Matematik 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

işleminin sonucu kaçtır?

 • 1
 • 10
 • 12
 • 20
Soru 2

P (n, 2) = 90 olduğuna göre n kaç tır?

 • 5
 • 10
 • 18
 • 45
Soru 3

3 farklı roman ve 4 farklı şiir kitabı arasından 1 roman ve 2 şiir kitabı kaç farklı şekilde seçilebilir?

 • 7
 • 12
 • 16
 • 18
Soru 4

Aynı özellikteki 4 mavi, 2 sarı kart arasından aynı anda rastgele seçilen 2 kartın da mavi olma olasılığı kaçtır?

 • 2/5
 • 1/2
 • 2/3
 • 3/4
Soru 5

f,g:R → R, f(x) = 4x + 1 ve g(x) = 3x2 olduğuna göre (2f - g)(2) kaçtır?

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
REKLAM
Soru 6

f,g:R → R, (fog)(x) = 12x + 8 ve g(x) = x + 1 olduğuna göre f(8) kaçtır ?

 • 74
 • 80
 • 92
 • 98
Soru 7

f:R → R, f(x) = 5x - 1 olduğuna göre f-1(x)in kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

 • x - 5
 • x + 5
Soru 8

3x + 6y - 1 = 0 denklemi ile verilen doğruya dik olan doğrunun eğimi nedir?

 • 1/6
 • 1/2
 • 2
 • 6
Soru 9

ax + 7y + 4 =0 ve 2x + by + 1 =0 denklemleri ile verilen doğrular çakışık olduğuna göre a b$ kaçtır?

 • 7
 • 10
 • 11
 • 14
Soru 10

K(-3,5) noktasından geçen ve eğimi -2 olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • 2x + y + 1 = 0
 • 2x - 2y + 1 = 0
 • x + 2y - 1 = 0
 • - x + 2y + 1 = 0
Soru 11

Analitik düzlemde D(2,-2) ve E(4,-4) noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir?

 • 2
 • 2√2
 • 4√3
 • 4
Soru 12

 • 80
 • 70
 • 60
 • 50
Soru 13

 • 4
 • 9
 • 16
 • 18
REKLAM
Soru 14

Buna göre A(ABCD) kaç santimetrekaredir?

 • 100
 • 120
 • 140
 • 160
Soru 15

Şekildeki ABCD paralelkenarında F noktası [AD] üzerinde,
[BE] ⊥ [FC], |BE| = 5cm ve |FC| = 6cm dir.
Buna göre A(ABCD) kaç santimetrekaredir?

 • 40
 • 30
 • 20
 • 10
Soru 16

Bir kenarının uzunluğu 10 cm olan bir eşkenar dörtgenin içindeki bir noktadan kenarlara çizilen dikmelerin uzunluklarının toplamı 18 cm olduğuna göre eşkenar dörtgenin alanı kaç santimetrekaredir?

 • 90
 • 120
 • 150
 • 180
Soru 17

Buna göre |EF| kaç santimetredir?

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Soru 18

Şekildeki ABCD dik yamuğunda [DC]//[AB],[DA] ⊥ [AB] |AB| = 12cm, |BC| = 6√3 cm ve |CD| = 6 cm ’ dir.
Buna göre DA kaç santimetredir?

 • 6√2
 • 9
 • 12
 • 12√2
Soru 19

Şekildeki ABCD deltoidinde |AB| = |BC|, |AD|=5cm, |DB|=10cm ve A(ABCD)=30cm2dir.
Buna göre BC kaç santimetredir?

 • 2√5
 • 3√5
 • 4√5
 • 5√5
Soru 20

Düzgün bir çokgenin bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün 4 katıdır.
Buna göre düzgün çokgen kaç kenarlıdır?

 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDABCACDABACDBADABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?