GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Dil ve Anlatım 7 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

Çavuş, bir eliyle bakır tolgasını tutarak koştu. Kuru Kadı, uzakta, kara yerin üstünde daha kara bir leke gibi yavaş yavaş ilerleyen düşman alayı na dikkatle baktı. Gözlerini küçülttü, büyüttü. Önlerinde birkaç top da sürüklüyorlardı. Binden fazla idiler. Hâlbuki hisardaki gaziler? Kendisiyle beraber yüz on dört kişi..
Bu parçanında hikâyeye ait yapı unsurlarından hangisi belirgin değildir?

 • A) Olay
 • B) Mekân
 • C) Kişi
 • D) Zaman
SORU 2

Ah bu türküler
Türkülerimiz
Ana südü gibi candan
Ana südü gibi temiz

Bu dizelerde bulunan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Benzetme
 • B) Abartma
 • C) Kişileştirme
 • D) Tariz
SORU 3

Bu gösteride tek oyuncu, anlattığı bir olay ya da hikâyeyi seyirciler önünde hareket ve taklitlerle canlandırır. Bu taklitler ve hareketler sayesinde oyuncunun anlattığı şeyler, bir hikâye olmaktan çıkıp tiyatro oyununu andırır.
Bu parçanında kısaca tanıtılan geleneksel tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Karagöz
 • B) Orta oyunu
 • C) Meddah
 • D) Köy seyirlik oyunları
SORU 4

Servetifünun Dönemi’nin en başarılı romancısıdır. Ünlü romanı “Aşk-ı Memnu” da varlıklı bir ailedeki Batılı yaşam biçimini anlatır. “Mai ve Siyah” adlı romanında ise o dönemin yaşamına ışık tutmuştur.
Bu parçanında hakkında kısaca bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Halit Ziya Uşaklıgil
 • B) Mehmet Rauf
 • C) Hüseyin Cahit Yalçın
 • D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi sanatsal bir metinden alınmıştır?

 • A) Dağlarca’nın hesaplı sanatı, dörtlüklerinden başlıklarına kadar kendini her yerde gösteriyor. Bu başlıklar, edaca öbür ozanların başlıklarından ayrılmakla kalmıyor, onlarınkinden daha başka bir iş de görüyor.
 • B) Bu yılın başlarında başlayan yağmurlar dünyayı etkisi altına aldı. Barajları, setleri ve köprüleri yıkan seller ölümcül sonuçlara yol açtı. Bir süre önce Trabzon’da yaklaşık üç saat süren yağmur, Sürmene ilçesi ve haritadan silinen Beşköy’de mal ve can kaybına yol açtı.
 • C) Bir şiire başladığımda sonunu getirmedikçe sinirliyimdir. Her şey beni sıkar, kavga ararım. Şiiri bitirince de en çok iki üç gün dinlenir, bir yenisine başlarım. Zaten yazacağım bitti, demedim hiç kendi kendime.
 • D) Kubbeli Salon’a girince önce tanıyamadım, bordo kadife koltukta oturan, yakışıklı yüzünde yılışık bir ifadeyle bana bakan adamı. Elbette Basri Bey değildi ama birkaç adım atıp yaklaşınca çıkardım: Mehmed Esad.
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebî metinlerden değildir?

 • A) Masal
 • B) Fabl
 • C) Şiir
 • D) Roman
SORU 7

Batılı anlamda ilk öykü örneği tarafından yazılan ___________.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

 • A) Ahmet Mithat Efendi – Kıssadan Hisse’dir
 • B) Recaizade Mahmut Ekrem – Muhsin Bey’dir
 • C) Samipaşazade Sezai – Küçük Şeyler’dir
 • D) Halit Ziya Uşaklıgil – Solgun Demet’tir
SORU 8

I. Yer ve zaman kavramları genelde belirgindir.
II. Genelde nesir şeklindedir.
III. Dil göndergesel işlevde kullanılır.
IV. Anlatımda geniş zaman ve geç miş zaman kipleri kullanılır.
Numaralanmış özelliklerden hangileri “masal” için söylenemez?

 • A) I ve III
 • B) I ve IV.
 • C) II ve III
 • D) II ve IV.
SORU 9

Rönesans’tan sonra ___________,” ___________ “ adlı eseriyle öykü türünün ilk örneğinivermiş ve çağdaş öykücülüğün baş latıcısı olmuştur.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangileri getirilmelidir?

 • A) Victor Hugo – Sefiller
 • B) Maupassant – Ay Işığı
 • C) Çehov – Vişne Bahçesi
 • D) Boccacio – Decameron
SORU 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazımürsel (düz değişmece) yoktur?

 • A) Uçağımız akşam Trabzon’a inecek.
 • B) Demlik kaynadı, ateşi söndürebilirsin.
 • C) İstanbul’un gönlümdeki yeri bambaşka.
 • D) Fuarda imza için ünlü kalemler bir araya gelmişti.
SORU 11

Sev seni seveni Hak ile yeksan ise
Sevme seni sevmeyeni Mısır’a sultan ise

Bu dizelerdeki gibi aynı ünsüzün sık tekrarıyla yapılan ahenge verilen ad aşağıdakilerin hangisidir?

 • A) Asonans
 • B) Aliterasyon
 • C) Cinas
 • D) Kinaye
SORU 12

• Gülünç olaylarla acıklı olayları iç içe anlatan bir tiyatro türüdür.
• Nazım veya nesir şeklinde yazılabilir.
• Amacı seyirciye gerçeği göstermektir.
Bu özellikler aşağıdaki tiyatro türlerinden hangisine aittir?

 • A) Drama
 • B) Komedyaya
 • C) Tragedyaya
 • D) Karagöz’e
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi gözlemci anlatıcının bakış açısıyla ilgili söylenemez?

 • A) Anlatıcı olayları dışarıdan gözlemleyen bir şahit konumundadır.
 • B) Olaylar kamera tarafsızlığıyla anlatılır.
 • C) Kişilerin duygu ve düşünceleri eylemlerinden çıkartılır.
 • D) Birinci tekil şahıs anlatımı kullanılır.
SORU 14

• 17. yüzyılda Fransa’da ortaya çı kan klasik romanda Antik Yunan ve Roma sanatının izleri görülür.
• Natüralist romanda olaylar ve kişiler bir bilim adamı gözüyle incelenir.
• Romantik romanda olaylar ve insanlar gerçekçi bir bakış açısıyla yansıtılır.
Bu cümleler doğru-yanlış açısından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • A) Y – Y – D
 • B) D – D – Y
 • C) D – Y – D
 • D) Y – D – D
SORU 15

Aşağıdaki eserlerden hangisi fabl türüne örnek gösterilemez?

 • A) Kelile ve Dimne
 • B) Pançatantra
 • C) Divanü Lûgat’it Türk
 • D) Gülistan
SORU 16

Sözlü gelenekten derlenen ilk Türkçe masal kitabı aşağıdakilerin hangisidir?

 • A) Billur Köşk Masalları
 • B) Binbir Gece Masalları
 • C) Sinbadname
 • D) Kırk Vezir Hikâyesi
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyelerinin özelliklerinden biri değildir?

 • A) Sadece olağanüstü ögelere yer verilir.
 • B) İnsanların birbirleriyle ilişkileri ve çatışmaları anlatılır.
 • C) Eskiden kahvelerde, köy odalarında düğün gibi yerlerde söylenirdi.
 • D) Anadolu’da 16. yüzyıldan bu yana sözlü halk geleneğinde sürmektedir.
SORU 18

I. Seçilmiş olay ve kişiler üzerine kurulur.
II. Olay, kişi, mekân ilişkisi okurda gerçeklik duygusu uyandırmaz.
III. Olaylar zamana göre mantıklı bir sırayla verilir.
IV. Hikâyede sürpriz son yoktur, beklendik şekilde hikâye sona erer.
Numaralanmış özelliklerden hangileri “olay öyküsü” için söylenemez?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve IV.
 • D) III ve IV.
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi müzikli tiyatro türlerinden biri değildir?

 • A) Opera
 • B) Operet
 • C) Bale
 • D) Vodvil
SORU 20

I. Sular gene o sular, kıyı gene o kıyı,
II. Gene çamlar dinliyor uzaktan bir şarkıyı
III. Ah artık görmüyorum, eridi mi ne oldu
IV. İri yeşil gözlerde gördüğüm parıltıyı
Numaralanmış dizelerin hangisinde hayalî ögelere yer verilmiştir?

 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DACADCCADCBADBCAACDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?