GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Mantık 1 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

Doğru düşünmenin ilke ve kurallarını inceleyen bilim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Matematik
 • B) Psikoloji
 • C) Mantık
 • D) Kimya
SORU 2

Birbirleriyle ilişkili olan yargılardan bir sonuç çıkarma işlemi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • A) Akıl yürütme
 • B) Bilgi doğrusu
 • C) Gerçeklik
 • D) Kavram
SORU 3

Aşağıdaki önermelerden hangisi mantığın özdeşlik ilkesine örnek oluşturur?

 • A) Cemre hem çalışkan, hem de tembeldir.
 • B) Hava ya aydınlıktır, ya da karanlıktır.
 • C) Tüm insanlar ölümlüdür.
 • D) Öğrenci öğrencidir.
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’ten etkilenmiş olan İslam mantıkçılarındandır?

 • A) F. Bacon
 • B) İbn-i Sina
 • C) W. Leibniz
 • D) R. Descartes
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi olumsuz kavrama örnektir?

 • A) Güzel
 • B) Gayretli
 • C) Yürüyen
 • D) Görgüsüz
SORU 6

Varlık→ Canlı→ İnsan →Ayşe
Yukarıdaki sıralamada içlemi en fazla olan kavram hangisidir?

 • A) Varlık
 • B) Canlı
 • C) Ayşe
 • D) İnsan
SORU 7

Kavramlardan hiçbiri diğerinin bireylerini içermiyorsa, aralarında ayrıklık ilişkisi vardır.
Buna göre aşağıda verilen kavramçiftlerinin hangisinde ayrıklık iliş kisi vardır?

 • A) Köpek – havlayan
 • B) Mühendis – kadın
 • C) İnsan – akıllı
 • D) Kedi – kuş
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi beş tümel içinde yer almaz?

 • A) Önerme
 • B) Ayrım
 • C) Cins
 • D) Tür
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi bir şeyin ne olduğunu belirtme, bir kavramın anlamını aydınlatma, açıklama ve belirleme işlemini ifade eder?

 • A) Kıyas
 • B) Tanım
 • C) İlinti
 • D) Ayrım
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi insanın özgülüğüdür?

 • A) Üremek
 • B) Uyumak
 • C) Okumak
 • D) Yürümek
SORU 11

Karşı olum karesinde “E” harfiyle gösterilen önerme türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tümel olumsuz
 • B) Tümel olumlu
 • C) Tikel olumsuz
 • D) Tikel olumlu
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi olumsuz önermedir?

 • A) Çam bir ağaçtır.
 • B) İnsanlar kardeştir.
 • C) Bilim akla dayanır.
 • D) Gökhan çalışkan değildir.
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi bileşik önermedir?

 • A) Çocuklar sevimlidir.
 • B) Gökhan çalışkandır.
 • C) Bazı işçiler grevdedir.
 • D) Ayşe çalışır ise başarılı olur.
SORU 14

“Bazı insanlar hastadır.” önermesi nicelik ve nitelik yönünden nasıl bir önermedir?

 • A) Tümel olumsuz
 • B) Tikel olumsuz
 • C) Tümel olumlu
 • D) Tikel olumlu
SORU 15

“Bütün kediler dört ayaklıdır.” önermesinin düz döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bütün kediler dört ayaklı değildir.
 • B) Bazı dört ayaklılar kedidir.
 • C) Hiçbir dört ayaklı kedi değildir.
 • D) Bazı dört ayaklılar kedi değildir.
SORU 16

• Bütün insanlar ölümlüdür.
• Bazı insanlar ölümlü değildir.
Karşı olum karesine göre, bu iki önerme arasındaki ilişki türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Üst karşıtlık
 • B) Alt karşıtlık
 • C) Çelişiklik
 • D) Altıklık
SORU 17

“Verilen en az iki önermeden zihnin zorunlu olarak bir sonuç çıkarması işlemi” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Düz döndürme
 • B) p^q⇒r
 • C) Özdeşlik
 • D) Kıyas
SORU 18

I. Bütün insanlar değerlidir.
II. Şermin insandır.
III. O hâlde, Şermin değerlidir.
Verilen kıyastaki numaralandırılmış olan önermelerden hangileri öncül durumunda değildir?

 • A) Yalnız III
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız I
 • D) I ve II
SORU 19

Öğrenci çalışır ise üniversiteyi kazanır. Öğrenci çalışmamıştır. O hâlde,...
Bu kıyastan zorunlu olarak çıkarılabilecek sonuç önermesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Öğrenci çalışmıştır.
 • B) Öğrenci üniversiteyi kazanmıştır.
 • C) Öğrenci üniversiteyi kazanamamıştır.
 • D) Öğrenci çalışmaya vakit bulamamıştır.
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi basit kıyas çeşitleri arasında yer alır?

 • A) Karma kıyas
 • B) Kesin kıyas
 • C) Sorit (Yığın)
 • D) Zincirleme kıyas
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CADBDCDABCADDDBCDACB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?