GİRİŞ/KAYIT

Matematik 4 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

 • A) -i -1
 • B) i+1
 • C) 0
 • D) 1
SORU 2

z1 = i - 3 ve z2 = i + 4 olduğuna göre z1 . z2 aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) -13
 • B) 13
 • C) i-13
 • D) i+13
SORU 3

x2- 4x + 5 = 0 denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) -2i
 • B) 2i
 • C) -2 + i
 • D) 2 + i
SORU 4

x2 mx + 4 = 0 denkleminin gerçek kökü olmadığına göre m aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • A) -6
 • B) -3
 • C) 4
 • D) 5
SORU 5

Şekilde grafiği verilen fonksiyonun denklemi f(x) = ax2+bx+c olduğuna göre a + b + c kaçtır?

 • A) -3
 • B) 0
 • C) 1
 • D) 2
SORU 6

P(x) = -x3+5x2+4x-10 polinomunun x-3 ile bölümünden kalan kaçtır?

 • A) 20
 • B) 18
 • C) 16
 • D) 14
SORU 7

Aşağıda verilen fonksiyonlardan hangisi bir polinomdur?

 • A) f(x) = x3+7x2-4x +3√x+1
 • B) g(x) = 2x2+9x-2x+7
 • C) h(x) = 4/x
 • D)
SORU 8

 • A) √7
 • B) 2√2
 • C) 3
 • D) 5
SORU 9

ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 10

x - y = 3 ve y - z = 3 olduğuna göre x2 -2y2 + z2 kaçtır?

 • A) 9
 • B) 12
 • C) 15
 • D) 18
SORU 11

(m2 - 1)n + (n2 - 1)m ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) mn
 • B) 1 + mn
 • C) mn - 1
 • D) m - n
SORU 12

Şekildeki O merkezli çemberde A, B, C, D noktaları çember üzerindedir. [OH]⊥[AB], [OK]⊥[CD],
|OH| = |OK| = 3 cm,
|AH| = (2x - 1)cm ve
|KD| = (x + 1)cm dir.
Buna göre çemberin yarıçapının uzunluğu kaç santimetredir?

 • A) 3√3
 • B) 3√2
 • C) 2√3
 • D) 2√2
SORU 13

Şekildeki O merkezli çemberde A, B, C, D noktaları çember üzerinde ve [AC] ⊥ [BD] ’tir.
[AC] ∩ [BD] = {H} , |AH| = 16 cm ve |HC| = 4 cm olduğuna göre |BD| kaç santimetredir?

 • A) 10
 • B) 12
 • C) 14
 • D) 16
SORU 14

Şekilde [BA, [BC, [DF] sırasıyla A,C ve E noktalarında O merkezli çembere teğettir.
[BD] = 10cm, [BF] = 8cm,
|DA| = (x + 2)cm ve
|FC| = (2x + 3)cm olduğuna göre
|BC| kaç santimetredir ?

 • A) 17
 • B) 15
 • C) 13
 • D) 11
SORU 15

Yarıçaplarının uzunlukları 3 cm ve 7 cm olan şekildeki O1 ve O2 merkezli çemberlerin ortak teğeti [AB]’dır. C noktası O1 merkezli, D noktası O2 merkezli çember üzerinde ve O1, C, D, O2 noktaları doğrusaldır.
|AB| = 6√5 olduğuna göre |CD| kaç santimetredir ?

 • A) 3
 • B) 4
 • C) 9
 • D) 14
SORU 16

Şekilde O merkezli iç içe iki çember verilmiştir. [OA] büyük çemberin yarıçapı ve [OB] küçük çemberin yarıçapı olmak üzere |OA| = 8cm ve |OB| = 5cm'dir.
Buna göre iki çember arasında kalan boyalı bölgenin alanı kaç π santimetrekaredir?

 • A) 36
 • B) 46
 • C) 51
 • D) 61
SORU 17

Yanal alanı 80 cm2 ve yüksekliği 5 cm olan kare dik prizmanın taban çevresi kaç santimetredir?

 • A) 8
 • B) 10
 • C) 12
 • D) 16
SORU 18

Tabanının yarıçapının uzunluğu 5 cm ve yüksekliği 8 cm olan dik dairesel koninin hacmi kaç santimetreküptür? ( π yerine 3 alınız.)

 • A) 200
 • B) 400
 • C) 600
 • D) 800
SORU 19

Yüksekliği 10 cm ve tabanının yarıçapının uzunluğu 2 cm olan dik dairesel silindir biçimindeki bir kabın tamamı su ile doludur.
Buna göre kaptaki suyun 1/3 ’i boşaltıldığında geriye kaç santimetreküp su kalır? ( π yerine 3 alınız.)

 • A) 60
 • B) 70
 • C) 80
 • D) 90
SORU 20

Yüzey alanı 100π cm2 olan kürenin yarıçapının uzunluğu kaç santimetredir?

 • A) 5
 • B) 6
 • C) 8
 • D) 10
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACDBBADCADCBDCBADACA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
1 kişi oy kullandı
Online Testler