Matematik 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi boş kümedir?

 • K = {1’den küçük tam sayılar}
 • L = {Çift asal sayılar}
 • M = {Karesi negatif olan tam sayıla}
 • N = {Tek doğal sayılar}
Soru 2

M = {a,b,c,d,e} kümesinin en az 3 elemanlı alt kümelerinin sayısı kaçtır?

 • 12
 • 16
 • 20
 • 24
Soru 3

Bir gezi kafilesinde 20 kişi Almanca, 30 kişi İngilizce dillerini biliyor.
Her iki dili bilen 15 kişi, hiç dil bilmeyen 4 kişi olduğuna göre bu gezi kafilesinde toplam kaç kişi vardır?

 • 39
 • 50
 • 54
 • 69
Soru 4

A ve B kümeleri için
s(A ∩ B) = 4, s(A - B) =2 ve
s(A ∪ B) = 12 olduğuna göre s(B - A) kaçtır?

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Soru 5

A = {a,b}, B={2,4,5} ve C = {1,2} olduğuna göre
s[(A x B)∪ (A x C)] kaçtır?

 • 6
 • 8
 • 10
 • 12
REKLAM
Soru 6

( x + 3, y - 1) = (6,5) olduğuna göre x + y kaçtır?

 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Soru 7

kümesinden hangi eleman çıkarılırsa irrasyonel sayılar kümesinin bir alt kümesi elde edilir?

 • √8
 • √45
 • 22/7
 • π
Soru 8

|3x + 5| = 2 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9

|x - 7| + 5 < 13 eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır?

 • 65
 • 77
 • 97
 • 105
Soru 10

işleminin sonucu kaçtır?

 • 52/9
 • 41/9
 • 34/9
 • 26/9
Soru 11

23x-1 = 32 olduğuna göre x kaçtır?

 • -2
 • -1
 • 1
 • 2
Soru 12

işleminin sonucu kaçtır?

 • 1/2
 • 1/3
 • 1/4
 • 1/5
Soru 13

olduğuna göre x kaçtır?

 • 35
 • 32
 • 25
 • 16
REKLAM
Soru 14

2 (x +1) - 3(x - 2) = 10 denkleminin gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • {-14}
 • {-2}
Soru 15

denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • {(3,5)}
 • {(0,5)}
 • {(7,7)}
 • {(7,5)}
Soru 16

Ali ve Burak’ın yaşlarının toplamı 63’tür.
Caner, Ali’den 4 yaş büyük ve Burak’tan 5 yaş küçük olduğuna göre Burak kaç yaşındadır?

 • 31
 • 36
 • 40
 • 44
Soru 17

Bahar, 2500 tane sorunun 3/5 ’ünü günde 250 tane, kalan soruları da günde 125 tane çözerek toplam kaç günde bitirebilir?

 • 12
 • 14
 • 16
 • 18
Soru 18

Aşağıda grafikleri verilen bağıntılardan hangisi bir fonksiyon grafiğidir?

Soru 19

f:R → R ve f(x) = 3x - 1 olduğuna göre f(x + 1 ) ’in kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

 • -3x -2
 • -3x + 2
 • 3x + 2
 • 3x + 4
Soru 20

f:R → R
f(x) = (m - 1)x2 + (n + 2)x + 2m - n fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre f(1040) kaçtır?

 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBADBACBDADCABDBBACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?