GİRİŞ/KAYIT

Kimya 4 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

Kömürde kütlece yüzde bileşimi en fazla olan element aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Azot (N)
 • B) Karbon (C)
 • C) Kükürt (S)
 • D) Hidrojen (H)
SORU 2

I. Fosil bir yakıttır.
II. Temiz enerji kaynağıdır.
III. Ayrımsal damıtma işlemleriyle bileşenlerine ayrılır.
Yukarıda petrol için verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 3

Aşağıda verilen hidrokarbonlardan hangisi “alkanlar” sınıfında yer almaz?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 4

En az iki karbon atomu arasında üçlü bağ (-C ≡ C-) içeren, genel formülü CnH2n -2 şeklinde olan hidrokarbon sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Alken
 • B) Anilin
 • C) Alkan
 • D) Alkin
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi temiz enerji kaynaklarından değildir?

 • A) Doğal gaz
 • B) Jeotermal
 • C) Biyogaz
 • D) FK = FL = FM
SORU 6

Enerji veren besin grupları, organizmanın ihtiyaç durumunda hangi sırayla kullanılır?
1 -- > 2 -- > 3

 • A) Karbonhidratlar -- > Proteinler -- > Yağlar
 • B) Yağlar -- > Karbonhidratlar -- > Proteinler
 • C) Karbonhidratlar -- > Yağlar -- > Proteinler
 • D) Proteinler -- > Yağlar -- > Karbonhidratlar
SORU 7

Kullanımı sağlık açısından zararlı olan ‘‘glikoz şurubu’’ hangi besin maddesinden elde edilir?

 • A) Buğday nişastası
 • B) Mısır nişastası
 • C) Süt şekeri
 • D) Patates
SORU 8

Aşağıda verilenlerden hangisi karbonhidrat çeşidi değildir?

 • A) Nişasta
 • B) Laktoz
 • C) Glikoz
 • D) Alanin
SORU 9

‘‘İnsanlar ve hayvanlar glikozu depo etmek için glikojene çevirirler’’
Vücudumuzda glikojen aşağıda verilen organlardan hangisinde depo edilir?

 • A) Böbrek
 • B) Karaciğer
 • C) Akciğer
 • D) Safra kesesi
SORU 10

‘‘Proteinler ___________ adı verilen bileşiklerin oluşturduğu polimer yapılardır.’’
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan ( ___________ ) yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Karboksilik asit
 • B) Amino asit
 • C) Nitrik asit
 • D) Yağ asidi
SORU 11

İçerisinde fazla miktarda kalsiyum ve magnezyum katyonları bulunduran sulara ne ad verilir?

 • A) Sert su
 • B) Deniz suyu
 • C) Yumuşak su
 • D) Çeşme suyu
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi su arıtım aşamalarından değildir?

 • A) Damıtma
 • B) Koagülasyon
 • C) Dinlendirme
 • D) Kireç(sertlik) giderme
SORU 13

I. Koruyucular
II. Tatlandırıcılar
III. Emülsiyonlaştırıcılar
Yukarıda verilenlerden hangileri gıda katkı maddelerindendir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 14

‘‘Plastikten yapılmış bir ürünün ambalajında geri dönüşüm sembolünün içinde 3 yazmaktadır.’’
Buna göre bu sayıya karşılık gelen polimer aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) PE
 • B) PS
 • C) PVC
 • D) PET
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi kozmetik ürün değildir?

 • A) Şampuan
 • B) Merhem
 • C) Parfüm
 • D) Saç boyası
SORU 16

Kurşun kalemin sertliği hangi harf ile sembolize edilir?

 • A) H
 • B) E
 • C) K
 • D) B
SORU 17

I. Kireç
II. Cam
III. Seramik
Yukarıda verilenlerden hangileri yapı malzemesi olarak kullanılır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 18

Camın yapısında yer alan ana madde aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Na2SO4(Sodyum sülfat)
 • B) Na2CO 3(Soda)
 • C) SiO2(Kum)
 • D) CaO ( Kireç )
SORU 19

Yağlı boyalarda çözücü olarak kullanılan madde aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Pigment
 • B) Katalizör
 • C) Bağlayıcı
 • D) Tiner
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi havayı kirleten gazlardan değildir?

 • A) Karbon monoksit (CO)
 • B) Kükürt dioksit (SO2)
 • C) Azot dioksit (NO2)
 • D) Su buharı (H2O)
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BBCDACBDBBAADCBADCDD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
1 kişi oy kullandı
Online Testler