GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Sanat Tarihi 1 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

“Genellikle tarihî veya mitolojik konulu bir drama eşliğinde ortaya konulan, sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen müzikli sahneoyunu.” şeklinde tanımlayabilece ğimiz sanat türü, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Operet
 • B) Opera
 • C) Bale
 • D) Dans
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisinde “TarihÖncesi Çağlar” sırasıyla verilmiştir?

 • A) Paleolitik – Mezolitik – Kalkolitik – Neolitik – Maden
 • B) Maden – Kalkolitik – Neolitik – Mezolitik – Paleolitik
 • C) Paleolitik – Mezolitik – Neolitik – Kalkolitik – Maden
 • D) Mezolitik – Paleolitik – Neolitik – Maden – Kalkolitik
SORU 3

Aşağıdaki bilim dallarından hangisi aynı zamanda “Zaman Bilimi” olarakta tanınır?

 • A) Kronoloji
 • B) Mitoloji
 • C) Epigrafi
 • D) Arkeometri
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi “Sanat eserlerimizi niçin korumalıyız?” sorusuna verilebilecek bir cevap değildir?

 • A) Toplumun kültür değerlerini yansıttıklarından
 • B) Dış ülkelerde alıcıları bulundu ğundan
 • C) İnsanlığın ortak mirası olduğundan
 • D) Geçmişe ışık tuttuklarından
SORU 5

Aşağıdaki bilgilerden hangisi “Machu Picchu Antik Kenti” ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

 • A) Deniz seviyesinden yaklaşık 2360 metre yüksekliktedir.
 • B) 1911 yılında Hiram Bingham tarafından bulunmuştur.
 • C) Dünyanın Yeni Yedi Harikası’ndan biridir.
 • D) Maya uygarlığına aittir.
SORU 6

Eski Mezopotamya, özellikle Asur ve Hitit mimarisinde kullanılan, duvarların alt ön yüzünde üzerinde kabartmalar bulunan taş bloklara verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Seki
 • B) Potern
 • C) Orthostat
 • D) Telemon
SORU 7

Kaç tür Frig mezar yapısı vardır?

 • A) 2
 • B) 3
 • C) 4
 • D) 5
SORU 8

Yunan sanatında görülen “Agora”nın işlevini, Roma sanatında aşağıdakilerden hangisi görür?

 • A) Bazilika
 • B) Sarnıç
 • C) Forum
 • D) Stadion
SORU 9

“Hermes Heykeli” ile ünlü KlasikDönem Yunan heykeltıraşı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Miron
 • B) Fidyas
 • C) Lisipos
 • D) Praksiteles
SORU 10

İstanbul’da bulunan Ayasofya Kilisesi, aşağıdaki Türk – İslam devletlerinden hangisinin döneminde camiye çevrilmiştir?

 • A) Gazne Devleti
 • B) Osmanlı Devleti
 • C) Büyük Selçuklu Devleti
 • D) Anadolu Selçuklu Devleti
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Roma Sanatında görülen yapı tiplerinden biri değildir?

 • A) Hamamlar
 • B) Tiyatrolar
 • C) Camiler
 • D) Saraylar
SORU 12

Roman katedral ve kiliseleri genelliklekaç nefli olarak inşa edilmiş lerdir?

 • A) 7
 • B) 5
 • C) 3
 • D) 2
SORU 13

Bizans sanatının aşağıdaki dö nemlerinden hangisinde konulu ve figürlü resimler yasaklanmıştır?

 • A) İkonoklazma Dönemi
 • B) Erken Bizans Dönemi
 • C) Orta Bizans Dönemi
 • D) Son Bizans Dönemi
SORU 14

Rönesans mimarisinde örtü sistemi olarak kubbenin yanı sıra aşağıdakilerden hangisi de kullanılmıştır?

 • A) Rölyef
 • B) Portal
 • C) Sarnıç
 • D) Tonoz
SORU 15

Sanatçılar, aşağıdaki sanat akımlarının hangisinde ilk kez dış dünyadan koparak kendi iç dünyasına yönelmişlerdir?

 • A) Realizm
 • B) Romantizm
 • C) Empresyonizm
 • D) Fütürizm
SORU 16

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Maniyerist ressam El Greco ile ilgili değildir?

 • A) Giritlidir.
 • B) Tiziano’nun eserlerini kopya etmiştir.
 • C) En ünlü eseri “Gece Nöbeti” adlı tablosudur.
 • D) En önemli eserlerini İspanya’nın Toledo kentinde yapmıştır.
SORU 17

Ressam Leonardo da Vinci denilince akla ilk gelen tablosu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Son Akşam Yemeği
 • B) Meryem’e Müjde
 • C) İsa’nın Vaftizi
 • D) Mona Lisa
SORU 18

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Kübizm akımının kurucusu sayılır?

 • A) Jean François Millet
 • B) Vincent Van Gogh
 • C) Henry Matisse
 • D) Pablo Picasso
SORU 19

Sıvı zamkla sulu boya karışımı bir malzeme kullanılarak yapılan resim türüne verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Pastel
 • B) Guaş
 • C) Vitray
 • D) Yağlı boya
SORU 20

Aşağıdaki sanat akımlarından hangisinin hedefinde tamamen tüketim toplumu vardır?

 • A) Pop Art
 • B) Fovizm
 • C) Kübizm
 • D) Fütürizm
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCABDCACDBCCADBCDDBA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?