Sağlık Bilgisi 1 – Test 11 2017-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde kişilere sağlık hizmeti sunulurken uyulması gereken ilkelerden biri değildir?

 • Sağlık hizmetlerinin herkesin kolayca ulaşabileceği şekilde planlanıp düzenlenmesi
 • Kişinin, rızası ve Sağlık Bakanlığının izni olmaksızın tıbbi araştırmalara tabi tutulması
 • Kanun ile müsaade edilen durumlar ile tıbbi zorunluluklar dışında, hastanın özel ve aile hayatının gizliliğine önem verilmesi
 • Bedenî, ruhi ve sosyal yönden tam iyilik hâli içinde yaşama hakkının en temel insan hakkı olduğunun hizmetin her safhasında daima göz önünde bulundurulması
SORU 2

Fizik tedaviyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Tek seansta uygulanması
 • Sadece ağrı tedavisinde kullanılması
 • Rehabilitasyondan daha kısa bir süreç olması
 • Bozulan kas mekanizmasının dü zeltilmesinde kullanılmaması
SORU 3

I. Hasta, hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.
II. Hastanın uygulanacak tedaviyi reddetmesinden dolayı doğacak sonuçlardan sağlık çalışanları sorumludur.
Yukarıda hasta hak ve sorumluluklarıyla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

 • I. doğru, II. yanlış
 • I. yanlış, II. doğru
 • Her ikisi de doğru
 • Her ikisi de yanlış
SORU 4

Doğurgan çağdaki kadınların yaş aralığı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • 30 - 64
 • 25 - 59
 • 20 - 54
 • 15 - 49
SORU 5

• Öğrenmeyi ve anlamayı içeren zihinsel etkinliklerin gelişimini içerir.
• Bilgiyi, belleği, akıl yürütmeyi, sorun çözmeyi, kavramları düşünmeyi kapsar.
Yukarıda özellikleri verilen gelişim çeşidi hangisidir?

 • Bilişsel gelişim
 • Sosyal gelişim
 • Duygusal gelişim
 • Ekonomik gelişim
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi, okul çağı döneminin özelliklerindendir?

 • Ebeveynlerini eleştirmeye başlaması
 • Büyük ve küçük kaslarını kullanmayı öğrenmesi
 • Evdeki kuralların çokluğundan ve sıklığından yakınması
 • Kendi davranışlarının sorumlulu ğunu yüklenmekten kaçınması
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi, yaşlılık döneminde dolaşım sistemine ait ortaya çıkan değişikliklerdendir?

 • Havadan alınan oksijenin geçişinin yavaşlaması
 • Bronşlarda bozulmanın ortaya çıkması
 • Kemiklerde minerallerin azalması
 • Kalp kaslarının zayıflaması
SORU 8

“Canlıların özelliklerini ve kalıtsal karakterlerini inceleyen, bu karakterlerin nesillere geçişini belli kalıtım kanunlarına bağlayan veraset ilmidir.”
Yukarıdaki açıklama, büyüme ve gelişmede rol oynayan faktörlerden hangisine aittir?

 • Genetik
 • Beslenme
 • Hormonal
 • Fiziki çevre
SORU 9

I. Kan basıncını azaltması
II. Koroner kalp hastalığı ve inme riskini artırması
III. İnsülin aktivitesinin kontrolüne ve kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olması
Yukarıdakilerden hangileri, düzenli fiziksel aktivitenin sağlık üzerine etkilerindendir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 10

Saç temizliği ve bakımıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Saç diplerinde kepek varsa saçları sık sık yıkamaktan kaçınılması
 • Şampuan seçiminde, niteliği bilinmeyen maddelerden uzak durulması
 • Kişisel olarak kullanılan fırça ve tarakların, sık aralıklarla sıcak sabunlu suyla yıkanması ve durulanması
 • Saçların kurulanmasında yumu şak bir havlu kullanılması
SORU 11

Diş özü bölgesinde ve çene kemiği içerisinde cerahat oluşarak birikmesine ___________ denir.
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • diş plağı
 • diş kökü
 • Diş apsesi
 • Diş minesi
SORU 12

Diş fırçalarıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Yılda bir defa değiştirilmesi
 • Başkalarıyla da paylaşılabilmesi
 • Özellikle sert fırçaların tercih edilmesi
 • Gerektiğinde ara yüz fırçalarının kullanılması
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi, ruh sağ lığı yerinde olan kişilerde bulunması gereken özelliklerdendir?

 • Kaygı, kuruntu ve kuşkularının olması
 • Kendisini eleştirememesi ve başarısızlıklarının bedelini başkalarına ödetmesi
 • Yeteneklerini geliştirerek edindiği başarılar ve ürünlerle topluma yararlı olması
 • Düşünce, duygu ve davranışlarında geçici ya da sürekli olarak uyumsuzluk göstermesi
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi stres sınıflamasında yer almaz?

 • Anlık stres
 • Akut kontrol edilebilen stres
 • Kronik kontrol edilebilen stres
 • Kronik kontrol edilemeyen stres
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin ögelerindendir?

 • Akıcılık
 • Kılık kıyafet
 • Duygu tonu
 • Konuşma hızı
SORU 16

Aile içi şiddete maruz kalanlar, “Alo ___________ Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı” nı arayarak yardım alabilirler.
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • 183
 • 171
 • 155
 • 112
SORU 17

I. Huzursuzluk
II. Davranış bozuklukları
III. Sara nöbetine benzer nöbetler
Yukarıdakilerden hangileri, yoksunluk sendromu sonucunda ortaya çıkan rahatsızlıklardandır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I, II ve III
SORU 18

Tütün ve tütün ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgiliolarak verilenlerden hangisi doğ rudur?

 • Tütünde esas bağımlılık yapan madde arseniktir.
 • Sigara içilen çevreden uzak duruldukça sigara içimi azalmaktadır.
 • Aile yapısı ve sosyal desteğin, sigara kullanımında herhangi bir etkisi yoktur.
 • Sigara içilen ortamda bulunma sonucu pasif olarak soluyan insanlarda hastalık görülmez.
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi alkolün ruh sağlığına etkilerindendir?

 • Siroz
 • Gastrit
 • Karamsarlık
 • Sindirim bozukluğu
SORU 20

Bu evrede iş, aile ve sosyal yaşamda sorunlar başlar. Bırakabilenler ve azaltabilenler yıllarca büyük sorunlar çıkmadan yaşayabilirler. Ancak, böyle orta derecede içenlerin yaklaşık % 25’i zamanla kendilerini bir sonraki evrede bulurlar.
Yukarıdaki özellikler alkolizmin kaçıncı evresine aittir?

 • Birinci
 • İkinci
 • Üçüncü
 • Dördüncü
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCADABDABACDCCBADBCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Sağlık Bilgisi 1 Online Test 11

Açık lise Test çöz 2017 Sağlık Bilgisi 1 testimiz 18 - 19 mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Sağlık Bilgisi 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Sağlık Bilgisi 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Sağlık Bilgisi 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 18 - 19 mart 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Sağlık Bilgisi 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Sağlık Bilgisi 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Sağlık Bilgisi 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Sağlık Bilgisi 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Sağlık Bilgisi 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Sağlık Bilgisi 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Sağlık Bilgisi 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 18 - 19 mart 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Sağlık Bilgisi 1 dersi için geçme notu nedir ?

Sağlık Bilgisi 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Sağlık Bilgisi 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Sağlık Bilgisi 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Sağlık Bilgisi 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Sağlık Bilgisi 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 20 eylül 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Sağlık Bilgisi 1 2017 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Sağlık Bilgisi 1 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Sağlık Bilgisi 1 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Sağlık Bilgisi 1 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Sağlık Bilgisi 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Sağlık Bilgisi 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?