GİRİŞ/KAYIT

Matematik 2 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

Buna göre x kaç derecedir?

 • A) 26
 • B) 34
 • C) 40
 • D) 60
SORU 2

 • A) 100
 • B) 110
 • C) 120
 • D) 130
SORU 3

Şekildeki LKM ve KNM üçgenlerinde |KL| = 5 cm, |LM| = 12 cm,
|MN| = 4 cm ve |NK| = 10 cm’dir.
Buna göre |KM|’nun santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?

 • A) 13
 • B) 14
 • C) 15
 • D) 16
SORU 4

|LM| = (5x + 6) cm, |RS| = (3x + 10) cm ve |KM| = 4x cm olduğuna göre |KM| kaç santimetredir?

 • A) 6
 • B) 8
 • C) 12
 • D) 16
SORU 5

Şekildeki KLM üçgeninde
|KR| = |RL| ve [RS] // [LM]’dir.
|RS| = (3x – 6) cm ve
|LM| = (4x + 8) cm olduğuna göre
|LM| kaç santimetredir?

 • A) 12
 • B) 16
 • C) 36
 • D) 48
SORU 6

Buna göre |ED| kaç santimetredir?

 • A) √6
 • B) 2√2
 • C) 2√6
 • D) 6
SORU 7

|KM| = 10 cm, |KL| = 4 cm ve
|LN| = 2 cm olduğuna göre
|NM| kaç santimetredir?

 • A) 5
 • B) 6
 • C) 7
 • D) 8
SORU 8

Şekildeki G noktası PRS üçgeninin ağırlık merkezidir.
|RG| = (3x + 2) cm ve
|GK| = (2x – 1) cm olduğuna göre
|RK| kaç santimetredir?

 • A) 18
 • B) 21
 • C) 24
 • D) 27
SORU 9

 • A) 65
 • B) 48
 • C) 36
 • D) 30
SORU 10

Şekildeki ABC üçgeninde
[AB] ⊥ [AC], [AH] ⊥ [BC],
|BH| = 8 cm ve |HC| = 2 cm’dir.
Buna göre x + y kaçtır?

 • A) 6
 • B) 4√5
 • C) 6√5
 • D) 14
SORU 11

Şekildeki ABC eşkenar üçgeninde
[AH] ⊥ [BC] ve |AH| = 5√3 cm’dir.
Buna göre |AB| kaç santimetredir?

 • A) 10
 • B) 15
 • C) 20
 • D) 25
SORU 12

sin 110°, cos 230°, tan 55° ve cot 289° değerlerinin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • A) +, +, +, +
 • B) +, −, −, +
 • C) +, −, +, −
 • D) -, +, −, +
SORU 13

sin 150º · cot 150º işleminin sonucu kaçtır?

 • A) -√3/2
 • B) -1/2
 • C) 1/2
 • D) √3/2
SORU 14

Buna göre |KL| kaç santimetredir?

 • A) 6
 • B) 8
 • C) 10
 • D) 12
SORU 15

Şekildeki KLM üçgeninde m(MKL) = 30°,|KL| = 12cm ve |KM| ve 8cm'dir.
Buna göre A(KLM) kaç santimetrekaredir?

 • A) 12
 • B) 24
 • C) 48
 • D) 96
SORU 16

Şekildeki sayı doğrusunda K(2), A(x+5), B(14) ve 2|KA| = |KB|'tir.
Buna göre x kaçtır?

 • A) 2
 • B) 3
 • C) 4
 • D) 5
SORU 17

P(6) ve R(13) noktaları veriliyor.
Buna göre |PR| kaç birindir?

 • A) 19
 • B) 13
 • C) 7
 • D) 6
SORU 18

Bir şehrin beş günlük sıcaklık de ğerleri 24°C, 15°C, 13°C, 17°C ve 11°C’dir.
Buna göre bu şehrin beş günlük sıcaklık değerlerinin aritmetik ortalaması kaç °C’dir?

 • A) 16
 • B) 15
 • C) 14
 • D) 13
SORU 19

1, 5, 4, 3, 5, 3, 7, k, 6, 2, 3 veri grubunun ortanca değeri 4 olduğuna göre k aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 • A) 2
 • B) 4
 • C) 8
 • D) 16
SORU 20

Bir madeni para 6 kez havaya atılıyor.
Buna göre paranın üst yüzüne dört kez yazı, iki kez tura gelme olasılığı kaçtır?

 • A) 3/32
 • B) 5/32
 • C) 11/64
 • D) 15/64
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDABDCABDCACADBBCAAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
1 kişi oy kullandı
Online Testler