Kimya 3 – Test 11 2017-2. Dönem

SORU 1

• Limon suyu
• Sirke
• Sabun
Yukarıda verilen maddelerin asit ya da baz oluşlarına göre sınıflandırılması hangisinde doğru verilmiştir?
Asit -- > Baz

 • Limon suyu -- > Sirke, sabun
 • Limon suyu, sirke -- > Sabun
 • Sabun, sirke -- > Limon suyu
 • Sabun, limon suyu -- > Sirke
SORU 2

Aşağıda verilen maddelerin hangisinin sulu çözeltisi asit özelliğindedir?

 • NaOH
 • NH3
 • HNO3
 • KOH
SORU 3

I. Genellikle tatları acıdır
.II. Sulu çözeltilerinde H+ iyonu oluş tururlar.
III. Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirirler.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri bazlara aittir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • II ve III
SORU 4

Yukarıda oda koşullarında hazırlanan çözeltilere ait pH değerleri verilmiştir.
Bu çözeltilerden hangileri asidik özellik gösterir?

 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I ve II
 • II ve III
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisinin sulu çözeltisine Fe (demir) metali atıldığında, H2 (hidrojen) gazı açığa çıkar?

 • HCL
 • KOH
 • NH3
 • NaOH
SORU R
SORU 6

• H2SO4
• Ca(OH)2
• HNO3
• NH3
Yukarıda verilen maddelerin 25°C’ta hazırlanan sulu çözeltilerine kırmızı turnusol kağıdı daldırılıyor.
Bu çözeltilerden kaç tanesi, turnusol kağıdının rengini maviye dönüştürür?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
SORU 7

Halk arasında “Sud kostik” olarak bilinen madde aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sodyum hidroksit
 • Hidroklorik asit
 • Sülfürik asit
 • Amonyak
SORU 8

Aşağıda verilen özelliklerden hangisi asitler ve bazlar için ortak bir özelliktir?

 • Elde kayganlık hissi uyandırırlar.
 • Sulu çözeltilerinde H+ iyonu oluş tururlar.
 • Turnusol kağıdının rengini kırmızı ya çevirirler.
 • Sulu çözeltilerinde iyonlaşırlar ve elektriği iletirler.
SORU 9

HCl + NaOH → NaCl + H2O
Yukarıda verilen nötralleşme tepkimesinde, altı çizilmiş maddelerin sınıflandırılması hangisinde doğru verilmiştir?
HCl -- > NaOH -- > NaCl

 • Baz -- > Asit -- > Tuz
 • Tuz -- > Baz -- > Asit
 • Asit -- > Baz -- > Tuz
 • Asit -- > Tuz -- > Baz
SORU 10

Halk arasında “alçı taşı” olarak bilinen kalsiyum sülfat tuzunun formülü aşağıdakilerden hangisidir?

 • CaSO4
 • K2SO4
 • NaHCO3
 • Ca(NO3) 2
SORU 11

I. Tuzlu su
II. Ayran
III. Mayonez
IV. Kolonya
Verilen karışımların doğru sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir?
Homojen -- > Heterojen

 • I, II -- > III, IV
 • I, II, IV -- > III
 • III -- > I, II, IV
 • I, IV -- > II, III
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi hem çö zücü (dağıtan) ortamın sıvı, hem de çözünen (dağılan) ortamın sıvı olduğu çözeltiye örnektir?

 • Kolonya (alkollü su)
 • Maden suyu
 • Deniz suyu
 • Şekerli su
SORU 13

“Tuz su” karışımı, aşağıdaki karı şım türlerinden hangisine ait bir örnektir?

 • Süspansiyon
 • Çözelti
 • Emülsiyon
 • Aerosol
SORU 14

Aşağıda bazı maddelere ait molekül polarlık / apolarlık özellikleri verilmiştir.
• Etanol → Polar
• Sıvı yağ → Apolar
• Benzen → Apolar
• Karbon tetraklorür → Apolar
Buna göre belirtilen maddelerden kaç tanesi saf suda çözünmez?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
SORU 15

80 gram su ve 20 gram şeker kullanılarak hazırlanan çözeltide şekerin kütlece yüzde derişimi kaçtır?

 • 20
 • 15
 • 10
 • 5
SORU 16

50 mL amonyak (NH) içeren 200 mL amonyak - su çözeltisindeki amonyağın hacimce yüzdesi kaçtır?

 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
SORU 17

Aynı şartlarda hazırlanmış aşağıda verilen sulu çözeltilerden hangisinin kaynama noktası en düşüktür?

 • Kütlece % 5’lik tuz çözeltisi
 • Kütlece % 15’lik tuz çözeltisi
 • Kütlece % 20’lik tuz çözeltisi
 • Kütlece % 30’luk tuz çözeltisi
SORU R
SORU 18

“Etanol-su” gibi homojen sıvı-sıvı karışımlarını ayırmak için aşağıda verilen ayırma yöntemlerinden hangisi kullanılır?

 • Süzme
 • Yüzdürme
 • Ayırma hunisi
 • Ayrımsal damıtma
SORU 19

Aşağıdaki karışımlardan hangisi tanecik boyutu farkından yararlanılarak bileşenlerine ayrılabilir?

 • Tuz - su
 • Kum - su
 • Metil alkol - su
 • Zeytinyağı - su
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi yoğunluk farkından yararlanılarak geliştirilen ayırma yöntemlerindendir?

 • Süzme
 • Diyaliz
 • Damıtma
 • Yüzdürme
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCCDABADCADABCADADBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Kimya 3 Online Test 11

Açık lise Test çöz 2017 Kimya 3 testimiz 18 - 19 mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Kimya 3 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Kimya 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Kimya 3 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 18 - 19 mart 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Kimya 3 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Kimya 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Kimya 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Kimya 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Kimya 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Kimya 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Kimya 3 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 18 - 19 mart 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Kimya 3 dersi için geçme notu nedir ?

Kimya 3 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Kimya 3 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Kimya 3 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Kimya 3 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Kimya 3 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 21 eylül 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Kimya 3 2017 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Kimya 3 soruları toplamda 6 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Kimya 3 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Kimya 3 testinin başarı yüzdesi %30. Sınava katılan 6 öğrenci arasından sadece 2 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 55.56 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Kimya 3 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Kimya 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler