Seçmeli Dil ve Anlatım 5 – Test 11 2017-2. Dönem

SORU 1

Edebiyatımızın en önemli ve ünlü seyahatnamesi Evliya Çelebi’nin _______ adlı eseridir. Ayrıca ___________ tarafından yazılan Paris Sefaretnamesi de bu türün özelliklerini taşıyan bir eserdir.
Bu parçanında boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

 • Mirat’ül Memalik – Koçi Bey
 • Keşfü’z Zünun – Sehi Bey
 • Seyahatname – Yirmisekiz Çelebi Mehmet
 • Frankfurt Seyahatnamesi – Latifi
SORU 2

• İlk resmî gazete Takvim-i Vakayi’dir.
• İlk yarı resmî gazete Ceride-i Havadis’tir.
• İlk özel gazete Tasvir-i Efkâr’dır.
Bu cümleler doğru - yanlış olarak değerlendirildiğine sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – Y – Y
 • D – D – Y
 • Y – Y – D
 • Y – D – Y
SORU 3

Aşağıdaki eserlerden hangisi biyografi türünde değildir?

 • Tek Adam
 • Dertli Dolap
 • İkinci Adam
 • Kırk Yıl
SORU 4

30 Ocak, Ankara
Saat 13.30: Varlık’tan mektup geldi.
Yaşar Nabi Dünya Şiir Antolojisi’ni yazacağını söylüyor.
Saat 15.00: Pikaba W. B. Yeats’ın bir plağını koydum. Sevgili ihtiyar ses!
Saat 16.00: Sıkıldım. Fethi Naci’nin Ortadirek üzerine bir yazısı..
Bu parçanın aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

 • Anıdan
 • Günlükten
 • Mektuptan
 • Otobiyografiden
SORU 5

• Amacı bilgi vermek, bir toplumu ilgilendiren bir düşünceyi geniş halk kitlelerine yaymaktır.
• Öne sürülen düşünce; araştırma ve belgelere dayandırılarak kanıtlanmaya çalışılır.
• Genellikle gazete ve dergilerde yayımlanan yazılardır.
Bu özellikler aşağıdaki türlerin hangisine aittir?

 • Makaleye
 • Fıkraya
 • Sohbete
 • Eleştiriye
SORU R
SORU 6

Kimsenin zevkine karışılmaz; kedileri illa herkes sevsin, demeyeceğim ama ben kedi sevmeyenlerle anlaşamam. “Kiminle anlaşırsın ki!” diyenler oluyor bazen bana. O da yalan değil.Bu yaşa geldim, büyüğü ile de küçüğü ile de çekişmeyi bir türlü bırakamadım.
Bu parçanın aşağıdaki türlerin hangisine örnektir?

 • Denemeye
 • Makaleye
 • Eleştiriye
 • Anıya
SORU 7

Bu tabloda numaralanmış hangi kavramların yeri değiştirilirse tablodaki yanlışlık giderilmiş olur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve IV.
 • III ve IV.
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi olay çevresinde oluşan edebî metinlerdendir?

 • Sohbet
 • Eleştiri
 • Haber yazısı
 • Masal
SORU 9

Ankara Üniversitesi Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi Dekanlığına
ANKARA
Fakültenizin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü son sınıfında okuyan 103620 numaralı öğrencisiyim. Tarafıma öğrenci belgesi verilmesini istiyorum. Gereğini arz ederim.
Adres:
03.06.2014 İmza Adı-Soyadı
Bu parçanın aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • Resmî mektuba
 • Edebî mektuba
 • İş mektubuna
 • Özel mektuba
SORU 10

I. Yaşanmış olayları konu aldığı için tarihe ışık tutar.
II. Sanatlı ve ağır bir dille yazılır.
III. Olaylarda abartmaya ve düşsel ögelere yer verilir.
IV. Yazılanların ispatlanma zorunluluğu yoktur.
“Anı” ile ilgili numaralanmış özelliklerden hangilerinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

 • I ve II
 • I ve IV.
 • II ve III
 • III ve IV.
SORU 11

Türk edebiyatında günlük ___________ sonra ortaya çıkmıştır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Tanzimat’tan
 • II. Meşrutiyet’ten
 • Millî Edebiyat’tan
 • Cumhuriyet’ten
SORU 12

Reşat Nuri, 26 Kasım 1889’da İstanbul Üsküdar’da doğmuştur. Babası askerî doktorlardan Nuri Bey’dir. Annesi, eski Erzurum Valisi Yaver Paşa’nın kızı Lütfiye Hanım’dır. Asker çocuğu olduğu için Reşat Nuri’nin çocukluk ve talebelik yılları, daha çok, Anadolu vilayetlerinde geçmiştir. Bu arada da en çok Çanakkale ve İzmir’de bulunmuştur.
Bu parçanınnın türü aşağıdakilerin hangisidir?

 • Otobiyografi
 • Anı
 • Günlük
 • Biyografi
SORU 13

Sanatçının söz konusu kitabında çatı,temel bir hikâye etrafında örülen baş ka hikâyelerle oluşturulmuş. Öykülerin konusu sanatçının muhteşem üslubuyla birleşince ortaya harika bir eserçıkmış. İnsan ruhunun el ve göz değ memiş yerlerindeki karanlıklar, hiçbir gerçeklik kaygısı taşımadan ama gayet gerçekçi bir temelde gözler önüne serilmiş.
Bu parçanın aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

 • Denemeden
 • Eleştiriden
 • Gezi yazısından
 • Haber yazısından
SORU 14

Öğretici metinlerle ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

 • Kurmaca değil, gerçeklik ön plandadır.
 • Bilgi vermek, okuyucuyu aydınlatmak için yazılır.
 • Dil açık ve anlaşılır bir biçimde düzenlenir.
 • Her okuyanın farklı bir anlam çı kardığı metinlerdir.
SORU 15

• Bir kimse ile konuşur gibi samimi bir üslupla yazılır.
• Herkesi ilgilendiren, hayatın içinden konuları işler.
• Düşüncenin kanıtlanması söz konusu değildir.
Bu özellikler aşağıdaki türlerin hangisi için söylenebilir?

 • Eleştiri
 • Makale
 • Sohbet
 • Günlük
SORU 16

• Birinci tekil şahıs kullanılır.
• Doğumdan yazıldığı ana kadar olan yaşam konu edinilir.
• Öznel bir anlayışla kaleme alınır.
Bu özellikler aşağıdaki türlerin hangisine aittir?

 • Biyografiye
 • Gezi yazısına
 • Eleştiriye
 • Otobiyografiye
SORU 17

MAHSUR KALDIĞI DAĞDA DONMAMAK İÇİN SABAHA KADAR KOŞTU
Kaybolduktan 12 saat sonra bulunan genç kız termal battaniyeye sarılarak ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Bu parçanın aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

 • Haber yazısından
 • Makaleden
 • Denemeden
 • Sohbetten
SORU R
SORU 18

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi edebiyatımızda fıkra türündeki yazılarıyla tanınmıştır?

 • Orhan Veli Kanık
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Ahmet Rasim
 • Hüseyin Rahmi Gürpınar
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün amacı olamaz?

 • Düşündürmek
 • Güldürmek
 • İnandırmak
 • Kanıtlamak
SORU 20

Edebiyatımızdaki ilk eleştiri eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tahrib-i Harabat
 • Harabat
 • Takdir-i Elhan
 • Rümuz’ul Edeb
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBDBAABDACADBDCDACDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Dil ve Anlatım 5 Online Test 11

Açık lise Test çöz 2017 Seçmeli Dil ve Anlatım 5 testimiz 18 - 19 mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Seçmeli Dil ve Anlatım 5 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Seçmeli Dil ve Anlatım 5 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Seçmeli Dil ve Anlatım 5 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 18 - 19 mart 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Dil ve Anlatım 5 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Dil ve Anlatım 5 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Seçmeli Dil ve Anlatım 5 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Dil ve Anlatım 5 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Dil ve Anlatım 5 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Dil ve Anlatım 5 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Seçmeli Dil ve Anlatım 5 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 18 - 19 mart 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Seçmeli Dil ve Anlatım 5 dersi için geçme notu nedir ?

Seçmeli Dil ve Anlatım 5 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Dil ve Anlatım 5 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Seçmeli Dil ve Anlatım 5 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Seçmeli Dil ve Anlatım 5 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Seçmeli Dil ve Anlatım 5 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 21 eylül 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Seçmeli Dil ve Anlatım 5 2017 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Seçmeli Dil ve Anlatım 5 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Seçmeli Dil ve Anlatım 5 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Seçmeli Dil ve Anlatım 5 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Seçmeli Dil ve Anlatım 5 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Seçmeli Dil ve Anlatım 5 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler