Seçmeli Biyoloji 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

I. Kıkırdak dokunun ara maddesi kondrindir.
II. Kıkırdak doku hücrelerine kondrosit adı verilir.
III. Kıkırdak dokuda bol miktarda kan damarı bulunur.
Yukarıdakilerden hangileri kıkırdak doku için doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi oynareklemlerin özellikleri düşünüldü ğünde doğru olur?

 • Sınırlı oranda hareket eden eklemlerdir.
 • Eklem kapsülü ve sinovial sıvı bulundurmazlar.
 • Kafatası kemikleri arasında bulunan eklemler örnek gösterilebilir.
 • Eklem yapan kemiklerin birbirine bakan yüzeyleri eklem kıkırdağı ile örtülüdür.
Soru 3

I. Düz kas
II. İskelet kası
III. Kalp kası
Yukarıda verilen kas çeşitlerinden hangileri isteğimiz dışında çalışır?

 • Yalnız I
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi omurga kemikleri arasındaki kıkırdak disklerin yapısının bozulması nedeniyle ortaya çıkan iskelet sistemi rahatsızlığıdır?

 • Bel fıtığı
 • Raşitizm
 • Menisküs
 • Osteomalazi
Soru 5

Yağların sindirimi sindirim sisteminin hangi kısmında gerçekleşir?

 • Ağız
 • Mide
 • İnce bağırsak
 • Kalın bağırsak
REKLAM
Soru 6

I. Kedi dişleri
II. Kesici dişler
III. Küçük azı dişleri
Yukarıdakilerden hangileri insanda bulunan diş çeşitlerindendir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 7

Aşağıdaki enzimlerden hangisi karbonhidratların sindiriminde görev alan enzimlerden biri değildir?

 • Lipaz
 • Maltaz
 • Amilaz
 • Laktaz
Soru 8

Mide ve onikiparmak bağırsağı nın mukozasında yara oluşması şeklinde ortaya çıkan sindirim sistemi hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • İshal
 • Ülser
 • Kabızlık
 • Laktoz hassasiyeti
Soru 9

Aşağıdaki damarların hangisinde oksijen bakımından zengin kan bulunur?

 • Akciğer atardamarı
 • Alt ana toplardamar
 • Akciğer toplardamarı
 • Üst ana toplardamar
Soru 10

Kalbin çalışma hızını etkileyen faktörlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Kanın pH’ının azalması kalbin çalışma hızını azaltır.
 • Adrenalin ve tiroksin hormonları kalbin çalışma hızını arttırır.
 • Vücut sıcaklığının 1cC artması kalbin atış hızını 10 atım/dakika azaltır.
 • Kalbin çalışma hızını sempatik sinirler azaltırken parasempatik sinirler arttırır.
Soru 11

I. Ömürleri yaklaşık 120 gündür.
II. Kan içinde en fazla bulunan kan hücresi çeşitidir.
III. Yapısında hemoglobin denilen demir içeren protein bulunur.
Verilenlerden hangileri alyuvarlar için doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 12

Kan gruplarının taşıdığı antijen ve antikorlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • B kan grubu, B antijeni taşır ve anti A antikoru üretebilir.
 • 0 kan grubunda A ve B antijeni varken, antikor üretimi görülmez.
 • A kan grubu, A antijeni taşır ve anti A antikoru üretebilir.
 • AB kan grubunda A ve B antijeni bulunur ayrıca anti A ve anti B antikoru üretebilir.
Soru 13

Burundan alınan havanın alveollere ulaşıncaya kadar izlediği yol aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • Yutak – gırtlak – soluk borusu – bronş – bronşçuk
 • Gırtlak – yutak – soluk borusu – bronşçuk – bronş
 • Yutak – gırtlak – bronş – soluk borusu – bronşçuk
 • Yutak – gırtlak – soluk borusu – bronşçuk – bronş
REKLAM
Soru 14

Bronşiollerin uç kısımlarında üzüm salkımına benzeyen, gaz değişiminin gerçekleştiği, yüzeyin artırıldığı tek katlı epitelden oluşan keselerdir.
Yukarıda tanımı verilen solunum sistemi yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yutak
 • Gırtlak
 • Alveoller
 • Soluk borusu
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi hastalıklarından biri değildir?

 • Astım
 • Vurgun
 • Pnömoni
 • Osteoporoz
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi idrar oluşumunun aşamalarından biri değildir?

 • Süzülme
 • Salgılama
 • Ayrıştırma
 • Geri emilim
Soru 17

Üre derişiminin en fazla olduğu boşaltım sistemi kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Üreter
 • Distal tüp
 • Henle kulpu
 • Proksimal tüp
Soru 18

I. Kanın pH’ını ayarlar.
II. Azotlu atıklar olan üre ve ürik asidin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar.
III. Alyuvar yapımını sağlayan hormon olan eritropoietin hormonunu üretir.
Verilenlerden hangileri boşaltım sisteminin görevleri arasında yer alır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 19

Davranışı inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sitoloji
 • Etoloji
 • Anatomi
 • Morfoloji
Soru 20

Klasik koşullanma (Şartlı koşullanma) ile ilgili ilk çalışmayı aşağıdakibilim insanlarından hangisi ger çekleştirmiştir?

 • İvan Pavlov
 • Wolfgang Köhler
 • Konrad Zacharias Lorenz
 • Burrhus Frederic Skinner
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDBACCABCBDAACDCADBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?