GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Dil ve Anlatım 6 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

– “Kedimin Adı Çamur” sizin ilk çocuk kitabınız. Çocuklar için kitap yazmaya nasıl karar verdiniz?
– Yola çıkışım, çocuk kitabı yazmak değildi aslında. Çamur’un ölümü hepimizi derinden etkiledi.
– Kedilerin kişilikleri roman kahramanı olmaya çok elverişli değil mi?
– Evet! Her insan gibi kedi de bir roman kahramanı olabilir!
Bu parçanın aşağıdakilerin hangisine örnektir?

 • A) Eleştiriye
 • B) Denemeye
 • C) Makaleye
 • D) Mülakata
SORU 2

Okula gittiğimizde beklenmedik bir sürprizle karşılaştık.
Bu cümledeki anlatım bozuklu ğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Gereksiz sözcük kullanımı
 • B) Yanlış anlamda sözcük kullanımı
 • C) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması
 • D) Çatı uyumsuzluğu
SORU 3

• Röportajlar ses kaydı, görüntü ve resimle desteklenebilir.
• Röportaj tek bir yazı olarak yayımlanmak zorundadır.
• Röportajlarda öğretici, açıklayıcı,betimleyici anlatımdan yararlanı labilir.
Bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • A) Y – D – Y
 • B) D – Y – Y
 • C) Y – D – D
 • D) D – Y – D
SORU 4

Röportajın ortaya çıkışı ve gelişimi aşağıdakilerin hangisinin yaygınlaşmasıyla olmuştur?

 • A) İnternet
 • B) Gazete
 • C) Televizyon
 • D) Radyo
SORU 5

_______; araştırma, inceleme ve soruş turmaya dayanan bazı gerçeklerin ortaya çıkmasına yardımcı olan bir türdür. ___________ ise soru ve cevaplardan oluşur.
Bu parçanında boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Sohbet – Fıkra
 • B) Söylev – Biyografi
 • C) Röportaj – Mülakat
 • D) Deneme – Otobiyografi
SORU 6

Aşağıdaki sözcüklerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde sözcükte ünlü düşmesi olur?

 • A) Kesim
 • B) Bakım
 • C) Cisim
 • D) Yazım
SORU 7

Kardeşlerim, evlatlarım! Ruhu göklerde olan ecdadımız, minarelerimizden yedi yüz yılın şanlı Osmanlı tarihinin bugünkü faciasını seyrediyor. Bu tarihî, muazzam meydanda zafer alayları yapan kahraman ecdadımızın ruhları karşısında dünyanın bir başından bir başına at süren o, namağlup erlerin gazapları karşısında başımı kaldırıyor ve özgürlük için haykırıyorum: “İleri!”
Bu parçanın aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • A) Askerî söyleve
 • B) İktisadi söyleve
 • C) Akademik söyleve
 • D) Hukuksal söyleve
SORU 8

Ünlü kişilerin çeşitli yönlerini tanıtmak veya toplumu ilgilendiren önemli bir konuyu aydınlatmak için, ünlü kişilerle, uzmanlarla yapılan görüş meleri sorulu-cevaplı olarak aktaran yazılardır.
Bu parçanında tanımı yapılan tür aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Söylev
 • B) Deneme
 • C) röportaj
 • D) Mülakat
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Latin Edebiyatı’nın önemli söylevcilerinden biridir?

 • A) Demosthenes (Demostenes)
 • B) Cicero (Çiçero)
 • C) Bossuet (Bosse)
 • D) Mirabeau (Mirabu)
SORU 10

I. Söylevde önemli olan kelimelerin anlamıdır, vurgu ve tonlama değildir.
II. Söylevcinin inandırma kabiliyeti gelişmiş olmalıdır.
III. Söylevci konuşmasında jest ve mimikleri kullanmaktan sakınmalıdır.
IV. Söylevde cümleler kısa ve akıcı olmalıdır.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve IV.
 • D) III ve IV.
SORU 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

 • A) Koskocaman adamlardık ama yüreğimiz çocuktu.
 • B) Bakıp da imrenmemek ne mümkün şu güzel manzaraya?
 • C) Ağlasam sesimi duyarmısınız mısralarımda?
 • D) Buranın doğası ilçeninki gibi güzel değil.
SORU 12

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kı saltmasının yazımı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) T.B.M.M.
 • B) TBMM.
 • C) T.B.M.M
 • D) TBMM
SORU 13

Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • A) Halide Edip Adıvar – Dudaktan Kalbe
 • B) Reşat Nuri Güntekin – Çalıkuşu
 • C) Yahya Kemal Beyatlı – Aziz İstanbul
 • D) Faruk Nafiz Çamlıbel – Şarkın Sultanları
SORU 14

Biyografi, ünlü kişilerinin yaşamları nın anlatıldığı bir türdür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi biyografi türüyle benzerlik gösterir?

 • A) Gezi yazısı
 • B) İnsanı konu alan röportaj
 • C) Söylev
 • D) Mülakat
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi edebiyatı mızın tanınmış mülakat yazarlarından biridir?

 • A) Namık Kemal
 • B) Mehmet Rauf
 • C) Mustafa Baysal
 • D) Ömer Seyfettin
SORU 16

Arapça bir kelime olan _________; buluş mak, görüşmek demektir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Makale
 • B) Mülakat
 • C) Fıkra
 • D) Tenkit
SORU 17

Kel ölür, sırma saçlı olur ( ) kör ölür, badem gözlü olur.
Bu atasözünde yay ayraçla gösterilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

 • A) Nokta ( . )
 • B) Virgül ( , )
 • C) İki nokta ( : )
 • D) Noktalı virgül ( ; )
SORU 18

Aşağıdakilerin hangisi söylevcinin, verdiği söylevle ulaşmak istediği amaçlardan biri olamaz?

 • A) Topluluğu coşturma
 • B) Topluluğa baskı kurma
 • C) Toplulukla duygu paylaşımında bulunma
 • D) Topluluğu yönlendirme
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi söylev yazarlarından biri değildir?

 • A) Rıza Tevfik Bölükbaşı
 • B) Osman Yüksel Serdengeçti
 • C) Refik Halit Karay
 • D) Süleyman Nazif
SORU 20

Ülkemizde toplanma ve söz hürriyetinin sağlandığı ___________ sonra söylev türü görülmeye başlanmıştır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) II. Meşrutiyet’ten
 • B) Tanzimat’tan
 • C) Lale Devri’nden
 • D) Cumhuriyet’ten
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DADBCCADBBCDABCBDBCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?