Sağlık Bilgisi 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, güçlü ve sağlıklı ailelerin en önemli özelliklerindendir?

 • İmalarda bulunmaları
 • Birbirlerine kötü söz sarf etmeleri
 • Karşıdakinin kişiliğine saldırmaları
 • Birbirleriyle doğrudan iletişime geçmeleri
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, evlat edinebilmek için ailelerde aranan koşullardan biri değildir?

 • Evlat edinenin en az ilkokul mezunu olması
 • Evlat edinecek kişinin, yüz kızartıcı bir suçtan ceza almamış olması
 • Evlat edinilecek çocuk ile evlat edinecek kişi arasında en fazla 10 yaş farkın olması
 • Sosyal ilişkiler açısından toplumun norm ve değerlerine aykırı düşmeyecek özellikler taşıması
Soru 3

Artık çocuk istemeyen çiftlerde, kadınların yumurtalık kanallarının ameliyatla bağlanmasına ne ad verilir?

 • Diyafram
 • Vazektomi
 • Rahim içi araç
 • Tüp ligasyonu
Soru 4

Anne baba tarafından istenmeyen gebeliklerin, hekimler tarafından sonlandırılması yasal olarak gebeliğin kaçıncı haftasına kadar mümkündür?

 • 10.
 • 15.
 • 20.
 • 25.
Soru 5

I. Kan hacminin artması
II. Artan demir gereksinmesinin kar şılanması
III. Besinlerle alınan demirin vücutta kullanımının düşük olması
Yukarıdakilerden hangileri, gebelik döneminde görülen kansızlığın başlıca nedenlerindendir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki vitaminlerden hangisinin kaynağı güneş ışınlarıdır?

 • A vitamini
 • C vitamini
 • D vitamini
 • E vitamini
Soru 7

I. Kan basıncını yükseltir.
II. İri bebek doğmasına neden olur.
Gebelik süresince görülen diyabetle ilgili verilenler için ne söylenebilir?

 • I. doğru, II. yanlış
 • I. yanlış, II. doğru
 • Her ikisi de doğru
 • Her ikisi de yanlış
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, doğum sonrasındaki annenin beslenmesinde uygun olmayan davranışlardandır?

 • Acılı, ekşili, baharatlı ve gaz yapıcı gıdaların sütle bebeğe geçeceğini düşünerek dikkatli olması
 • Unlu, yağlı ve kızartma türü besinleri tercih etmesi
 • Sigara, alkol gibi maddeleri kullanmaması
 • Çay ve kahve tüketmekten kaçınması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, iki yıldan kısa aralıklarla ve çok sayıda yapılan doğumların anne, çocuk ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerindendir?

 • Annenin ruh sağlığında bozulmaya yol açması
 • Annede beslenme bozukluklarını önlemesi
 • Toplumda, hasta anne ve çocuk sayısını azaltması
 • İstenmeyen gebelikleri sonlandırmaya yönelik olarak düşük ve kürtaj sayısını azaltması
Soru 10

Aşılar ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Aşılama sonrasında vücut bağışıklık kazanır.
 • Bağışıklık kazanmanın tek yolu, aşılanmaktır.
 • Hastalığın ölü ya da zayıflatılmış mikrobuyla veya bunun toksiniyle hazırlanır.
 • Aşısı yapılan hastalık etkeniyle karşılaştığında onu tanıyarak hastalık yapmasını engeller.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi, kanserin oluşmasında rol oynayan nedenlerdendir?

 • Radyasyondan korunmak
 • Yeterli ve dengeli beslenmek
 • Sigara ve alkol kullanımından kaçınmak
 • Bazı kimyasal maddelerin (katran, benzin, asbest vb.) bulunduğu ortamda çalışmak
Soru 12

Kalp ve damar hastalıklarının en önemlilerinden birisi de hipertansiyondur. Bu hastalık, kişide felç olasılığını artırır, böbrek hastalıklarına ve daha az olmak kaydıyla kalp krizlerine yol açabilir.
Buna göre verilenlerden hangisi, hipertansiyondan korunmak için yapılması gerekenlerdendir?

 • İdeal kilonun korunması
 • Tuz tüketiminin artırılması
 • Stresli ortamlarda bulunulması
 • Egzersiz yapmaktan kaçınılması
Soru 13

• Bebeklerde 3-4 aylıkken başlayan ve sürekli kan nakli gerektiren çok ciddi bir kan hastalığıdır.
• Bu tür hastalar, hayatları boyunca düzenli tedavi görmek zorundadırlar. Uygulanan tedaviler zor ve pahalıdır.
• Karaciğer ve dalağın büyümesi sonucu karın şişliği, sık sık ateşlenme, kemiklerde ve yüz şeklinde değişiklik gibi belirtiler görülür.
Yukarıda bazı özellikleri verilen kan hastalığı hangisidir?

 • Verem
 • Hemofili
 • Bel soğukluğu
 • Talasemi majör
REKLAM
Soru 14

Akdeniz ateşi ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Hastalarda burun kökü çöker, elmacık kemikleri daha belirgin hale gelir ve yüz şekli değişir.
 • Çeşitli organlarda ve eklemlerde tekrarlayan iltihabı ataklara neden olur.
 • Kalıtsal hastalıklar grubuna girmez.
 • Tedavisi mümkün değildir.
Soru 15

Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için, kaynağa yönelik alınan önlemlerden “filiasyon arama” ne anlama gelir?

 • Ekonomik düzeyi düzeltmek
 • Dengeli ve yeterli beslenmek
 • Hastalığın ilk çıkış noktasını bulmak
 • Temiz içme ve kullanma suyu temin etmek
Soru 16

Bulaşıcı hastalık etkeni ile karşılaş tığı düşünülen insan veya hayvanın, kuluçka dönemi boyunca başkaları ile temasını önlemeye ___________ denir.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • karantina
 • Pastörizasyon
 • Kemoproflaksi
 • İmmünizasyon
Soru 17

I. Aşı yaptırmaktan kaçınılması
II. Kişisel hijyene gereken önemin verilmesi
III. Kapalı alanlarda enfeksiyon bulgusu olan kişilerle temas edilmemesi
Yukarıdakilerden hangileri, temas yoluyla bulaşan hastalıklardan korunmak için yapılması gereken uygulamalardandır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 18

İnsan ve hayvanların ortak hastalıklarına zoonoz adı verilmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, zoonozlarla mücadelede yapılması gereken çalışmalardan biri değildir?

 • Başıboş hayvanların koruma altı na alınması
 • Vektörler ve kemiricilerle temasın sağlanması
 • Hastalığa maruz kalan insanların tedavi edilmesi
 • Hayvanlara düzenli olarak kuduz ve şarbon aşısının uygulanması
Soru 19

Kan ve cinsel ilişki yoluyla bula şan hastalıklardan “Hepatit B” ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Hastalığın etkeni bakterilerdir.
 • Siroz ve karaciğer kanserini önler.
 • Hastalara protein ve karbonhidrattan fakir, yağlı diyet uygulanmalıdır.
 • Hastalar bazen kendi hastalık belirtilerini göstermezler, hastalanmazlar ve taşıyıcı olarak yaşarlar.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi, ilaç kullanımında yapılması gereken davranışlardandır?

 • İlaçların, kişiye ve hastalığına ilişkin özel doz ve kullanım sürelerine göre alınması
 • Çocukların ulaşabileceği, nemli ve sıcak bir ortamda saklanması
 • Rengi bozulmuş ve tortulaşmış ilaçların tüketilmesi
 • Hekime danışılmadan ilaçların kesilmesi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCDABCCBABDADBCACBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler