Seçmeli Coğrafya 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi klimatolojik kökenli ekstrem doğa olaylarındandır?

 • Tsunami
 • Fırtına
 • Deprem
 • Volkanizma
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kuraklığın etkilerinden biri değildir?

 • Tarımsal üretimin azalması
 • Orman yangınlarının yaşanması
 • Bitki örtüsünün zarar görmesi
 • Kirli suların temiz sulara karışması
Soru 3

Dünya’nın en uzun su altı tüneli olan Manş Tüneli hangi ülkeler arasındadır?

 • İspanya – İtalya
 • İsveç – Almanya
 • İngiltere – Fransa
 • Hollanda – Danimarka
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmadan dolayı ortaya çıkabilecek sorunlardan biri değildir?

 • Buzulların erimesi ile okyanusların ve denizlerin tuzluluk oranının değişmesi
 • İklim şartlarının değişmesiyle bitki ve hayvan türlerinin yaşam alanının genişlemesi
 • Okyanus ve denizlerdeki akıntı sisteminin değişmesi
 • Akıntı sisteminin değişmesi ile iklim koşullarının değişmesi
Soru 5

Mısır uygarlığının gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?

 • Uygun iklim şartlarının
 • Nil Nehri’ne sahip olmasının
 • Madencilik faaliyetlerinin
 • Verimli topraklara sahip olmasının
REKLAM
Soru 6

Büyük okyanus kıyılarına paralel uzanan And Dağları üzerinde yaşamışlardır. Astronomik gözlemler yaparak güneşin yıllık hareketlerini inceleyip, güneş saatini yapan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

 • İnka
 • Maya
 • Fenike
 • Lidya
Soru 7

Sümerler aşağıdakilerden hangisini ilk kullanan medeniyettir?

 • Tekerleği
 • Yazıyı
 • Pusulayı
 • Barutu
Soru 8

Sanayileşen ülkelerde şehirleşme oranı yüksektir.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde şehirleşme oranı diğerlerinden düşüktür?

 • Etiyopya
 • Fransa
 • İngiltere
 • Almanya
Soru 9

Dünya ekonomisinin geleceği için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Hizmetlerin ucuzlaması
 • Ticari örgütlenme ile dünya pazarı oluşması
 • Daha kısa sürede, daha kaliteli ve daha çok üretim yapılması
 • Ürünlerin tüketim merkezine ulaş masının zorlaşması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi doğal faktörlere göre oluşturulan bölgelere örnektir?

 • Plato bölgesi
 • Serbest ticaret bölgesi
 • Turizm bölgesi
 • Toplu yerleşme bölgesi
Soru 11

Aşağıdaki şehir-bölge eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Adana – Ovalık bölge
 • Toroslar – Dağlık bölge
 • Giresun – Akdeniz iklim bölgesi
 • Zonguldak – Maden bölgesi
Soru 12

Türkiye haritasında işaretlenen yerlerden hangileri seyrek nüfuslu alanlardandır?

 • I ve II
 • II, III ve V.
 • III ve IV.
 • I, IV ve V.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi ulaşımı etkileyen doğal faktörlerden biridir?

 • Teknoloji
 • Yerşekilleri
 • Sermaye
 • İnsan
REKLAM
Soru 14

Yolcu ve yük taşımacılığı açısından Türkiye’de ilk sırada yer alan ulaşım sistemi hangisidir?

 • Demiryolu
 • Denizyolu
 • Havayolu
 • Karayolu
Soru 15

Türkiye’nin ihracatında ilk sırayı alan ülke hangisidir?

 • İspanya
 • Rusya
 • Hindistan
 • Almanya
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ticareti olumlu etkileyen unsurlardandır?

 • Tüketimin çok olması
 • Yerleşmenin dağınık olması
 • Gelir düzeyinin düşük olması
 • Ulaşım ağının gelişmemiş olması
Soru 17

Ülkemizde turist sayısı ve turizm geliri bakımından ilk sırada yer alan turizm türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Deniz turizmi
 • Kış turizmi
 • Yayla turizmi
 • Sağlık turizmi
Soru 18

Denizli’deki Pamukkale travertenlerinde gelişme gösteren turizm faaliyetinin sınıfı ile aşağıdakilerden hangisi benzerlik gösterir?

 • Çanakkale – Truva
 • İstanbul – Ayasofya
 • Nevşehir – Peribacaları
 • Adıyaman – Nemrut Heykelleri
Soru 19

Aşağıdaki merkezlerden hangisinde turizm etkinliği başka bir nedene dayanır?

 • Palandöken
 • Erciyes
 • Uludağ
 • Kaçkar
Soru 20

Aşağıda yapılan şehir turizm eş leştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Erzurum – Kış turizmi
 • Afyon – Termal turizm
 • Konya – Rafting turizmi
 • Denizli – Yer şekilleri turizmi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDCBCABADACBBDDAACDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?