Kimya 4 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Kömürde kütlece yüzde bileşimi en fazla olan element aşağıdakilerden hangisidir?

 • Azot (N)
 • Karbon (C)
 • Kükürt (S)
 • Hidrojen (H)
Soru 2

I. Fosil bir yakıttır.
II. Temiz enerji kaynağıdır.
III. Ayrımsal damıtma işlemleriyle bileşenlerine ayrılır.
Yukarıda petrol için verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 3

Aşağıda verilen hidrokarbonlardan hangisi “alkanlar” sınıfında yer almaz?

Soru 4

En az iki karbon atomu arasında üçlü bağ (-C ≡ C-) içeren, genel formülü CnH2n -2 şeklinde olan hidrokarbon sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Alken
 • Anilin
 • Alkan
 • Alkin
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi temiz enerji kaynaklarından değildir?

 • Doğal gaz
 • Jeotermal
 • Biyogaz
 • FK = FL = FM
REKLAM
Soru 6

Enerji veren besin grupları, organizmanın ihtiyaç durumunda hangi sırayla kullanılır?
1 -- > 2 -- > 3

 • Karbonhidratlar -- > Proteinler -- > Yağlar
 • Yağlar -- > Karbonhidratlar -- > Proteinler
 • Karbonhidratlar -- > Yağlar -- > Proteinler
 • Proteinler -- > Yağlar -- > Karbonhidratlar
Soru 7

Kullanımı sağlık açısından zararlı olan ‘‘glikoz şurubu’’ hangi besin maddesinden elde edilir?

 • Buğday nişastası
 • Mısır nişastası
 • Süt şekeri
 • Patates
Soru 8

Aşağıda verilenlerden hangisi karbonhidrat çeşidi değildir?

 • Nişasta
 • Laktoz
 • Glikoz
 • Alanin
Soru 9

‘‘İnsanlar ve hayvanlar glikozu depo etmek için glikojene çevirirler’’
Vücudumuzda glikojen aşağıda verilen organlardan hangisinde depo edilir?

 • Böbrek
 • Karaciğer
 • Akciğer
 • Safra kesesi
Soru 10

‘‘Proteinler ___________ adı verilen bileşiklerin oluşturduğu polimer yapılardır.’’
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan ( ___________ ) yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Karboksilik asit
 • Amino asit
 • Nitrik asit
 • Yağ asidi
Soru 11

İçerisinde fazla miktarda kalsiyum ve magnezyum katyonları bulunduran sulara ne ad verilir?

 • Sert su
 • Deniz suyu
 • Yumuşak su
 • Çeşme suyu
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi su arıtım aşamalarından değildir?

 • Damıtma
 • Koagülasyon
 • Dinlendirme
 • Kireç(sertlik) giderme
Soru 13

I. Koruyucular
II. Tatlandırıcılar
III. Emülsiyonlaştırıcılar
Yukarıda verilenlerden hangileri gıda katkı maddelerindendir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 14

‘‘Plastikten yapılmış bir ürünün ambalajında geri dönüşüm sembolünün içinde 3 yazmaktadır.’’
Buna göre bu sayıya karşılık gelen polimer aşağıdakilerden hangisidir?

 • PE
 • PS
 • PVC
 • PET
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kozmetik ürün değildir?

 • Şampuan
 • Merhem
 • Parfüm
 • Saç boyası
Soru 16

Kurşun kalemin sertliği hangi harf ile sembolize edilir?

 • H
 • E
 • K
 • B
Soru 17

I. Kireç
II. Cam
III. Seramik
Yukarıda verilenlerden hangileri yapı malzemesi olarak kullanılır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 18

Camın yapısında yer alan ana madde aşağıdakilerden hangisidir?

 • Na2SO4(Sodyum sülfat)
 • Na2CO 3(Soda)
 • SiO2(Kum)
 • CaO ( Kireç )
Soru 19

Yağlı boyalarda çözücü olarak kullanılan madde aşağıdakilerden hangisidir?

 • Pigment
 • Katalizör
 • Bağlayıcı
 • Tiner
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi havayı kirleten gazlardan değildir?

 • Karbon monoksit (CO)
 • Kükürt dioksit (SO2)
 • Azot dioksit (NO2)
 • Su buharı (H2O)
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BBCDACBDBBAADCBADCDD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?