GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Matematik 4 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

|AB| = 2x cm, |AC|= (x+10)cm ve |BC| = (3x+2) cm’dir.
Buna göre x kaçtır?

 • A) 3
 • B) 4
 • C) 5
 • D) 6
SORU 2

Şekilde [AE]⊥[BC], [BA]⊥[AC], [AC]⊥[CE], |AD| = 16cm ve |DE| = 4 cm’dir.
Buna göre |BD| kaç santimetredir?

 • A) 24
 • B) 32
 • C) 36
 • D) 40
SORU 3

Şekilde [DC]⊥[CB],[CB]⊥[BA],|DC|=9 cm,|AD|= 10cm ve |AB| = 15 cm’dir.
Buna göre |AC| kaç santimetredir?

 • A) 17
 • B) 16
 • C) 15
 • D) 14
SORU 4

Şekilde [AB]⊥[BC],[BC]⊥[DC],|AB|=14cm, |DC|=10cm ve |BC| = 7 cm’dir.
E ∈[BC] olduğuna göre |AE| + |ED| en az kaç santimetredir?

 • A) 30
 • B) 27
 • C) 25
 • D) 20
SORU 5

Şekildeki KLM üçgeninde [LK]⊥[KM],|LN|=|NM| ve |KL|=24 cm, |KM| = 10 cm ’dir.
Buna göre |KN| kaç santimetredir?

 • A) 10
 • B) 12
 • C) 13
 • D) 15
SORU 6

Şekilde [DC]//[AB], G∊[AB], |DC|= 10c, |CE|= 8cm, |EF|= 4cm ve |FA|= 16 cm’dir.
Buna göre |GB| kaç santimetredir?

 • A) 11
 • B) 35/3
 • C) 12
 • D) 38/3
SORU 7

Şekildeki ABC üçgeninde [EG]//[BC] ve |AE|= 12cm, |EB|= 3cm, |FG|= 16 cm ’dir.
Buna göre |DC| kaç santimetredir?

 • A) 28
 • B) 24
 • C) 20
 • D) 18
SORU 8

Şekilde [DC]//[EF]//[AB] ve |AB|=19 cm, |CD|=7 cm, |DE|=3 cm, |EA|=6 cm’dir.
Buna göre |EF| kaç santimetredir?

 • A) 11
 • B) 13
 • C) 15
 • D) 17
SORU 9

Şekildeki ABC ve FBD üçgenlerinde |AF|=|AE|=3 cm, |BC|=6 cm, |CE|=2 cm ve |CD|=4 cm’dir.
Buna göre |BF| kaç santimetredir?

 • A) 4
 • B) 9/2
 • C) 5
 • D) 11/2
SORU 10

 • A) 12
 • B) 13
 • C) 14
 • D) 15
SORU 11

α = 40° 15' ve ø = 10° 40' dir.
Buna göre α - ø aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 29°25'
 • B) 29°35'
 • C) 30°25'
 • D) 30°35'
SORU 12

-1320° lik açının esas ölçüsü kaç derecedir?

 • A) 120
 • B) 160
 • C) 200
 • D) 220
SORU 13

cot840° + cos690° işleminin sonucu kaçtır?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 14


Buna göre |AB| kaç santimetredir?

 • A) 6
 • B) 4√2
 • C) 2√5
 • D) 4
SORU 15

α + ø = 45° olduğuna göre cos(5α+4ø)+ cos(7α+6ø) ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) sin α - cos α
 • B) sin α + cos α
 • C) cos α - sin α
 • D) 0
SORU 16

sin285°, cos312°, tan190° ve cot128° değerlerinin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) +,-,-,+
 • B) +,-,+,+
 • C) -,+,-,-
 • D) -,+,+,-
SORU 17

olduğuna göre sin α . cos α kaçtır?

 • A) -3/8
 • B) -11/32
 • C) 3/8
 • D) 11/32
SORU 18

 • A) 36
 • B) 18
 • C) -18
 • D) -36
SORU 19

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 20

 • A) 1+√3
 • B) 1
 • C) 1-√3
 • D) -1
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBACCBCACABACDADBACD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
1 kişi oy kullandı
Online Testler