Seçmeli Biyoloji 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Işık enerjisinden yararlanarak yapılan ATP sentezi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fotofosforilasyon
 • Oksidatif fosforilasyon
 • Kemosentetik fosforilasyon
 • Substrat düzeyinde fosforilasyon
Soru 2

I. Su
II. Işık
III. Stoma sayısı
IV. Enzim miktarı
V. Karbondioksit miktarı
Yukarıdakilerden hangileri fotosentez hızını etkileyen çevresel faktörlerdendir?

 • I, II ve III
 • II, III ve V.
 • I, II ve V.
 • I, II, IV ve V.
Soru 3

Kemosentezin gerşekleşebilmesi için aşağıdakilerin hangisine ihtiyaç yoktur?

 • Işık
 • ATP
 • Karbondioksit
 • Elektron kaynağı
Soru 4

Işık enerjisinin kullanılarak kimyasal enerjiye dönüştürüldüğü kloroplast bölümü hangisidir?

 • Dış zar
 • Stroma
 • Ara lamel
 • Tilakoit zar
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi oksijenli solunum sonucu ortaya çıkan bir ürün değildir?

 • Su
 • Enerji
 • Laktik asit
 • Karbondioksit
REKLAM
Soru 6

Fotosentezin ışıktan bağımsız reaksiyonları için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

 • CO2
 • ATP
 • NADPH2
 • O2
Soru 7

I. İki katlı zar yapısına sahiptir.
II. Kıvrımlı iç zar krista adını alır.
III. İç zarın içinde kalan sıvı kısım matrikstir.
Yukarıdakilerden hangileri mitokondri için doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 8

Mitokondri matriksinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 • DNA
 • Klorofil
 • Enzim
 • Ribozom
Soru 9

Sinir hücrelerinde (nöron) hücre gövdesinden çıkan ve dallanma yapmayan kısım hangisidir?

 • Akson
 • Dendrit
 • Miyelin kılıf
 • Schwann hücreleri
Soru 10

İmpuls iletimi sırasında Na+ kapılarının açılması ile başlayan evre aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sinaptik iletim
 • Polarizasyon
 • Depolarizasyon
 • Repolarizasyon
Soru 11

I. Akson çapı
II. Sinaps sayısı
III. Ranvier boğum sayısı
Verilenlerden hangilerinin artması impuls hızını arttırır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 12

I. En iç kısımdaki beyin zarıdır.
II. Beyni zedelenmelere karşı korur.
III. Kan damarları ile beynin besin ve oksijen ihtiyacını karşılar.
Verilenlerden hangileri beyindeki ince zarın özellik ve görevlerindendir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 13

Aşağıdaki hormonlardan hangisi insanda kan şekerinin düşmesini sağlar?

 • Glukagon
 • İnsülin
 • Gastrin
 • Sekretin
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi parasempatik sinirlerin etkisiyle meydana gelen bir değişmedir?

 • Tükürük salgısının artması
 • Kalp atışlarının hızlanması
 • İdrar kesesinin genişlemesi
 • Mide hareket ve salgısının azalması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi polio virüsünün yol açtığı bulaşıcı bir sinir sistemi rahatsızlığıdır?

 • Kuduz
 • Siyatik
 • Epilepsi
 • Çocuk felci
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi insan vücudunun baş kısmında bulunan hormonal bir bezdir?

 • Hipofiz
 • Pankreas
 • Eşeysel bezler
 • Böbreküstü bezi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi böbreküstü bezlerinden salgılanan bir hormon değildir?

 • Kortizol
 • Glukagon
 • Adrenalin
 • Aldosteron
Soru 18

Melatonin hormonunun salgılandı ğı bez aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hipofiz
 • Timüs
 • Tiroid
 • Epifiz
Soru 19

Aşağıdaki duyulardan hangisi talamusa uğramadan uç beyine iletilir?

 • Tat
 • İşitme
 • Koku
 • Dokunma
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi dengenin sağlanması ile ilgili kulakta bulunan bir yapı değildir?

 • Kesecik
 • Salyangoz
 • Tulumcuk
 • Yarım daire kanalları
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACADCDDBACACBADABDCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?