Seçmeli Biyoloji 4 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Bir canlının beslenmek, korunmak, saklanmak, üremek ve diğer canlılarla ilişkisi için gösterdiği faaliyetlerin tümü aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

 • Habitat
 • Parazitlik
 • Ekolojik niş
 • Komünite
Soru 2

Canlılardan birinin yarar gördüğü diğerinin yarar ya da zarar görmediği birliktelik çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Parazitlik
 • Mütüalizm
 • Av-avcı ilişkisi
 • Kommensalizm
Soru 3

Belirli bir bölgede uzun bir zaman içinde türlerin aşamalı olarak birbirlerinin yerlerini alması aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ekolojik niş
 • Süksesyon
 • Rekabet
 • Mikroklima
Soru 4

S tipi popülasyon gelişme grafiği dikkate alındığında, doğum - ölüm ve iç - dış göç oranlarının birbirine eşit olduğu evre aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

 • Kuruluş evresi
 • Negatif artış evresi
 • Denge evresi
 • Logaritmik artış evresi
Soru 5

Bireylerin birbirine eşit uzaklıkta ve homojen şekilde dağılımları aşağıdaki dağılım şekillerinden hangisi ile ifade edilir?

 • Kümeli
 • Düzenli
 • Rastgele
 • Karışık
REKLAM
Soru 6

Büyüyen bir popülasyonun yaş dağılımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Tüm dönem nüfusları birbirine eşittir.
 • Üreme sonrası dönem nüfusu en fazladır.
 • Üreme öncesi dönem nüfusu en fazladır.
 • Üreme dönemi ve üreme sonrası dönem nüfusu birbirine eşittir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi popülasyon yoğunluğunu etkileyen faktörlerden biri değildir?

 • Mutasyonlar
 • Ölüm oranı
 • Doğum oranı
 • İçe ve dışa göçler
Soru 8

I. Doğal seçilim olmalıdır.
II. Rastgele çiftleşme olmalıdır.
III. İçeriye ve dışarıya göç olmamalıdır.
Yukarıda verilenlerden hangileri Hardy-Weinberg kuralına göre popülasyonun dengede kalması için gereklidir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 9

Aynı ekosistemde yaşayan biri diğerinin besini olan iki canlının arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

 • Parazitlik
 • Av-avcı ilişkisi
 • Kommensalizm
 • Süksesyon
Soru 10

10000 kişilik bir insan popülasyonunda 1600 kişi sarı saçlı ise, Hardy-Weinberg kuralına göre bu popülasyonda heterozigot bireylerin frekansı kaçtır? (Siyah saç sarı saça göre baskındır.)

 • 0,84
 • 0,16
 • 0,64
 • 0,48
Soru 11

Hayatın başlangıcı ile ilgili abiyogenez hipotezi hangi bilim insanının görüşüdür?

 • Aristo
 • Miller
 • Pasteur
 • Haldone
Soru 12

Heterotrof hipotezindeki kimyasal evrimde ilkel atmosfer gazlarından oluşan ilk madde aşağıdakilerden hangisidir?

 • Proteinler
 • Aminoasitler
 • Nükleoproteinler
 • Koaservatlar (Ön hücre)
Soru 13

Hayatın ortaya çıkışı ile ilgili canlıların kendiliğinden değil, önceki atalarından oluştuğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Biyogenez
 • Abiyogenez
 • Heterotrof
 • Panspermia
REKLAM
Soru 14

• Sürüngenler devri olarak bilinen jeolojik zamandır.
• Ayrılan kıtalar nedeniyle canlı çe şitliliği artmıştır.
• İlk kozalaklı bitkilerin kurak bölgelerde ortaya çıktığı zamandır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen jeolojik zaman dilimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Senozoik
 • Paleozoik
 • Mezozoik
 • Kambriyen öncesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi yaradılış inancına göre doğru bir ifadedir?

 • Canlılık başka gezegenlerden spor ve tohumlarla gelmiştir.
 • Tür çeşit sayısı sabit olup, türler farklı zamanlarda ortaya çıkarılmıştır.
 • Canlılar kendi besinini kendi üreten ototrof canlılardan değişerek ortaya çıkmıştır.
 • Canlılar cansız maddeleri çok uzun süren kimyasal evrim sonucu meydana gelmiştir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi HardyWeinberg kuralına göre popülasyonun dengesini bozacak yönde etki eder?

 • Mutasyonların olması
 • Doğal seçilimin olmaması
 • Çiftleşmenin rastgele olması
 • Popülasyonun kalabalık olması
Soru 17

I. Arkeyan
II. Hadeyan
III. Proterozoik
Verilen kambriyen öncesi zamandilimlerinin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru yapılmıştır?

 • I – II – III
 • II – I – III
 • I – III – II
 • III – II – I
Soru 18

Vücutta kullanılan organların geli şeceğini, kullanılmayan organların köreleceği hatta kaybolacağı fikriniortaya atan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aristo
 • Darwin
 • Malthus
 • Lamarck
Soru 19

Bireylerde çevre şartlarının etkisiyle meydana gelen kalıtsal olmayan değişiklikler aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 • Varyasyon
 • Mutasyon
 • Modifikasyon
 • Adaptasyon
Soru 20

I. Brokoli bitkisi
II. İngiliz atları
III. Evcil köpek çeşitleri
Yukarıda verilen canlı örneklerinden hangileri yapay seçilim uygulamaları sonucunda ortaya çıkmıştır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDBCBCADBDABACBABDCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?