Seçmeli Dil ve Anlatım 5 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Edebiyatımızın en önemli ve ünlü seyahatnamesi Evliya Çelebi’nin _______ adlı eseridir. Ayrıca ___________ tarafından yazılan Paris Sefaretnamesi de bu türün özelliklerini taşıyan bir eserdir.
Bu parçanında boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

 • Mirat’ül Memalik – Koçi Bey
 • Keşfü’z Zünun – Sehi Bey
 • Seyahatname – Yirmisekiz Çelebi Mehmet
 • Frankfurt Seyahatnamesi – Latifi
Soru 2

• İlk resmî gazete Takvim-i Vakayi’dir.
• İlk yarı resmî gazete Ceride-i Havadis’tir.
• İlk özel gazete Tasvir-i Efkâr’dır.
Bu cümleler doğru - yanlış olarak değerlendirildiğine sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – Y – Y
 • D – D – Y
 • Y – Y – D
 • Y – D – Y
Soru 3

Aşağıdaki eserlerden hangisi biyografi türünde değildir?

 • Tek Adam
 • Dertli Dolap
 • İkinci Adam
 • Kırk Yıl
Soru 4

30 Ocak, Ankara
Saat 13.30: Varlık’tan mektup geldi.
Yaşar Nabi Dünya Şiir Antolojisi’ni yazacağını söylüyor.
Saat 15.00: Pikaba W. B. Yeats’ın bir plağını koydum. Sevgili ihtiyar ses!
Saat 16.00: Sıkıldım. Fethi Naci’nin Ortadirek üzerine bir yazısı..
Bu parçanın aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

 • Anıdan
 • Günlükten
 • Mektuptan
 • Otobiyografiden
Soru 5

• Amacı bilgi vermek, bir toplumu ilgilendiren bir düşünceyi geniş halk kitlelerine yaymaktır.
• Öne sürülen düşünce; araştırma ve belgelere dayandırılarak kanıtlanmaya çalışılır.
• Genellikle gazete ve dergilerde yayımlanan yazılardır.
Bu özellikler aşağıdaki türlerin hangisine aittir?

 • Makaleye
 • Fıkraya
 • Sohbete
 • Eleştiriye
REKLAM
Soru 6

Kimsenin zevkine karışılmaz; kedileri illa herkes sevsin, demeyeceğim ama ben kedi sevmeyenlerle anlaşamam. “Kiminle anlaşırsın ki!” diyenler oluyor bazen bana. O da yalan değil.Bu yaşa geldim, büyüğü ile de küçüğü ile de çekişmeyi bir türlü bırakamadım.
Bu parçanın aşağıdaki türlerin hangisine örnektir?

 • Denemeye
 • Makaleye
 • Eleştiriye
 • Anıya
Soru 7

Bu tabloda numaralanmış hangi kavramların yeri değiştirilirse tablodaki yanlışlık giderilmiş olur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi olay çevresinde oluşan edebî metinlerdendir?

 • Sohbet
 • Eleştiri
 • Haber yazısı
 • Masal
Soru 9

Ankara Üniversitesi Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi Dekanlığına
ANKARA
Fakültenizin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü son sınıfında okuyan 103620 numaralı öğrencisiyim. Tarafıma öğrenci belgesi verilmesini istiyorum. Gereğini arz ederim.
Adres:
03.06.2014 İmza Adı-Soyadı
Bu parçanın aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • Resmî mektuba
 • Edebî mektuba
 • İş mektubuna
 • Özel mektuba
Soru 10

I. Yaşanmış olayları konu aldığı için tarihe ışık tutar.
II. Sanatlı ve ağır bir dille yazılır.
III. Olaylarda abartmaya ve düşsel ögelere yer verilir.
IV. Yazılanların ispatlanma zorunluluğu yoktur.
“Anı” ile ilgili numaralanmış özelliklerden hangilerinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

 • I ve II
 • I ve IV.
 • II ve III
 • III ve IV.
Soru 11

Türk edebiyatında günlük ___________ sonra ortaya çıkmıştır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Tanzimat’tan
 • II. Meşrutiyet’ten
 • Millî Edebiyat’tan
 • Cumhuriyet’ten
Soru 12

Reşat Nuri, 26 Kasım 1889’da İstanbul Üsküdar’da doğmuştur. Babası askerî doktorlardan Nuri Bey’dir. Annesi, eski Erzurum Valisi Yaver Paşa’nın kızı Lütfiye Hanım’dır. Asker çocuğu olduğu için Reşat Nuri’nin çocukluk ve talebelik yılları, daha çok, Anadolu vilayetlerinde geçmiştir. Bu arada da en çok Çanakkale ve İzmir’de bulunmuştur.
Bu parçanınnın türü aşağıdakilerin hangisidir?

 • Otobiyografi
 • Anı
 • Günlük
 • Biyografi
Soru 13

Sanatçının söz konusu kitabında çatı,temel bir hikâye etrafında örülen baş ka hikâyelerle oluşturulmuş. Öykülerin konusu sanatçının muhteşem üslubuyla birleşince ortaya harika bir eserçıkmış. İnsan ruhunun el ve göz değ memiş yerlerindeki karanlıklar, hiçbir gerçeklik kaygısı taşımadan ama gayet gerçekçi bir temelde gözler önüne serilmiş.
Bu parçanın aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

 • Denemeden
 • Eleştiriden
 • Gezi yazısından
 • Haber yazısından
REKLAM
Soru 14

Öğretici metinlerle ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

 • Kurmaca değil, gerçeklik ön plandadır.
 • Bilgi vermek, okuyucuyu aydınlatmak için yazılır.
 • Dil açık ve anlaşılır bir biçimde düzenlenir.
 • Her okuyanın farklı bir anlam çı kardığı metinlerdir.
Soru 15

• Bir kimse ile konuşur gibi samimi bir üslupla yazılır.
• Herkesi ilgilendiren, hayatın içinden konuları işler.
• Düşüncenin kanıtlanması söz konusu değildir.
Bu özellikler aşağıdaki türlerin hangisi için söylenebilir?

 • Eleştiri
 • Makale
 • Sohbet
 • Günlük
Soru 16

• Birinci tekil şahıs kullanılır.
• Doğumdan yazıldığı ana kadar olan yaşam konu edinilir.
• Öznel bir anlayışla kaleme alınır.
Bu özellikler aşağıdaki türlerin hangisine aittir?

 • Biyografiye
 • Gezi yazısına
 • Eleştiriye
 • Otobiyografiye
Soru 17

MAHSUR KALDIĞI DAĞDA DONMAMAK İÇİN SABAHA KADAR KOŞTU
Kaybolduktan 12 saat sonra bulunan genç kız termal battaniyeye sarılarak ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Bu parçanın aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

 • Haber yazısından
 • Makaleden
 • Denemeden
 • Sohbetten
Soru 18

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi edebiyatımızda fıkra türündeki yazılarıyla tanınmıştır?

 • Orhan Veli Kanık
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Ahmet Rasim
 • Hüseyin Rahmi Gürpınar
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün amacı olamaz?

 • Düşündürmek
 • Güldürmek
 • İnandırmak
 • Kanıtlamak
Soru 20

Edebiyatımızdaki ilk eleştiri eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tahrib-i Harabat
 • Harabat
 • Takdir-i Elhan
 • Rümuz’ul Edeb
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDBAABDACADBDCDACDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler