Kimya 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

• Limon suyu
• Sirke
• Sabun
Yukarıda verilen maddelerin asit ya da baz oluşlarına göre sınıflandırılması hangisinde doğru verilmiştir?
Asit -- > Baz

 • Limon suyu -- > Sirke, sabun
 • Limon suyu, sirke -- > Sabun
 • Sabun, sirke -- > Limon suyu
 • Sabun, limon suyu -- > Sirke
Soru 2

Aşağıda verilen maddelerin hangisinin sulu çözeltisi asit özelliğindedir?

 • NaOH
 • NH3
 • HNO3
 • KOH
Soru 3

I. Genellikle tatları acıdır
.II. Sulu çözeltilerinde H+ iyonu oluş tururlar.
III. Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirirler.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri bazlara aittir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 4

Yukarıda oda koşullarında hazırlanan çözeltilere ait pH değerleri verilmiştir.
Bu çözeltilerden hangileri asidik özellik gösterir?

 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I ve II
 • II ve III
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisinin sulu çözeltisine Fe (demir) metali atıldığında, H2 (hidrojen) gazı açığa çıkar?

 • HCL
 • KOH
 • NH3
 • NaOH
REKLAM
Soru 6

• H2SO4
• Ca(OH)2
• HNO3
• NH3
Yukarıda verilen maddelerin 25°C’ta hazırlanan sulu çözeltilerine kırmızı turnusol kağıdı daldırılıyor.
Bu çözeltilerden kaç tanesi, turnusol kağıdının rengini maviye dönüştürür?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 7

Halk arasında “Sud kostik” olarak bilinen madde aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sodyum hidroksit
 • Hidroklorik asit
 • Sülfürik asit
 • Amonyak
Soru 8

Aşağıda verilen özelliklerden hangisi asitler ve bazlar için ortak bir özelliktir?

 • Elde kayganlık hissi uyandırırlar.
 • Sulu çözeltilerinde H+ iyonu oluş tururlar.
 • Turnusol kağıdının rengini kırmızı ya çevirirler.
 • Sulu çözeltilerinde iyonlaşırlar ve elektriği iletirler.
Soru 9

HCl + NaOH → NaCl + H2O
Yukarıda verilen nötralleşme tepkimesinde, altı çizilmiş maddelerin sınıflandırılması hangisinde doğru verilmiştir?
HCl -- > NaOH -- > NaCl

 • Baz -- > Asit -- > Tuz
 • Tuz -- > Baz -- > Asit
 • Asit -- > Baz -- > Tuz
 • Asit -- > Tuz -- > Baz
Soru 10

Halk arasında “alçı taşı” olarak bilinen kalsiyum sülfat tuzunun formülü aşağıdakilerden hangisidir?

 • CaSO4
 • K2SO4
 • NaHCO3
 • Ca(NO3) 2
Soru 11

I. Tuzlu su
II. Ayran
III. Mayonez
IV. Kolonya
Verilen karışımların doğru sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir?
Homojen -- > Heterojen

 • I, II -- > III, IV
 • I, II, IV -- > III
 • III -- > I, II, IV
 • I, IV -- > II, III
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi hem çö zücü (dağıtan) ortamın sıvı, hem de çözünen (dağılan) ortamın sıvı olduğu çözeltiye örnektir?

 • Kolonya (alkollü su)
 • Maden suyu
 • Deniz suyu
 • Şekerli su
Soru 13

“Tuz su” karışımı, aşağıdaki karı şım türlerinden hangisine ait bir örnektir?

 • Süspansiyon
 • Çözelti
 • Emülsiyon
 • Aerosol
REKLAM
Soru 14

Aşağıda bazı maddelere ait molekül polarlık / apolarlık özellikleri verilmiştir.
• Etanol → Polar
• Sıvı yağ → Apolar
• Benzen → Apolar
• Karbon tetraklorür → Apolar
Buna göre belirtilen maddelerden kaç tanesi saf suda çözünmez?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 15

80 gram su ve 20 gram şeker kullanılarak hazırlanan çözeltide şekerin kütlece yüzde derişimi kaçtır?

 • 20
 • 15
 • 10
 • 5
Soru 16

50 mL amonyak (NH) içeren 200 mL amonyak - su çözeltisindeki amonyağın hacimce yüzdesi kaçtır?

 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
Soru 17

Aynı şartlarda hazırlanmış aşağıda verilen sulu çözeltilerden hangisinin kaynama noktası en düşüktür?

 • Kütlece % 5’lik tuz çözeltisi
 • Kütlece % 15’lik tuz çözeltisi
 • Kütlece % 20’lik tuz çözeltisi
 • Kütlece % 30’luk tuz çözeltisi
Soru 18

“Etanol-su” gibi homojen sıvı-sıvı karışımlarını ayırmak için aşağıda verilen ayırma yöntemlerinden hangisi kullanılır?

 • Süzme
 • Yüzdürme
 • Ayırma hunisi
 • Ayrımsal damıtma
Soru 19

Aşağıdaki karışımlardan hangisi tanecik boyutu farkından yararlanılarak bileşenlerine ayrılabilir?

 • Tuz - su
 • Kum - su
 • Metil alkol - su
 • Zeytinyağı - su
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi yoğunluk farkından yararlanılarak geliştirilen ayırma yöntemlerindendir?

 • Süzme
 • Diyaliz
 • Damıtma
 • Yüzdürme
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCCDABADCADABCADADBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?