GİRİŞ/KAYIT

Matematik 1 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi boş kümedir?

 • A) K = {1’den küçük tam sayılar}
 • B) L = {Çift asal sayılar}
 • C) M = {Karesi negatif olan tam sayıla}
 • D) N = {Tek doğal sayılar}
SORU 2

M = {a,b,c,d,e} kümesinin en az 3 elemanlı alt kümelerinin sayısı kaçtır?

 • A) 12
 • B) 16
 • C) 20
 • D) 24
SORU 3

Bir gezi kafilesinde 20 kişi Almanca, 30 kişi İngilizce dillerini biliyor.
Her iki dili bilen 15 kişi, hiç dil bilmeyen 4 kişi olduğuna göre bu gezi kafilesinde toplam kaç kişi vardır?

 • A) 39
 • B) 50
 • C) 54
 • D) 69
SORU 4

A ve B kümeleri için
s(A ∩ B) = 4, s(A - B) =2 ve
s(A ∪ B) = 12 olduğuna göre s(B - A) kaçtır?

 • A) 3
 • B) 4
 • C) 5
 • D) 6
SORU 5

A = {a,b}, B={2,4,5} ve C = {1,2} olduğuna göre
s[(A x B)∪ (A x C)] kaçtır?

 • A) 6
 • B) 8
 • C) 10
 • D) 12
SORU 6

( x + 3, y - 1) = (6,5) olduğuna göre x + y kaçtır?

 • A) 9
 • B) 10
 • C) 11
 • D) 12
SORU 7

kümesinden hangi eleman çıkarılırsa irrasyonel sayılar kümesinin bir alt kümesi elde edilir?

 • A) √8
 • B) √45
 • C) 22/7
 • D) π
SORU 8

|3x + 5| = 2 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 9

|x - 7| + 5 < 13 eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır?

 • A) 65
 • B) 77
 • C) 97
 • D) 105
SORU 10

işleminin sonucu kaçtır?

 • A) 52/9
 • B) 41/9
 • C) 34/9
 • D) 26/9
SORU 11

23x-1 = 32 olduğuna göre x kaçtır?

 • A) -2
 • B) -1
 • C) 1
 • D) 2
SORU 12

işleminin sonucu kaçtır?

 • A) 1/2
 • B) 1/3
 • C) 1/4
 • D) 1/5
SORU 13

olduğuna göre x kaçtır?

 • A) 35
 • B) 32
 • C) 25
 • D) 16
SORU 14

2 (x +1) - 3(x - 2) = 10 denkleminin gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) {-14}
 • B) {-2}
 • C)
 • D)
SORU 15

denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) {(3,5)}
 • B) {(0,5)}
 • C) {(7,7)}
 • D) {(7,5)}
SORU 16

Ali ve Burak’ın yaşlarının toplamı 63’tür.
Caner, Ali’den 4 yaş büyük ve Burak’tan 5 yaş küçük olduğuna göre Burak kaç yaşındadır?

 • A) 31
 • B) 36
 • C) 40
 • D) 44
SORU 17

Bahar, 2500 tane sorunun 3/5 ’ünü günde 250 tane, kalan soruları da günde 125 tane çözerek toplam kaç günde bitirebilir?

 • A) 12
 • B) 14
 • C) 16
 • D) 18
SORU 18

Aşağıda grafikleri verilen bağıntılardan hangisi bir fonksiyon grafiğidir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 19

f:R → R ve f(x) = 3x - 1 olduğuna göre f(x + 1 ) ’in kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) -3x -2
 • B) -3x + 2
 • C) 3x + 2
 • D) 3x + 4
SORU 20

f:R → R
f(x) = (m - 1)x2 + (n + 2)x + 2m - n fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre f(1040) kaçtır?

 • A) 7
 • B) 6
 • C) 5
 • D) 4
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBADBACBDADCABDBBACD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
4 kişi oy kullandı
Online Testler