Matematik 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Buna göre x kaç derecedir?

 • 26
 • 34
 • 40
 • 60
Soru 2

 • 100
 • 110
 • 120
 • 130
Soru 3

Şekildeki LKM ve KNM üçgenlerinde |KL| = 5 cm, |LM| = 12 cm,
|MN| = 4 cm ve |NK| = 10 cm’dir.
Buna göre |KM|’nun santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?

 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
Soru 4

|LM| = (5x + 6) cm, |RS| = (3x + 10) cm ve |KM| = 4x cm olduğuna göre |KM| kaç santimetredir?

 • 6
 • 8
 • 12
 • 16
Soru 5

Şekildeki KLM üçgeninde
|KR| = |RL| ve [RS] // [LM]’dir.
|RS| = (3x – 6) cm ve
|LM| = (4x + 8) cm olduğuna göre
|LM| kaç santimetredir?

 • 12
 • 16
 • 36
 • 48
REKLAM
Soru 6

Buna göre |ED| kaç santimetredir?

 • √6
 • 2√2
 • 2√6
 • 6
Soru 7

|KM| = 10 cm, |KL| = 4 cm ve
|LN| = 2 cm olduğuna göre
|NM| kaç santimetredir?

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Soru 8

Şekildeki G noktası PRS üçgeninin ağırlık merkezidir.
|RG| = (3x + 2) cm ve
|GK| = (2x – 1) cm olduğuna göre
|RK| kaç santimetredir?

 • 18
 • 21
 • 24
 • 27
Soru 9

 • 65
 • 48
 • 36
 • 30
Soru 10

Şekildeki ABC üçgeninde
[AB] ⊥ [AC], [AH] ⊥ [BC],
|BH| = 8 cm ve |HC| = 2 cm’dir.
Buna göre x + y kaçtır?

 • 6
 • 4√5
 • 6√5
 • 14
Soru 11

Şekildeki ABC eşkenar üçgeninde
[AH] ⊥ [BC] ve |AH| = 5√3 cm’dir.
Buna göre |AB| kaç santimetredir?

 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
Soru 12

sin 110°, cos 230°, tan 55° ve cot 289° değerlerinin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • +, +, +, +
 • +, −, −, +
 • +, −, +, −
 • -, +, −, +
Soru 13

sin 150º · cot 150º işleminin sonucu kaçtır?

 • -√3/2
 • -1/2
 • 1/2
 • √3/2
REKLAM
Soru 14

Buna göre |KL| kaç santimetredir?

 • 6
 • 8
 • 10
 • 12
Soru 15

Şekildeki KLM üçgeninde m(MKL) = 30°,|KL| = 12cm ve |KM| ve 8cm'dir.
Buna göre A(KLM) kaç santimetrekaredir?

 • 12
 • 24
 • 48
 • 96
Soru 16

Şekildeki sayı doğrusunda K(2), A(x+5), B(14) ve 2|KA| = |KB|'tir.
Buna göre x kaçtır?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Soru 17

P(6) ve R(13) noktaları veriliyor.
Buna göre |PR| kaç birindir?

 • 19
 • 13
 • 7
 • 6
Soru 18

Bir şehrin beş günlük sıcaklık de ğerleri 24°C, 15°C, 13°C, 17°C ve 11°C’dir.
Buna göre bu şehrin beş günlük sıcaklık değerlerinin aritmetik ortalaması kaç °C’dir?

 • 16
 • 15
 • 14
 • 13
Soru 19

1, 5, 4, 3, 5, 3, 7, k, 6, 2, 3 veri grubunun ortanca değeri 4 olduğuna göre k aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 • 2
 • 4
 • 8
 • 16
Soru 20

Bir madeni para 6 kez havaya atılıyor.
Buna göre paranın üst yüzüne dört kez yazı, iki kez tura gelme olasılığı kaçtır?

 • 3/32
 • 5/32
 • 11/64
 • 15/64
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDABDCABDCACADBBCAAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?