütlece % 5’lik tuz çözeltisi
 • B) Kütlece % 15’lik tuz çözeltisi
 • C) Kütlece % 20’lik tuz çözeltisi
 • D) Kütlece % 30’luk tuz çözeltisi
SORU 18

“Etanol-su” gibi homojen sıvı-sıvı karışımlarını ayırmak için aşağıda verilen ayırma yöntemlerinden hangisi kullanılır?

 • A) Süzme
 • B) Yüzdürme
 • C) Ayırma hunisi
 • D) Ayrımsal damıtma
SORU 19

Aşağıdaki karışımlardan hangisi tanecik boyutu farkından yararlanılarak bileşenlerine ayrılabilir?

 • A) Tuz - su
 • B) Kum - su
 • C) Metil alkol - su
 • D) Zeytinyağı - su
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi yoğunluk farkından yararlanılarak geliştirilen ayırma yöntemlerindendir?

 • A) Süzme
 • B) Diyaliz
 • C) Damıtma
 • D) Yüzdürme
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCCDABADCADABCADADBD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
1 kişi oy kullandı
Online Testler