Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Yumuşama Dönemi’nin mimarlarındansayılan ABD Başkanı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ronald Wilson Reagan
 • John Fitzgerald Kennedy
 • William Jefferson Clinton
 • Franklin Delano Roosevelt
Soru 2

ABD ile SSCB arasında imzalanan hangi antlaşmayla uzun menzilli nükleer silahların sınırlandırılması kararlaştırılmıştır?

 • Locarno Antlaşması
 • SALT II
 • Taşkent Deklarasyonu
 • Helsinki Nihai Senedi
Soru 3

Küba Adası, aşağıdaki su kütlelerinden hangisiyle çevrilidir?

 • Hint Okyanusu
 • Büyük Okyanus
 • Atlas Okyanusu
 • Kuzey Kutup Denizi
Soru 4

Vietnam Savaşı’nın nasıl başladı ğıyla ilgili bilgi, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • Vietnamlıların, Fransız sömürgesinden kurtulmak için ayaklanmaları
 • Komünist Kuzey Vietnam’ın, ülkenin bölünmüşlüğünü ortadan kaldırmak için Güney Vietnam yönetimini değiştirmek istemesi
 • Güney Vietnam’ın, Kuzey Vietnam şehirlerine hava harekâtı düzenlemesi
 • Japonların ülkeyi işgal etmeye çalışması
Soru 5

Tarihe “Domuzlar Körfezi Çıkarması” olarak geçen harekâtı, aşağıdaki hangi olayla ilişkilendirebiliriz?

 • Arap – İsrail Savaşları’yla
 • Kıbrıs Barış Harekâtı’yla
 • Keşmir Sorunu’yla
 • Küba Buhranı’yla
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki hangi savaş sonrasında petrolün İsrail’e karşı siyasi bir silah olarak kullanılmasını sağlamak için OAPEC (Organization of Arap Petroleum Exporting Countries – Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Teşkilatı) kurulmuştur?

 • Altı Gün Savaşı
 • Yom Kippur Savaşı
 • 1948 Arap-İsrail Savaşı
 • 1956 Mısır-İsrail Savaşı
Soru 7

22 – 25 Eylül 1969 yılında Fas’ın başkenti Rabat’ta yapılan ve Türkiye’yi, dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in temsil ettiği toplantı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İslam Zirvesi
 • Bağdat Paktı
 • OAPEC
 • OPEC
Soru 8

16 Ağustos 1960’ta kurulan ba ğımsız Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına getirilen Türk lideri, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bülent Ecevit
 • Rauf Denktaş
 • Hasan Polatkan
 • Dr. Fazıl Küçük
Soru 9

Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi, Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması ideali anlamında kullanılır?

 • ENOSİS
 • ASALA
 • EOKA
 • FIBA
Soru 10

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bugün kullandığı anayasası, hangi tarihte yapılan halk oylaması ile kabul edilmiştir?

 • 15 Ekim 1961
 • 12 Eylül 1980
 • 7 Kasım 1982
 • 31 Ekim 1989
Soru 11

Türkiye’de 1960’lardan itibaren kırsaldan göç eden insanların var olan değerleri ile şehir kültürünün kaynaşmasının sonucunda ortaya çıkan yeni anlayış, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle isimlendirilmiştir?

 • Rock and Roll
 • Aranjman
 • Pop
 • Arabesk
Soru 12

Afganistan’daki Taliban yönetiminin Kasım 2001’de yönetimden uzaklaştırılması sonrasında yeni hükûmet, aşağıdakilerden hangisi tarafından kurulmuştur?

 • Yaser Arafat
 • Hamid Karzai
 • Aliye Izzetbegoviç
 • Bahtiyar Vahapzade
Soru 13

1996 Ocak ayında, aşağıdaki hangi iki ülke arasında Ege Denizi’nde Kardak Krizi yaşanmıştır?

 • Türkiye ile Yunanistan
 • Türkiye ile Bulgaristan
 • Yunanistan ile Bulgaristan
 • KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
REKLAM
Soru 14

• Tiflis
• Erivan
• Bakü
• Tahran
Yukarıda verilen başkent listesinde, hangi devletin başkenti yoktur?

 • Azerbaycan
 • Ermenistan
 • Özbekistan
 • Gürcistan
Soru 15

Bosna Savaşı’nı sona erdiren antlaşmanın adı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dayton Antlaşması
 • Tlatelelco Antlaşması
 • Amsterdam Antlaşması
 • Saint Germain Antlaşması
Soru 16

Murat ve Karasu ırmaklarının birleşmesinden oluşan akarsuyumuz, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kızılırmak
 • Sakarya
 • Dicle
 • Fırat
Soru 17

Türkiye’de ilk renkli televizyon yayını hangi yıl başlamıştır?

 • 1960
 • 1984
 • 2000
 • 2005
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi 17 Ağustos depremi sonrasında ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?

 • İş gücü kaybı
 • Can ve mal kaybı
 • Psikolojik sorunlar
 • İklim dengesinin bozulması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi küresel sorunlar arasında sayılamaz?

 • Açlık
 • Terör
 • Aile içi şiddet
 • Küresel ısınma
Soru 20

Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin insanlara bulaşmasında dişi anofel sivrisineklerinin rolü vardır?

 • Sıtma
 • Verem
 • Hepatit
 • Veba
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BBCBDAADACDBACADBDCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?