Seçmeli Coğrafya 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan maddi unsurlardandır?

 • Simgeler
 • Hukuk Kuralları
 • Dil
 • Komşu kültürler
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin yaptığı mimari eserlerden biri değildir?

 • Topkapı Sarayı
 • Selimiye Camii
 • Mostar Köprüsü
 • İskenderiye Feneri
Soru 3

I. Çok köklü ve eski olması
II. Denizcilik faaliyetlerinde ileri olması
III. Birçok farklı kültürden etkilenmesi
Yukarıdakilerden hangisi Türk kültürünün genel özelliklerindendir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • Yalnız III
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi hizmet üretim alanlarındandır?

 • Büyük Sahra
 • Güneydoğu Asya
 • Orta Avustralya
 • Kongo Havzası
Soru 5

Turizmin uluslararası barış ve dostluğun temel unsurlarından biri olarak kabul edilmesi hangi alandaki etkisini gösterir?

 • Ekonomik
 • Ekolojik
 • Politik
 • Tarımsal
REKLAM
Soru 6

Dünya’nın ilk ulusal parkı hangisidir?

 • Ruaha Ulusal Parkı
 • Selous Ulusal Parkı
 • Serengeti Ulusal Parkı
 • Yellowstone Ulusal Parkı
Soru 7

Japonya ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Türdeş nüfusa sahiptir.
 • Şehirleşme oranı yüksektir.
 • Doğurganlık oranı yüksektir.
 • Ortalama yaşam süresi uzundur.
Soru 8

Sanayileşme sürecini ilk yaşayan ülke hangisidir?

 • Japonya
 • Almanya
 • İngiltere
 • ABD
Soru 9

• Avrupa’da yükseltisi en az olan ülkedir.
• Denize set çekilerek oluşturulan vepolder adı verilen tarım toprakları na sahiptir.
• Tarım faaliyetlerinde yüksek verimlilik ve kaliteye sahiptir.
Özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hollanda
 • İngiltere
 • İtalya
 • Fransa
Soru 10

Hindistan bir tarım ülkesi olmasına rağmen, tarımsal üretimin ülke ihtiyacını karşılayamadığı zamanlarda tarım ürünü ithal etmektedir.
Bu durumun nedeni nedir?

 • Nüfusunun fazla olması
 • İki ekim döneminin olması
 • Üretilen ürünlerin talep görmemesi
 • Ülke topraklarının yarısının tarıma uygun olması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi küresel çevre örgütüdür?

 • NATO
 • Greenpeace
 • İKÖ
 • OPEC
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi alternatif enerji kaynağıdır?

 • Hidroelektrik
 • Petrol
 • Kömür
 • Nükleer Enerji
Soru 13

Doğal kaynak kullanımına bağlı çevre sorunları gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha büyük ölçekte yaşanır.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde daha az çevre sorunu yaşanması beklenir?

 • Brezilya
 • İsveç
 • Kazakistan
 • İran
REKLAM
Soru 14

Daha önce geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan bir yerde taş kömürünün bulunması ile ortaya çıkan aşağıdaki gelişmelerden hangisi olumludur?

 • Bitki örtüsünün tahrip edilmesi
 • Tarlaların yerleşime açılması
 • Çevrede biyolojik çeşitliliğin azalması
 • Maden ocağına çok sayıda işçi alınması
Soru 15

Mühendislik harikası olarak nitelendirilen ancak çeşitli çevre sorunlarını da beraberinde getiren Aswan Barajı hangi nehir üzerinde kurulmuştur?

 • Yangçe
 • Mississippi
 • Arkansas
 • Nil
Soru 16

Küresel ısınma ile aşağıdakilerden hangisinde azalma görülür?

 • Kuraklıkta
 • Biyolojik çeşitlilikte
 • Salgın hastalıklarda
 • Deniz suyu seviyesinde
Soru 17

Aşağıdaki çevre sorunlarından hangisinin kaynağı insan değildir?

 • Londra’da fosil yakıt kullanımı ve sisle oluşan hava kirliliği
 • Madagaskar Adası’na getirilen keçilerin ormanları tahrip etmesi
 • Etna Yanardağı’ndaki püskürme sonucunda yaşanan hava kirliliği
 • Avrupa’da kimyasal atıklardan dolayı içme suyu kuyularının kirlenmesi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisinin doğada yok olma süresi daha uzundur?

 • Muz kabuğu
 • Plastik poşet
 • Kâğıt
 • Sakız
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün sonuçlarından değildir?

 • Atık miktarı azalır.
 • Çevre kirliliği azalır.
 • Enerji tasarrufu sağlanır.
 • Doğal kaynak kullanımı artar.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğine yol açar?

 • Asit yağmurları
 • Yel değirmenleri
 • Isı dalgaları
 • Reklam panoları
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCBCDCCAABABDDBCBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?