Seçmeli Coğrafya 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen paleocoğrafyaya ait özelliklerden biridir?

 • İnsan
 • Yer şekilleri
 • Toprak
 • İklim değişikliği
Soru 2

Biyoçeşitlilik açısından zengin olan bölge hangisidir?

 • Çöl Bölgesi
 • Kutup Bölgesi
 • Tundra Bölgesi
 • Ekvatoral Bölge
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha fazla enerji kullanır?

 • Geyik
 • Aslan
 • Bakteri
 • Tavşan
Soru 4

İnorganik maddelerin, cansız ortamdan alınıp canlı unsurlar arasında aktarıldıktan sonra tekrar cansız ortama bırakılmasına ne ad verilir?

 • Enerji akışı
 • Biyoçeşitlilik
 • Besin zinciri
 • Madde döngüsü
Soru 5

Oksijenin açığa çıkmasını sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?

 • Suyun fotolizi
 • Petrolün yanması
 • Kömürün yanması
 • Organik maddelerin oksidasyonu
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki ülkelerin hangisinde nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politika uygulanmaktadır?

 • Fransa
 • Endonezya
 • Danimarka
 • Almanya
Soru 7

Doğal nüfus artışının diğerlerinden az olduğu bölge hangisidir?

 • Asya’nın güneyi
 • Avrupa’nın batısı
 • Orta Amerika
 • Afrika’nın orta kesimi
Soru 8

Şehirlerin etki alanı hangisinde doğru verilmiştir?
OXFORD -- > KAHİRE -- > BAYBURT

 • Bölgesel -- > Küresel -- > Yerel
 • Küresel -- > Yerel -- > Bölgesel
 • Küresel -- > Bölgesel -- > Yerel
 • Yerel -- > Küresel -- > Bölgesel
Soru 9

New York’un küresel etkiye sahip olmasında hangi özelliği daha ön plana çıkmıştır?

 • Finans
 • Maden
 • Tarım
 • Ulaşım
Soru 10

Aşağıdaki şehirlerden hangisi liman fonksiyonu ile tanınır?

 • Moskova
 • Yeni Delhi
 • Marsilya
 • Paris
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi tüketimi etkileyen faktörlerden biridir?

 • Gelir düzeyi
 • Sanayinin etkisi
 • Sermaye birikimi
 • İş gücü kaynakları
Soru 12

Aşağıdaki şehirlerin hangisinde petrol rafinerisi yoktur?

 • İzmir
 • İstanbul
 • Kocaeli
 • Batman
Soru 13

I. Rüzgar
II. Dalga
III. Güneş
IV. Doğal gaz
Yukarıdakilerden hangisi tükenebilen kaynaklardandır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
REKLAM
Soru 14

Doğal kaynaklar yönünden fakir ancak sermaye, iş gücü ve teknoloji açısından zengin ülkeler dışarıdan hammadde alıp işleyerek açıklarını kapatır.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi bu duruma örnek gösterilebilir?

 • Moğolistan
 • Japonya
 • Rusya
 • Nijerya
Soru 15

Gökalp yarıyıl tatilinde kış sporları yapmak istiyor.
Buna göre tatil planında aşağıdaki dağlardan hangisinin bulunmaması gerekir?

 • Yıldız Dağları
 • Erciyes Dağı
 • Uludağ
 • Palandöken Dağı
Soru 16

Ülkemizde makinalı tarımın en az yapıldığı yerlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

 • İç Anadolu
 • Doğu Karadeniz
 • Güney Marmara
 • Güneydoğu Anadolu
Soru 17

Haritada üretim alanları noktalarla gösterilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fındık
 • İncir
 • Zeytin
 • Arpa
Soru 18

Türkiye’nin rezerv bakımından Dünya’da birinci sırada olduğu maden hangisidir?

 • Demir
 • Bakır
 • Krom
 • Bor
Soru 19

Aşağıdaki şehir-sanayi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Bolu – Otomotiv sanayi
 • Aydın – Konserve sanayi
 • Denizli – Pamuklu dokuma
 • Karabük – Demir-çelik sanayi
Soru 20

Aşağıdaki illerin hangisinde çığ riski daha yüksektir?

 • Yozgat
 • Ankara
 • Ağrı
 • Çanakkale
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DDCDABBCACABDBABCDAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?