GİRİŞ/KAYIT

Matematik 3 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

işleminin sonucu kaçtır?

 • A) 1
 • B) 10
 • C) 12
 • D) 20
SORU 2

P (n, 2) = 90 olduğuna göre n kaç tır?

 • A) 5
 • B) 10
 • C) 18
 • D) 45
SORU 3

3 farklı roman ve 4 farklı şiir kitabı arasından 1 roman ve 2 şiir kitabı kaç farklı şekilde seçilebilir?

 • A) 7
 • B) 12
 • C) 16
 • D) 18
SORU 4

Aynı özellikteki 4 mavi, 2 sarı kart arasından aynı anda rastgele seçilen 2 kartın da mavi olma olasılığı kaçtır?

 • A) 2/5
 • B) 1/2
 • C) 2/3
 • D) 3/4
SORU 5

f,g:R → R, f(x) = 4x + 1 ve g(x) = 3x2 olduğuna göre (2f - g)(2) kaçtır?

 • A) 5
 • B) 6
 • C) 7
 • D) 8
SORU 6

f,g:R → R, (fog)(x) = 12x + 8 ve g(x) = x + 1 olduğuna göre f(8) kaçtır ?

 • A) 74
 • B) 80
 • C) 92
 • D) 98
SORU 7

f:R → R, f(x) = 5x - 1 olduğuna göre f-1(x)in kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A)
 • B) x - 5
 • C)
 • D) x + 5
SORU 8

3x + 6y - 1 = 0 denklemi ile verilen doğruya dik olan doğrunun eğimi nedir?

 • A) 1/6
 • B) 1/2
 • C) 2
 • D) 6
SORU 9

ax + 7y + 4 =0 ve 2x + by + 1 =0 denklemleri ile verilen doğrular çakışık olduğuna göre a b$ kaçtır?

 • A) 7
 • B) 10
 • C) 11
 • D) 14
SORU 10

K(-3,5) noktasından geçen ve eğimi -2 olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 2x + y + 1 = 0
 • B) 2x - 2y + 1 = 0
 • C) x + 2y - 1 = 0
 • D) - x + 2y + 1 = 0
SORU 11

Analitik düzlemde D(2,-2) ve E(4,-4) noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir?

 • A) 2
 • B) 2√2
 • C) 4√3
 • D) 4
SORU 12

 • A) 80
 • B) 70
 • C) 60
 • D) 50
SORU 13

 • A) 4
 • B) 9
 • C) 16
 • D) 18
SORU 14

Buna göre A(ABCD) kaç santimetrekaredir?

 • A) 100
 • B) 120
 • C) 140
 • D) 160
SORU 15

Şekildeki ABCD paralelkenarında F noktası [AD] üzerinde,
[BE] ⊥ [FC], |BE| = 5cm ve |FC| = 6cm dir.
Buna göre A(ABCD) kaç santimetrekaredir?

 • A) 40
 • B) 30
 • C) 20
 • D) 10
SORU 16

Bir kenarının uzunluğu 10 cm olan bir eşkenar dörtgenin içindeki bir noktadan kenarlara çizilen dikmelerin uzunluklarının toplamı 18 cm olduğuna göre eşkenar dörtgenin alanı kaç santimetrekaredir?

 • A) 90
 • B) 120
 • C) 150
 • D) 180
SORU 17

Buna göre |EF| kaç santimetredir?

 • A) 4
 • B) 5
 • C) 6
 • D) 7
SORU 18

Şekildeki ABCD dik yamuğunda [DC]//[AB],[DA] ⊥ [AB] |AB| = 12cm, |BC| = 6√3 cm ve |CD| = 6 cm ’ dir.
Buna göre DA kaç santimetredir?

 • A) 6√2
 • B) 9
 • C) 12
 • D) 12√2
SORU 19

Şekildeki ABCD deltoidinde |AB| = |BC|, |AD|=5cm, |DB|=10cm ve A(ABCD)=30cm2dir.
Buna göre BC kaç santimetredir?

 • A) 2√5
 • B) 3√5
 • C) 4√5
 • D) 5√5
SORU 20

Düzgün bir çokgenin bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün 4 katıdır.
Buna göre düzgün çokgen kaç kenarlıdır?

 • A) 12
 • B) 11
 • C) 10
 • D) 9
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBDABCACDABACDBADABC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
2 kişi oy kullandı
Online Testler