Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Paris Barış Konferansı’nda Milletler Cemiyetinin kurulmasına öncülük eden devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • ABD
 • İtalya
 • Fransa
 • İngiltere
Soru 2

• Bulgaristan’ın Gümülcine ve Dedeağaç toprakları Yunanistan’a, Dobruca toprakları da Romanya’ya verildi.
• Bulgaristan’ın savaş tazminatı ödemesi kararlaştırıldı.
• Bulgaristan’ın asker sayısı 2
5.000 kişiyle sınırlandırıldı.
Verilen maddeler, I. Dünya Savaşı’nı bitiren aşağıdaki hangi antlaşmaya aittir?

 • Sen Jermen Antlaşması
 • Triyanon Antlaşması
 • Versay Antlaşması
 • Nöyyi Antlaşması
Soru 3

İngiltere’nin 1927’de tanıdığı aşağıdaki hangi krallık, 1932’de “Suudi Arabistan Krallığı” adını almıştır?

 • Hicaz ve Necd Krallığı
 • Himyeri Krallığı
 • Elam Krallığı
 • Hire Krallığı
Soru 4

Fransa, Suriye ve Lübnan’dan hangi yıl tamamen çekilmiştir?

 • 1920
 • 1941
 • 1946
 • 1955
Soru 5

Basmacı Hareketi içinde yer alan, Türkistan doğumlu ünlü Türk tarihçisi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Reşid Rahmeti Arat
 • Zeki Velidi Togan
 • Kamuran Gürün
 • Hikmet Bayur
REKLAM
Soru 6

I. Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası barışı korumak amacıyla,
I. Milletler Cemiyeti’nin kurulması
II. Locarno Antlaşması’nın imzalanması
III. Briand - Kellogg Paktı’nın imzalanması
çalışmalarından hangilerinin hayata geçirildiği söylenebilir?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II
 • I, II ve III
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin sonuçları arasında gösterilemez?

 • Boğazlar Komisyonu kaldırılmıştır.
 • Türkiye, Boğazlar üzerinde söz sahibi olmuştur.
 • Türkiye’nin NATO’ya girişini kolaylaştırmıştır.
 • Türkiye’nin Karadeniz ve Akdeniz’deki önemi artmıştır.
Soru 8

Almanya “Barbarossa Harekâtı”nı, aşağıdaki hangi ülkeyi teslim almak için düzenlemiştir?

 • SSCB’yi
 • Fransa’yı
 • İngiltere’yi
 • Yunanistan’ı
Soru 9

Birleşmiş Milletlere üye aşağıdaki devletlerden hangisinin veto yetkisi yoktur?

 • Çin
 • Türkiye
 • Fransa
 • İngiltere
Soru 10

Çekoslovakya topraklarının parçalandığı konferans, aşağıdakilerden hangisidir?

 • San Francisco Konferansı
 • Potsdam Konferansı
 • Münih Konferansı
 • Havana Konferansı
Soru 11

7 Aralık 1941’de ABD’nin II. Dünya Savaşı’na girmesine yol açan olay, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Japonların, Hawaii’deki Pearl Harlbour deniz ve hava üssüne saldırması
 • İtalyanların Fransa’ya savaş ilan ederek II. Dünya Savaşı’na girmesi
 • Almanya’nın Danimarka ve Norveç’i ele geçirmesi
 • Paris’in işgali
Soru 12

“Almanya’nın Çekoslovakya’yı işgal etmesinden cesaret alan ___________, 7 Nisan 1939’da, 1926 yılından beri nüfuzu altında bulunan Arnavutluk’u işgal etmiştir.”
Verilen bilginin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Japonya
 • Polonya
 • Fransa
 • İtalya
Soru 13

Maginot Hattı, aşağıdaki devletlerdenhangisi tarafından kurulmuş tur?

 • Almanya
 • SSCB
 • İtalya
 • Fransa
REKLAM
Soru 14

II. Dünya Savaşı sırasında TBMM’nin 18 Ocak 1940’ta kabul ettiği aşağıdaki hangi kanun, hükûmete ekonomik hayatı düzenleyici çok geniş imkânlar sağlamıştır?

 • Varlık Vergisi Kanunu
 • Millî Korunma Kanunu
 • Teşvik-i Sanayi Kanunu
 • Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun
Soru 15

“Soğuk Savaş” tabiri, aşağıdakihangi dönemde gündeme gelmiş tir?

 • I. Dünya Savaşı öncesi
 • İki savaş arası dönemde
 • Yumuşama dönemi sonrası
 • II. Dünya Savaşı sonrası
Soru 16

“Öncelikle Avrupa ülkeleri kendi aralarında ekonomik işbirliği yapmalı, birbirlerinin eksiklerini tamamlamalıdırlar. Buna rağmen açık varsa ABD bu açığı kapatmaya çalışmalıdır.” şeklinde kısaca özetlenen Amerikan’ın Avrupa ülkelerine yapacağı yardım planı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cominform
 • Marshall
 • Monroe
 • Balfour
Soru 17

Aşağıdaki liderlerden hangisi Çin’de komünizm rejiminin kurulmasını sağlamıştır?

 • Enver Hoca
 • Fidel Castro
 • Mao Ze Dong
 • Hua Guofeng
Soru 18

SSCB, aşağıdaki hangi savaş sonunda Amerika Birleşik Devletleri’ni Kore’den çıkaramayacağını anlamıştır?

 • Kore Savaşı
 • Vietnam Savaşı
 • II. Dünya Savaşı
 • Körfez Savaşları
Soru 19

II. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’deki tiyatroların işlediği konular arasında, aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • Orta sınıfın sıkıntıları
 • Sarsılan değer yargıları
 • 1929 Krizi ve sonuçları
 • Ekonomik durumla ahlak ilişkisi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi II. DünyaSavaşı’ndan sonra Türkiye’de görülen gelişmelerden değildir?

 • Devletçi ekonomiden liberal serbest pazar ekonomisine geçilmesi
 • Tarımda makineleşmenin artması
 • Çok partili siyasi hayata geçilmesi
 • Milletler Cemiyetine üye olunması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADACBDCABCADDBDBCACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?